Sakset/Fra hofta

Sverige har fått sitt første muslimske parti, Nyans. Det er grunnlagt av den tyrkiske politikeren Mikail Yüksel, som for noe tid siden ble ekskludert fra partiet Centern etter gjentatte møter med den tyrkiske ekstremistorganisasjonen De grå Ulver. Partiet ønsker at muslimer skal likestilles med samene i den svenske grunnloven.

Under overskriften «Nu startar vi partiet för landets förorter» og med ingressen «De etablerade partierna har svikit det mångkulturella samhället», presenterte Yüksel for kort tid siden partiet i Aftonbladet, der han la frem tre hovedpunkter partiet vil konsentrere seg om.

Islamofobi og fremmedfiendtlighet

Yüksel viser til at svenske muslimer opplever rasistiske angrep, fysiske og verbalt, og at det er få «islamofobiska brott» som blir oppklart.

I stället för stöd från politiska partier möter muslimer absurda förslag så som att kriminalisera muslimsk praktiserande och kultur. Det är en skrämmande utveckling som omedelbart bör stoppas. Därför är det hög tid att islamofobin får en egen brottsrubricering samt att muslimer får minoritetsställning i grundlagen.

Mangel på boliger

240 av Sveriges 290 kommuner har i 2019 meldt om mangel på boliger. 94 prosent av befolkningen i Sverige, den svenske og innvandrerbefolkningen, bor i en kommune med boligmangel. Konsekvensene er astronomiske: Staten må subsidiere kommunene for at utbyggingen skal holde noenlunde tritt med befolkningsveksten, og mange tvinges inn i trangboddhet. Nyans ønsker byråkratisering:

Partiet Nyans vill ta bort det överdrivna regelverket och centralisera bostadsbyggandet helt och hållet genom en ny myndighet som ska ansvara för bostadsbyggandet i hela landet i nära samarbete med kommuner och med särskilt fokus på hyresrätter.

Integrasjon

Om ikke hoven har stukket frem under frakken hittil, så gjør den det i alle fall når det gjelde integrasjon. For hvem skal egentlig integreres? Kulturell tilpasning og forståelse er selvsagt en enveiskjørt gate – der det etniske Sverige kjører aldeles feil:

Debatten kring integration ägs tyvärr av populistiska och främlingsfientliga krafter och deras låtsande meningsmotståndare som är obenägna att sopa framför egen dörr. Samtalen har gått från att diskutera arbetsmarknadspolitiska lösningar till att allt oftare röra värderingar och i många fall assimilering. Människor som flyr krig och förtryck möts ofta av fördomar och förtryck kopplat till kultur- och/eller religionstillhörighet. Faktum är att utlandsfödda är överrepresenterade bland arbetslösa och hårt drabbade av de problem som existerar i våra förorter.

Fokus må i følge partier vekk fra alt for mange mennesksers ikk-integrerbare privatliv og over på arbeidsmarkedstiltak. Det reises krav om mer svenskundervisning og krav til større innsats fra arbeidsgiverne. Mer penger!

Partiet Nyans anser att alla som kommer till Sverige ska uppmanas att lära sig så pass bra svenska att de ska kunna stå upp för sina rättigheter och vara delaktiga i samhället utan att behöva hjälp från andra. Kunniga invandrare är nog det som skrämmer de främlingsfientliga krafterna mest.

Desserten kommer selvsagt til slutt:

Sverige är ett mångkulturellt land med utmaningar som kräver nytänkande. Vi saknar ett parti som representerar det mångkulturella samhället och förorterna som i decennier svikits av de etablerade partierna.

Sverige er altså flerkulturelt, og befolkningen må justere seg deretter. Alle utfordringer og problemer skal møtes «hand i hand och sida vid sida med majoritetsbefolkningen, genom dialog och ömsesidig respekt för varandras olikheter.»

Hørt den før?

Det er ikke utenkelig at Nyans kommer inn i Riksdagen ved neste valg, skriver Dagens Nyheter:

– Det är inte alls omöjligt för oss att ta oss in i riksdagen i nästa val, till exempel via valkretsen i Malmö. För att komma in i fullmäktige i Göteborg krävs 8.000 röster. Ta Växjö, där behöver vi 1.200 röster, eller Sigtuna cirka 500 och i Botkyrka runt 900. Det kan vi klara, säger Nyans ordförande Mikail Yüksel.

Det er kun et spørsmål om tid for det også i Norge etableres et parti av og for muslimer.

 

«Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!