Statsminister Stefan Löfvens regjering vil fjerne strafferabatten for unge lovbrytere og åpne for at også 18-åringer skal kunne dømmes til livsvarig fengsel.

Lovbrytere i alderen 18 til 20 år får i dag strafferabatt i Sverige, men regjeringen vil nå fjerne denne for grove forbrytelser.

– Det er bedre å rette seg inn mot forbrytelser begått av dem som systematisk begår dem og har en kriminell livsstil. Derfor går grensen ved ett års fengsel, sier justisminister Morgan Johansson. Han setter nå i gang en utredning som skal være klar i 2023.

Livstidsstraff

– Vi vil ha et strengere syn på gjentatte lovbrudd og at hele straffeskalaen skal brukes i større grad. Jeg tror det kan være viktig for å bryte kriminelle karrierer, mener ministeren, som sier domstolene ikke alltid bruker maksimumsstraffen i dag.

Forslaget dekker forbrytelser som drap, ran, voldtekt, grov mishandling og grovt våpenlovbrudd. Lovbrytere i alderen 18 til 20 år skal også kunne dømmes til livsvarig fengsel, sier Johansson.

Fengsel på livstid ikke en tidsbegrenset straff i Sverige, men etter minst ti års soning kan den dømte be om at dommen gjøres om. Hvis det skjer, kan straffen ikke være mindre enn 18 år, som er den lengste tidsbestemte straffen i Sverige.

Utredet i 2017

Det er stort politisk press for å droppe strafferabatt for unge i Sverige, ikke minst etter flere gjengrelaterte skytinger med unge gjerningsmenn. Vänsterpartiet er det eneste partiet som ikke har tatt til orde for å fjerne strafferabatten.

I 2017 ble spørsmålet om å droppe strafferabatt for unge utredet, men forslaget møtte stor motbør i tunge høringsinstanser. Jurist Petra Lundh, som ledet utredningen, mente selv at det ikke fantes empirisk eller erfaringsbasert støtte for strengere straff for unge lovbrytere.

Hun konstaterte også at forskningen viser at evnen til å bedømme konsekvenser og motstå press fra andre ikke er fullt utviklet før en stund etter myndighetsalderen.

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!