Politiet i Stockholm har mislyktes i kampen mot de kriminelle gjengene, mener Sveriges justisminister Morgan Johansson.

Johansson har vært justisminister siden 2014 og innehar nå også posten som innenriksminister i statsminister Magdalena Anderssons sosialdemokratiske regjering.

Som regjeringens ansikt utad i kampen mot kriminelle gjenger lover han å vende på hver eneste stein, men erkjenner at oppgaven er vanskelig.

Mens utviklingen de siste årene har gått i riktig retning i Malmö og Göteborg, er voldsnivået i Stockholm fortsatt høyt. Kriminelle har løsnet skudd over 100 ganger i den svenske hovedstaden i år, og 23 mennesker er drept.

Svikt

– Antallet politifolk i Stockholm har ikke økt særlig mye de siste årene. For å gå rett på sak: Man har mislyktes med å vokse på den måten som jeg mener at man bør kunne forvente seg, sier han.

Om det er svikt i rekrutteringen av politifolk, arbeidsmiljøet eller for lav lønn som er årsak, vil Johansson ikke uttale seg om.

– De har mer penger enn noensinne og med dette budsjettet får de nå ytterligere penger, sier han.

Må forebygge

Bykommunene må også sette av mer penger til egne program for å fange opp dem som hopper av skoler, på sosialtjenesten og fritidstilbud for unge, for på den måten å forebygge rekruttering til kriminelle gjenger, mener han.

For Stockholm, der kommunen gikk med et overskudd på nesten 5 milliarder kroner i fjor, bør ikke dette være noe problem, mener den svenske justisministeren.

– Det må være lov å spørre hvorfor man lykkes i Malmö, og hvorfor man mislykkes i Stockholm. La oss nå lære av de kommunene der det har gått bra, sier han.

Startet med MC-klubber

Johansson mener Sveriges problem med kriminelle gjenger oppsto på begynnelsen av 1990-tallet da flere MC-klubber etablerte seg og ikke nølte med å bruke verken automatvåpen eller håndgranater da de gikk løs på hverandre.

– MC-gjengene kom, deretter ble det etablert gjenger i fengslene og til slutt i boligområdene. Man kvalte ikke dette her i begynnelsen, sier han.

– Verken myndighetene, regjeringen eller Riksdagen tok fatt i dette slik man burde ha gjort, sier Johansson.

– Det vi gjør i dag, med alle disse straffeskjerpingene, med ressursforsterkning, med bruk av flere verktøy, med kameraovervåking – herregud vi har flere kamera nå enn noensinne – det vi gjør i dag burde Sverige ha gjort for kanskje 15–20 år siden, sier han.

– Men de som var ansvarlige da gjorde ikke det da, så da må vi gjøre det nå, legger han til.

Skjerpede lover

Johansson viser til at det svenske justisdepartementet under hans ledelse har lagt 300 lovendringer på Riksdagens bord, og at samtlige er vedtatt. Blant annet er straffene for rundt 60 ulike forbrytelser skjerpet.

Til våren legges det også fram en utredning om hvordan gjengkriminalitet skal bekjempes, men Johansson understreker at det er grenser for hvor langt regjeringen vil gå.

Opposisjonen vil åpne for bruk av anonyme vitner og har også lagt fram forslag om å etablere soner der politiet kan kroppsvisitere personer uten at det foreligger konkret mistanke, noe som er innført i Danmark.

– Det fins et innebygd problem med anonyme vitner. En forsvarer må kunne stille spørsmål ved om det fins koblinger mellom vitnet og den tiltalte, eller mellom vitnet og offeret. For meg handler dette om rettssikkerhet, sier Johansson.

Sier nei

Han kan heller ikke se at det er behov for å etablere egne soner med utvidet rett til kroppsvisitasjon, eller for å senke terskelen for å utvise grovt gjengkriminelle.

– Det sier jeg nei til, dit vil jeg ikke gå. Skal man for utvise mennesker fra Sverige, må man også kunne vise at personen har gjort seg skyldig i forbrytelser, sier han og understreker at en justisminister alltid må verne om rettsstatens prinsipper.

Kriminalisering av deltakelse i nazistiske og rasistiske organisasjoner, som Nordiska motståndsrörelsens (NMR), vil han derimot ikke utelukke.

Socialdemokraterna og Moderaterna har stilt seg bak et forslag om dette, og det samme har Kristdemokraterna. Liberalerna, Vänsterpartiet og Sverigedemokraterna sier derimot nei.

– Før jeg legger dette forslaget fram for Riksdagen vil jeg forsikre meg om at det har flertall, sier Johansson.

Svenske imamer. Kjøp Islamismen i Sverige her!

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.