Skogbrann i Tollhouse, California, 8. september. foto: REUTERS/Stephen Lam/NTB scanpix

Skogbrannene som herjer på USAs vestkyst er blitt et tema i den amerikanske valgkampen. Norske medier bruker nå dette til å fremme sin enøyde klima-agenda, helt uten motforestillinger. Nå reageres det sterkt på dekningen, og NRK tildeles merkelappen «fake news».

Daglig har norske aviser og tv-kanaler vist skrekk-reportasjer om skogbranner på vestkysten av USA. Store områder brenner, bebyggelse rammes, og liv har gått tapt.

Som så mye annet forsøker mediene å pakke saken inn i narrativet om «menneskeskapte klimaendringer». Menneskene har skylden, og ikke minst – det er republikanerne og Donald Trump som har hovedansvaret.

Også Joe Biden og hans «handlers» har brukt dette temaet. Biden har vaklet opp fra sin kjellerstue og fremført et budskap som skal få folk til å tro at hans politikk ville eliminert problemet med skogbranner – i likhet med alle andre problemer landet har vært rammet av de seneste årene.

Brannene fremstilles som en unik hendelse i globalt perspektiv, med apokalyptisk preg. Verden går nå under, og skogbrannene er beviset.

Disse brannene er likevel vesentlig mindre enn eksempelvis «The great fire of 1910», en enorm skogbrann som rammet mer eller mindre de samme deler av landet for 110 år siden.

Dette nevnes behendig nok verken av Biden eller av hans ukritiske heiagjeng i norske medier. Man ønsker ikke å forstyrre bildet med den type fakta. Man vil konstruere en forestilling om at det verken var branner, flom eller andre katastrofer av betydning før de angivelig menneskeskapte klimaendringene satte inn. Tidligere rådet den fullkomne harmoni.

Her i Norge reageres det på hvordan blant annet NRK vinkler saken om skogbrannene. På Klimarealistenes temmelig fagtunge side på Facebook skrives det (gjengivelsen er her noe forkortet):

«FAKE NEWS, NRK
På nyhetene i dag tidlig hevder NRK i forbindelse med skogbrannene i USA: «President Donald Trump tviler på forskningen og vitenskapen».

Det er snudd på hodet. Her er det Demokratene og NRK som forkaster vitenskapelige kunnskaper. Skogbrannene i USA har ingen ting med menneskeskapte klimaendringer å gjøre. For det første har antall branner og brent areal globalt og i USA gått ned i mange år.

Og for det andre viser forskning at det er dårlig forvaltning som ligger bak mange av skogbrannene. Det handler om skogskjøtsel, hvor naturvernhensyn hindrer at det tas ut brennbart materiale.

I tillegg bygges det altfor tett innpå skogsområder, og det unnlates å hogge tett inntil veier og jernbanelinjer.

På toppen av det hele er mange av brannene påsatt.

NRK driver politisk kampanje på mange saker. I disse tider (i forkant av valget i USA) promoterer de Demokratene i USA.»

I kommentarfeltet under påpekes det at forekomsten av skogbranner i USA faktisk har vist en nedadgående trend, og således er dårlig egnet til å underbygge en argumentasjon om «mer og mer branner grunnet menneskeskapte klimaendringer». Dette underbygges med en link til den ansvarlige etatens egen hjemmeside:

Var ikke vanskelig å finne trenden de siste 10 årene med data fra National Interagency Fire Center over skogbranner.
Viser en nedadgående trend på antall skogbranner.

(Det vises til følgende link:  https://www.nifc.gov/).

Man kan mene at det er ille nok når NRK bruker enhver sak til å fremstille klimasaken slik de selv tror at de vet at den henger sammen. Men det hele blir ekstra kritikkverdig når man overhodet ikke slipper til andre og nyanserende synspunkter og opplysninger. Ifølge NRK har denne saken kun én side. Men de fleste forstår jo at det ikke er slik. Dette bryter med alle prinsipper for journalistikk.

En så unyansert formidling fratar NRK den troverdigheten man er helt avhengig av for å være en statskanal for hele befolkningen.

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.