NRK kan fortelle at tyrkiske jenter i Drammen blir sendt til koranskole i Belgia etter fullført ungdomsskole. De har allerede gått på koranskole mens de gikk på barneskolen. Men det er ikke nok for foreldrene, som gjerne vil at de skal ha enda mer religiøst ballast før de begynner på videregående.

NRK har problemer med å finne ut omfanget. Ingen i Det islamske kultursenteret i Drammen ønsker å uttale seg til media.

Men Gulcan Øzalp, som har jobbet 20 år som lærer, er klar på at dette er et uheldig avbrudd som kan få store følger.

– Jeg synes også at det er uheldig at fokuset hos disse jentene, og de som sender dem, er livet etter døden. De skal tjene livet etter døden, og da blir utdanning og det å klare seg i samfunnet mindre viktig, sier hun.

Det er ikke slik at barna er blanke på islam. De har gått på koranskole i barneskolen, etter skoletid.

Undervisningen for jenter og gutter er adskilt, det vil si i to forskjellige bygg menigheten har i byen. Når barna er 15 år og går ut av 10. trinn, har ikke menigheten noe mer tilbud til ungdommene. Da er det flere som sendes på koranskole i Belgia.

Det er lett å anta at foreldre som sender barna ikke ønsker at de skal bli for norske. Hvor funksjonsdyktige er de da når de kommer hjem?

Arbeiderpartipolitikeren Havva Curkurkaya skulle ønske det var et korantilbud også for de over 15 så de slapp å reise ut.

– Jeg skulle ønske det kunne være en kombi utdanningsmulighet i Norge. Der kunne de kombinert vanlig studie med religionsutdanning som de kunne få i deres menighet, sier hun.

Det kan visst ikke bli for mye islam.

NRK setter fingeren på et problem, men problemet nøytraliseres av NRKs eget orakel, Lars Gule, som sammenligner koranskole med søndagsskole. Enten vil man forstå eller så vil man ikke forstå.

Det holder ikke for NRK at flere tyrkiske stemmer er så klare på at dette er skadelig for både jentene og samfunnet:

– Dette er feilslått integrering. At det ikke er nok at jentene går på korankurs fra de er små i menigheten i Drammen, men i tillegg må sendes på koranskole i utlandet, er betenkelig. Det fører til segregering og ikke integrering. For foreldrene deres er løpet kjørt, men at barna deres blir dratt inn i menigheten og ikke får muligheten til å bli integrert i samfunnet de er født i, er rett og slett tragisk, sier Hilal Erkøk Kømurcu.

Man må anta at den harde islamiseringen i Tyrkia også betyr en sterkere islam i norske menigheter.

Unni Helland, som har vært lærer på Fjell skole i Drammen i 44 år, ønsker sanksjoner:

– Barnetrygd bør droppes hvis barnet sendes ut av landet for å gå på koranskole, uansett barnets eller ungdommens alder, sier hun.

Men hvis Venstre får det som de vil vil trolig foreldrene få mer i barnetrygd. Det er ikke tilsiktet, men det skjer likevel. Noen sanksjoner er det ikke snakk om i det norske systemet.

Det er som man ikke husker fra den ene dag til den neste.

Moren til de to jentene fra Bærum som dro til IS som jihadbruder allerede i 2013, syntes koranskolen var for slapp og fikk tak i en strengere fortolker. Likevel forstår ikke faren hvorfor jentene ble mer religiøse. Denne dumskapen har norske medier gjort til sine. Vi tåler ikke forstå mer enn «dem».

 

 

https://www.nrk.no/buskerud/xl/sendes-pa-koranskole-for-videregaende-1.13198162

 

Deres ære blir vår