Mikail Yüksel var dager unna å komme inn i Riksdagen ved valget i 2018. Han sto da som andrenavn på Centerns parlamentariske liste for Gøteborg, men ble ekskludert fra partiet etter at Yüksels nære forbindelser til det tyrkisk-fascistiske partiet Grå Ulvene ble kjent. Yüksel var imidlertid ikke ferdig med politikken, og stiftet året etter Partiet Nyans, som 11. september stiller ved valg til Riksdagen og en rekke kommuner.

Med sitt eget parti i ryggen trenger ikke Yüksel å binde seg lenger. Nå presser han hjertesakene hardt – så hardt at toleransens og menneskehetens tynne hinne allerede har begynt å sprekke under presset.

«Res dig upp och rösta rätt!»

Så sent som 5. august annonserte Mikail Yüksel at Nyans nettopp ga ut sin offisielle valgfilm. Den kan ikke sees via partiets nettside, der i stedet tre av filmene vises kun for publikum med «tillatelse», men den ligger fortsatt ute på Twitter. Filmens forkynnerstemme snakker om kjærlighet til landet, antirasisme og menneskelighet på gebrokkent svensk, den er tekstet på arabisk og budskapet som trommes inn er enkelt: «Res dig upp och rösta rätt!» – altså på Partiet Nyans. Men er det virkelig å «stemme rett»? Det kommer an på hva som er ønsket mål.

Det som ruver under den skimrende overflaten er ikke pent, og det har fått konsekvenser. Partiet, som fikk mye oppmerksomhet i media da det ble stiftet, er nå underdekket, og Nyans egen kampanjeaktivitet antyder hvorfor. Det passer ikke lenger inn i det klassiske, svenske bildet av «svake og trengende innvandrere» – valgfilmer og materiell viser i stedet en tydelig selvtillit og at partiet ser på seg selv som en reell og mektig faktor. Det er i seg selv ikke noe negativt, men bak de vakre ordene aner man skarpe krav om ytterligere polarisering og en demontering av det vestlige, sekulære demokratiet.

For å være tydelig snakker Nyans og Yüksel et «tvert imot-språk»: man sier én ting, som ved nærmere ettersyn viser seg å bety noe annet. For eksempel går partiet til valg under slagordet «För ett Sverige som håller ihop!», men denne samhørigheten hviler på en økt polarisering mellom innbyggerne gjennom blant annet særrettigheter, særlovgivning og begrensninger i ytringsfriheten for ikke å provosere muslimer.

Partiet har tidligere vært aktiv i den internasjonale kampanjen som gikk til angrep på svenske sosialtjenester og går til valg på å hindre svensk sosialtjeneste i å gripe inn i muslimske familier. I tillegg til dette bør muslimer gis rett til betalt permisjon i muslimske høytider, det bør bygges flere moskeer, det bør bli en forbrytelse å krenke islam og Israel bør boikottes. Er det slik man oppnår «ett Sverige som håller ihop»?

     

I praksis: antisemittisme og glorifisering av terror

En nærmere undersøkelse viste at partiet likevel ikke var så inkluderende. Nyans har de siste dagene møtt sterk kritikk, etter at en etterforskning fra Sydsvenskan fant at minst fem av partiets 25 kandidater har spredt hat mot jøder og sjiamuslimer på sosiale medier. En toppkandidat i Helsingborg har for eksempel spredd en tegning med det israelske flagget der Davidsstjernen utgjør hodet til USA, som igjen holder hodet til en araber som en marionett. En annen Nyans-politiker har spredd den antisemittiske teksten «må du bruke 100 år på å kjempe mot jihad og knuse hodene til jøder», en annen har spredt propaganda der en terrorist-merket organisasjon hyller selvmordsbombere og enda en har kalt sjiamuslimer for «griser». . Inkluderende eller ikke?

Det kan likevel ikke unngås at Partiet Nyans er det kommende svenske valgets dark horse. Partiet tar sikte på å komme inn i en rekke svenske kommuner ved valget 11. september, noe som nok er fullt mulig. For at Nyans i det hele tatt skal komme inn i Riksdagen krever at de får støtte fra 350.000 velgere i landet eller 25.000 velgere i Malmø, noe som ikke heller er utenkelig.

At Sverige til slutt skulle få et islamistisk parti er i seg selv ingen overraskelse, en rekke land med stor innvandring har allerede tatt den veien. Konsekvensene for Sverige som nasjon og samfunn kan imidlertid ikke undervurderes, selv om de kommende valgresultatene vil avgjøre hvor alvorlige konsekvensene blir på kort sikt: I kommunene hvor Nyans er representert, vil partiet bli en attraktiv samarbeidspartner for maktsyke lokalpolitikere med mangkultur i partiprogrammene. Et dårlig valgresultat for Socialdemokraterna i riksdagsvalget, kombinert med Nyans’ inntreden, kan også føre til en ny vanhellig allianse med katastrofale konsekvenser for nasjonen.

Antirasistene «nyttige idioter»

I fjor innrømmet den svensk-kurdiske samfunnsdebattanten og tidligere sjefredaktøren i Expo, Kurdo Baksi, i en debattartikkel i Expressen at han og andre antirasister hadde gjort seg til «nyttige idioter for islamistene».

Baksi skriver:

«Men vad den antirasistiska rörelsen inte var beredd på var att en hel del islamister passade på att bli aktiva i olika antirasistiska organisationer, etniska och religiösa riksorganisationer, partier och antidiskrimineringsbyråer med sin egen agenda. Ett exempel är paraplyorganisationen Centrum mot rasism som grundades 2003 av bland andra mig och min bortgångne vän, Millenium-författaren Stieg Larsson. Centrum mot rasism kom att drabbas av infiltration av islamister. [—] Strategin var enkel.

Steg 1: Att erhålla förtroendeuppdrag i en muslimsk eller etnisk lokalförening eller riksorganisation.

Steg 2: Att genom sin position i den muslimska eller etniska organisationen erhålla uppdrag/projekt i en antirasistisk organisation och i den antirasistiska rörelsen i stort.

Steg 3: Att göra karriär inom ett röstfiskeintresserat parti som drömmer om att inkassera röster i förorterna.»

Kurdo Baksi mener antirasister, både på venstresiden og på høyresiden, rett og slett ikke innså faren ved alle de islamistiske barnehagene som oppsto etter 11. september 2001, og at mange antirasister derfor ble «nyttige idioter for anti-Vestlige, antisemittiske, anti-shia- og anti-kurdiske miljøer». Baksi sammenligner europeiske regjeringers innsats mot islamisme med «å skrive ut hodepinetabletter til en kreftpasient».

Mikail Yüksel og partikameratene hans har vært smarte nok til å bruke disse «nyttige idiotene» for å komme dit de er i dag. Nå gjenstår det å se om det er Nyans som gjennom sitt «tvert imot-språk» vil angi retningen for svensk politikk de kommende årene. Hvis dette er tilfellet har vi gitt en ny hodepinetablett til kreftpasienten og da gis utfallet: «Operasjonen var, når det gjelder verdier, vellykket – men pasienten døde».

Document har kontaktet Partiet Nyans med spørsmål om hvorfor valgfilmen ikke kan sees på partiets nettsider, men har ikke fått svar.

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.