Marte Gerhardsen. Foto: NVE / Wikimedia Commons.

 

Den venstreorienterte tankesmien Agenda og LIM-nettverket (Likestilling, Integrering og Mangfold) tar i et nytt notat til orde for at ekteskap mellom søskenbarn bør forbys, opplyser NRK:

Leder i Agenda, Marte Gerhardsen, sier det er to grunner til at det bør komme et forbud.

– Søskenbarnekteskap øker sjansen for sykdom, misdannelser og kort levealder hos barnet. Det handler også egentlig om frihet til å velge hvem man skal gifte seg med. Vi ser at søskenbarnekteskap er en del av bildet når vi snakker om sosial kontroll og tvangsekteskap, sier Gerhardsen.

Søskenbarnekteskap har en viss utbredelse i flere klankulturer som har diasporaer i Norge, men er spesielt utbredt blant pakistanere:

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at barn født i Norge mellom 1967 og 2010 og som har foreldre fra Pakistan, så har 41 prosent foreldre som er hverandres søskenbarn.

Både tvangsekteskap og helsemessige konsekvenser er hver for seg store nok problemer til at man kan lure på hvorfor ingen regjering har somlet seg til å trille denne ballen inn i det åpne målet.

Allerede i 2002 viste en doktoravhandling fra lege og forsker Camilla Stoltenberg for eksempel at spedbarnsdødeligheten er tre ganger høyere for barn av foreldre i nær slekt, og risikoen for misdannelser dobbelt så stor.

Barn blir blant annet født med alvorlige stoffskiftesykdommer og skader på sentralnervesystemet. Rundt halvparten av barna som er født med misdannelser dør kort tid etter fødselen. Ved inngifte øker risikoen for at man får samme sykdomsfremkallende gen både fra mor og far.

Både de menneskelige og økonomiske kostnadene er store:

I Oslo blir det hvert år født om lag 20 barn med alvorlige misdannelser, som skyldes at foreldrene er søskenbarn.

Man skulle kanskje ha trodd at dette var dokumentasjon mer enn god nok. Ikke desto mindre sa statssekretær Kai-Morten Terning i Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) til Vårt Land den 9. oktober 2017 at departementet ville avvente et nytt forskningsprosjekt innen man tenkte noe mer over et eventuelt forbud. Er dette virkelig noe som trenger å utredes nærmere?

Bak denne åpenbart vikarierende begrunnelsen finnes det formodentlig en frykt for hva slags reaksjoner det kan avstedkomme hvis noen lettkrenkede oppfatter det som om man antyder at det kan finnes tilbakestående trekk ved en fremmed kultur.

Venstres stortingsrepresentant Abid Raja er ikke begeistret for forslaget i notatet, men han sliter med å gi noen god begrunnelse for sin motstand:

Parlamentarisk nestleder i Venstre og stortingsrepresentant Abid Raja er ikke enig med Agenda, og mener en må se mer nyansert på dette. Han mener et eventuelt lovforbud ikke må være diskriminerende.

Jeg mener at vi ikke skal lage særregler for innvandrere, for norske borgere med utenlandsk opprinnelse. Jeg mener at man først skal forby søskenbarnekteskap fordi det er medisinske grunner til det, så bør det være likhet for loven, sier Venstre-politikeren.

Påstanden om diskriminering i Agendas forslag er uforståelig. Forslaget lyder: Ekteskap mellom søskenbarn bør forbys.

At Raja ikke er den som heiser flagget for forslaget, er i grunnen forståelig. Det finnes en hel pakistansk forretningsmodell for arrangerte ekteskap, hvor penger skifter eier for et fremtidig levende visum. Skulle han stikke stikke kjepper i hjulene for levering av varene ved å samtykke til lovendring? Han kan ikke velsigne det uten å bli uglesett blant andre personer av pakistansk opphav.

Men at ingen regjering siden Kjell Magne Bondevik har hatt vett til å skjære igjennom, er vanskeligere å forstå. Problemet er sannsynligvis mentalt. Det er spøkelsene inne i eget hode som er verst.

Det ble nylig omtalt at omfanget av dokumentfalsk i forbindelse med pakistansk familieinnvandring har vært kjempemessig i lang tid. Om lovgiverne var oppegående, burde de ikke bare vedta forbudet mot søskenbarnekteskap snarest, men også ta høyde for mulig svindel med dokumenter som dekker over at uvesenet fortsetter.

 
 

Kjøp Kent Andersens bok her!