Partiet Nyans retter seg mot innbyggere i såkalte sårbare områder og et av kravene deres er å anerkjenne muslimer som en nasjonal minoritet i Sverige. Nyans stiller i 24 kommuner, tre regioner og til Riksdagen.

Dagens Nyheter har gjennomgått partiets representanter, og deres gjennomgang viser at partiet Nyans består av mange grovt kriminelle individer: Hver syvende representant for Nyans er dømt for lovbrudd. Mikail Yüksel sier selv til Dagens Nyheter at kriminell bakgrunn ikke er et problem når man representerer partiet Nyans, og at man bør gi folk en ny sjanse.

Et av toppnavnene til Riksdagen på Nyans liste er den omtalte Bashir Aman Ali. I 2019 ble han dømt til fire og et halvt års fengsel for grov økonomisk kriminalitet mot skoler: flere tilfeller av grov illojalitet mot rektor, grovt brudd på regnskapsloven og grov kriminell hvitvasking.

Han fikk også forbud mot å drive næringsvirksomhet i åtte år. Ifølge dommen tømte han Al-azhar-stiftelsen for drøyt 10 millioner svenske kroner, som ulovlig ble overført fra skolens drift til hans nystartede islamske bank, Aman BNK. Bashir Aman Ali ble løslatt etter tre år og valgte da å engasjere seg i Nyans.

Flere grovt kriminelle representanter

Bashir Aman Ali er ikke den eneste på Nyans stortingsliste som er dømt for alvorlige forbrytelser. Av 67 personer er ti dømt for forbrytelser. Dette er overgrep, narkotikalovbrudd, dopinglovbrudd, overgrep og datainnbrudd.

Mikail Yüksel sier til Dagens Nyheter at Nyans har en tøff kriminalpolitikk og at de i enkelte tilfeller ønsker å utvise alvorlige kriminelle. Samtidig sier Mikail Yüksel at det er viktig å gi folk en ny sjanse.

–Vi känner till alla, och jag vet inte om det är någon som har undanhållit information från oss. Har man gjort det har vi ingen tolerans med sådant. Men vi har faktiskt frågat alla och de har varit öppna med vad de gjort. 

– Här i Göteborg har vi en ex-kriminell som står på listan. Han är öppen med det, nu är han engagerad i att unga inte ska lockas in i kriminalitet. Varför inte ge en sådan en andra chans? 

Document har kontaktet Mikail Yüksel for en kommentar. Etter at vi sendte en epost til Nyans om en kommentar, fikk vi svar fra Nyans om at vi heller burde satse på riksdagspartiene i stedet for å fortsette å anmelde Nyans.


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.