Islamistpartiet Nyans har som mål å komme inn i Sveriges riksdag ved valget i september. Partiet har gjort seg kjent for blant annet å kreve at Sverige innfører islamistisk blasfemilovgivning, anerkjenner muslimer som en nasjonal minoritet og hindrer sosialtjenesten i å gripe inn i muslimske familier der barn kommer til skade. I et stort intervju med avisen Expressen advarer justisminister Morgan Johansson om at det nystiftede partiet kan tiltrekke seg muslimske velgere i de sosialt vanskeligstilte områdene.

 – Det är extremt farligt, sier Johansson.

Utsagnet er bemerkelsesverdig, på mange måter. I et halvt århundre har Socialdemokraterna (S) tatt til orde for et flerkulturelt Sverige og nærmest fri innvandring. Bare i løpet av de siste 20 årene er det gitt mer enn to millioner oppholdstillatelser, hver femte svenske statsborger er født i utlandet, og i flere byer, blant annet Malmö, er andelen etniske svensker i mindretall. Morgan Johansson og Socialdemokraterna har konsekvent motarbeidet alle krav om assimilering og integrering, samtidig som parallellsamfunn preget av vold og kriminalitet har fått vokse frem.

Årsaken er enkel: Alt ettersom den klassiske arbeiderklassen har fått en stadig bedre levestandard, har arbeiderne forlatt S for i stedet å søke mer konservative politiske alternativer. I meningsmålinger fra de siste årene har det for eksempel vist seg at Sverigedemokraterna har overtatt rollen som det største partiet blant LO-medlemmene.

At arbeiderklassen har fått det så mye bedre, er en god vurdering for Arbetarepartiet Socialdemokraterna. Problemet er bare at man har lykkes litt for godt.

For et 100 % maktfokusert parti som Socialdemokraterna – S sies å ha to mål: 1) å ta makten, 2) å beholde den – har det vært et problem når den svenske arbeiderklassen har fått det bedre, for da har man mistet sine kjernevelgere. Og uten velgere: ingen makt og ingen plasser ved kjøttgrytene.

For å beholde makten, har S altså måttet finne nye velgere – og det har blitt gjort blant innvandrere: Om lag ni av ti stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn stemmer sosialistisk i det svenske valget. Litt forenklet har ligningen dermed vært denne for Socialdemokraterna: Hver ny oppholdstillatelse er en ny velger.

Innførsel av islamisme, kriminalitet og antidemokratiske verdier har ikke vært ansett som et problem så lenge folket stemte på S hvert fjerde år.

Men foran valget 11. september er spilleplanen endret. Nå utfordres Socialdemokraterna av det nystiftede partiet Nyans, som først og fremst henvender seg til muslimer. Partileder Mikail Yüksel ble kastet ut av Centern etter hans intime forbindelser med det tyrkiske fascistpartiet De Grå Ulvene, men nå puster Yüksel morgenluft. Han har vært en av pådriverne bak den internasjonale hatkampanjen mot Sveriges sosialtjenester, han omtaler Sverige som et «islamofobisk samfunn» og har blant annet krevd at alle politimestre som var med på å gi Rasmus Paludan demonstrasjonstillatelser for å brenne Koranen, skal sparkes.

Et bilde fra et av partiet Nyans’ møter i Malmö fikk mye oppmerksomhet i begynnelsen av året. Den andre personen fra venstre på andre rad er Malmös «uformelle borgermester», imam Salahuddin Barakat, som jobber ved Islamic Center i Malmö. Dersom Barakat velger å gi sin støtte til Nyans, så er partiet i praksis sikret plass i Malmö kommune og region. For å kunne ta plass i bystyret, kreves det i overkant av 7100 stemmer, og for et mandat i Region Skåne kreves det i overkant av 30.000 stemmer. Ifølge Islamic Center i Malmö har Malmö by rundt 45.000 mennesker med muslimsk bakgrunn, og i regionen er det rundt 100.000 muslimer. Det kreves ikke svensk statsborgerskap for å stemme ved kommune- og regionstyrevalg.

Partiet Nyans regner med å komme inn i Riksdagen gjennom en stor suksess i spesielt Malmö, noe som godt kan være mulig, spesielt hvis Barakat gir dem sin støtte. Det vil i så fall bety at et åpent islamistisk, sharia-forkjempende og antidemokratisk parti vil sitte i Sveriges riksdag denne høsten.

Alt dette er selvsagt kjent for justisminister Johansson, som i Expressen beskriver partiet Nyans som en trussel mot det åpne samfunn.

– Det verkar vara ett parti som vill splittra och slå in en kil mellan muslimer och övriga samhället, och det tror jag är extremt farligt. Vi har totalt motsatt uppfattning. Vi måste ha en politik som håller samman oavsett vilken religion du tror på, sier han.

Med hånden på hjertet er det nok ikke tanken på et splittet Sverige som skremmer Morgan Johansson og hans partikamerater, men tanken på en tapt eller svekket regjeringsmakt. Socialdemokraterna er et maktparti, og de har rett og slett ingen planer om å gi fra seg makten til en opposisjon på fremmarsj, noe Johansson også gir tydelig uttrykk for.

Hvis partiet mister en betydelig del av stemmene blant innvandrere til Nyans, åpner det seg derfor et ekstremt ubehagelig scenario for Sverige: I dag styres landet av en sosialdemokratisk ettpartiregjering. Tidligere regjerte de sammen med Miljöpartiet og med støtte fra Centern – og hvis de tidligere har holdt seg fast ved makten ved hjelp av partier med tvilsom politikk, kan de vel gjøre det igjen ..?

– Vi tar hem detta, sier Morgan Johansson.

Det er nok tilfelle. Men det som gjenstår å se, er om Socialdemokraterna lykkes på egen hånd eller gjennom en allianse med samme parti som i dag kalles «en trussel mot det åpne samfunn». Får Socialdemokraterna et dårlig valgresultat samtidig som partiet Nyans går inn i kommuner, regioner og (Gud forby!) Riksdagen, vil Sverige mest sannsynlig se en ny politisk konstellasjon ta form der sosialdemokratisk rødt og islamistisk-fascistisk oransje slås sammen.

Én ting kan vi nemlig være helt sikre på: Socialdemokraterna kan godt anse partiet Nyans som ekstremt farlig for Sverige i dag – men de mener at det er ekstremt mye farligere for dem selv å miste kontrollen over Sverige i morgen.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.