Annonsen Klimarealistene ønsket å rykke inn i flere norske aviser, vinteren 2020. Verken Dagsavisen, Nationen eller Nordlys ville trykke annonsen, som ikke fornekter klimaendringer, men heller påpeker at ingen vitenskapelige funn støtter opp om påstandene om at det er klimakrise, eller at den ekstreme omstillingen «grønt skifte» er nødvendig. Bare Tønsbergs Blad og Dag og Tid våget å trykke annonsen. Foto: Klimarealistene

Klimahysteriet blir en stadig større trussel både mot vitenskapen, uavhengig forskning og ytringsfriheten. Klimadebatten er i praksis bare åpen for en side, slik det som regel praktiseres i teokratier og diktatur med full pressekontroll. I februar fikk denne ene siden stoppet en planlagt debatt på NRK. Det vil Klimarealistene gjøre noe med. De vil ha debatt.

Vi ser klare tendenser til at både forskere og politikere ønsker å kriminalisere klima-kjetteri. Nå melder Klimarealistene at de vil forsøke å arrangere en debatt om ytringsfriheten i klimaets navn på senhøsten 2020.

Klimarealistenes erfaringer etter å ha publisert annonsen «KLIMAKRISEN FINNES IKKE» i norske aviser har skapt et ønske om langt større og bredere debatt for ytringsfrihetens kår i Norge. Annonsen bygger på forskning som er publisert og fagfellevurdert, er kvalitetssikret av de 23 meritterte forskerne i Klimarealistenes Vitenskapelige Råd, og bak ytringene i annonsen står over 840 internasjonale forskere og vitenskapsfolk. Slik sett er annonsen et bevis for at klimaforskere ikke er enige, og vitenskapen slett ikke er klar, slik klima-industrien innbitt hevder.

Er klimadebatt farlig? Hvem og hva er klimadebatten farlig for?

Verken Dagsavisen, Nationen eller Nordlys ville trykke annonsen, som ikke fornekter klimaendringer, men heller påpeker at ingen vitenskapelige funn støtter opp om påstandene om at det er klimakrise, eller at den ekstreme omstillingen «grønt skifte» er nødvendig.

Disse mediene har altså innført meningskontroll med vitenskapelige miljøer, og den samme typen holdninger ble synliggjort av Bergens Tidene senest denne vinteren, da debattredaktør Jon Tufto svarte en av sine – og våre – lesere med: «Vi trykker som hovedregel ikke såkalte klimaskeptiske innlegg i BT

Maren Esmark, generalsekretæren i Naturvernforbundet, mener sågar at annonsen som ble trykket i Tønsbergs Blad kan være farlig.

– Vi er svært skuffet. Det er farlig når en avis er med på å spre slike usannheter, sier en oppgitt Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet til NRK.

Men hvem og hva er denne annonsen egentlig farlig for? For debatt, uenighet og motstridende syn er såvisst ikke farlig for hverken demokratiet, ytringsfriheten, vitenskapen eller journalistikken. Hvem og hva er egentlig truet når flere enn 500 internasjonale forskere skriver under på at det ikke finnes noen klimakrise. Se det burde debatteres og graves mye mer i – men det vil ikke mainstream media ha noe av.

Gravende journalistikk rundt klimasaken og vindkraftsvindelen har blitt forbudt i NRK

For bare noen måneder opprettet NRK (som er lovpålagt å være objektiv og balansert) sin egen «Klimaavdeling» med ti ansatte. Samtidig fattet NRK vedtak om at

…den rådende vitenskapen fra FNs klimapanel skal være utgangspunktet – nullpunktet – for journalistikken, og dekningen skal i hovedsak handle om hvordan, og ikke om, det skal handles for å tilpasse seg eller dempe den globale oppvarmingen. (Journalisten)

NRK advarer også sine journalister om «den falske balansen», og hvis klimafornektere slippes til, skal de stilles «de rette motspørsmålene«. Dette er perverst.

Det er et diktat tredd ned over journalister og den frie pressen, og er som hentet rett ut av statuttene for Pravda. Og det burde få både politikere, regjeringen, Journalistlaget og Redaktørforeningen til å gå mot NRK-ledelsen – siden dette går imot alt vi har lært om fri presse, ytringsfrihet, journalistikk, vitenskap og demokrati.

Dette vedtaket i NRK, setter en beskyttende mur rundt et samfunnsfenomen preget av lukkede rom, maktovergrep, nepotisme, kameraderi, elitisme, profittjag, internasjonal korrupsjon og ren svindel, med hundrevis av milliarder offentlige kroner (samt urørt norsk natur) i potten, styrt av politikere som er like teknologisk kunnskapsløse og vitenskapelig inkompetente som de er klima-fanatiske…altså ALT man burde grave og bore kritisk i. I stedet er det helt stille fra de som skal ivareta pressens integritet. Hvorfor? HVEM er debatt, dissens og kritisk journalistikk farlig for, sa du? For et konkursbo.

Noen journalister tør imidlertid fortsatt ta jobben sin på alvor: 14. februar 2020 skrev journalist Dan Hagen et viktig innlegg i fagtidsskriftet Journalisten:

NRK setter opp en autoritet, en politisk guddom, nemlig FN… Bryter ikke det med journalistiske prinsipper?

Han spør også om NRKs bruk av ordet ‘klimafornektere‘ «er en propagandateknikk for å ødelegge deres troverdighet?«.

Naturligvis er det det. Det er ren mobbing.

NRK er ikke alene om Pravda-dekretet. Giften sprer seg 

NRK er imidlertid alene om slike anti-demokratiske krumspring. Allerede i 2007 fattet BBC følgende vedtak: «The BBC has held a high-level seminar with some of the best scientific experts, and has come to the view that the weight of evidence no longer justifies equal space being given to the opponents of the consensus on anthropogenic climate change.» (Fra boken Truth Wars, The Politics of Climate Change, Military Intervention and Financial Crisis)

Det drepte naturligvis all ekte klimadebatt på BBC. Av de 30 deltakerne på seminaret var det riktignok noen forskere, men majoriteten var fra Greenpeace og andre frivillige organisasjoner, forsikringsindustrien, Den amerikanske ambassaden, politiske partier, Den engelske kirken og andre kristne organisasjoner, oljeindustrien, medier og tenketanker, investeringsorganisasjoner og statlige forvaltningsorganer. Ikke akkurat «the best scientific experts», og BBC hemmeligholdt derfor i mange år listen over deltakerne på seminaret.

Årsaken til dette snikeriet er ikke at «vitenskapen er avgjort» rundt klima. Årsaken er at det vitenskapelige grunnlaget for klimahysteriet er syltynt, hullete og sprikende, og i stor grad preget av dårlige modeller, gale tolkninger, manipulerte tall og statistikken, og gjentatte grandiose spådommer om kommende «tippepunkt» gjennom 30 år. Klimavitenskapen er en ruin av bestillingsforskning og skandaler – likevel våger disse høyt betalte juksemakerne som leverer klimakrise på bestilling å beskylde Klimarealistene for å motta penger fra oljenæringen. Naturligvis fullstendig uten dokumentasjon. De tør aldri stille opp i en ærlig fight.

Klimatrollet tåler ikke rampelys

Den 25. februar 2020 planla journalist Fredrik Solvang en klimadebatt i NRK, i programmet Debatten. Deltakere var klare, temaene like så, og opplegget på plass. Klimarealistene skulle delta med to personer, med mot-debattanter fra Bjerknessenteret i Bergen og Universitetet i Oslo. Cicero senter for klimaforskning hadde forøvrig allerede nektet å møte Klimarealistene til denne debatten. Noen timer før den skulle gjennomføres, satte imidlertid NRK-ledelsen foten ned – slik Solvang på forhånd fryktet. En klimadebatt på statskanalen, med «klimafornektere» som deltakere, var uakseptabelt. Begrunnelsen er imidlertid aldri uttalt offentlig.

Den grønne revolusjonen politikere er i gang med i Vesten, (for det er bare vestlige land som driver med dette tøvet) innebærer å legge ned petroleumsvirksomheten, bygger på teknologi som ikke finnes og Science Fiction-løsninger som ikke går opp matematisk eller økonomisk.

De lar anonyme holdingselskaper bygge vindparker vi ikke trenger i urørt natur, lar private melke ut offentlige subsidier på ren svindel, og importerer store mengder biodrivstoff laget av mat. Og alt dette hviler på et fundament som mediene og politikere ikke vil debattere, og som de hever er samfunnsskadelig og grave i.

Det er denne galskapen som er en trussel mot samfunnet. Og derfor ønsker Klimarealistene mer debatt om det. At det ønsket ikke kommer fra Journalistlaget eller Redaktørforeningen er rett og slett pinlig for alle som skal ivareta ytringsfriheten. La oss håpe de inngår et samarbeid om med Klimarealistene før klimahysteriet gjenoppvekkes etter Kina-syken. Det er altfor mye penger og makt i potten til at klima-industrien vil gi fra seg sensur-tiltakene frivillig.

I mellomtiden er det bare Document.no som snakker fritt. Ikke vær gratispassasjer. Bli med på spleiselaget og betal for eksempel kr 200,- i måneden for sannheter eliten misliker, du også!

Kjøp T-skjorter her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.