Steve Bannon intervjues av Simone Gao for zooming in.

Tirsdag kveld sendte NTB ut en melding om at en ansatt i helsebyråkratiet i USA hadde meldt seg som varsler for å fortelle at Trump-administrasjonen hadde ignorert advarsler om pandemien og brukt tiden på hydroxychloroquin.

En omplassert helsetopp i USA hevder Trump-regjeringen nektet å lytte til koronaadvarslene hans tidligere i år.

Tittel: Varsler sier Trump-regjeringen ikke hørte på koronaadvarsler

Her skal vi legge merke til oppbygging og ordbruk: «Nekte å lytte til» er det sterkeste uttrykket man kan bruke, det innebærer aktiv avvisning, ikke det mer tvetydige «ignorerte». Det impliserer at Trump-administrasjonen ikke ville høre selv når de ble advart. Det er en meget alvorlig anklage.

Fyren heter Rick Bright. Et raskt søk viser at han havnet i trøbbel pga inkompetanse allerede i januar. Personalsaker er ofte vanskelig å komme til bunns i.

Men i USA står nå medier klare til å utnytte alle saker til angrep på presidenten og NTB er villig avtaker.

Ifølge Bright/NTB/AP var Trump mer opptatt av å få hydroxycholoroquin ut til syke i New York enn å stanse pandemien. Skrullete altså. Men bruken av hydroxycholoroquin i New York var noe guvernør Andrew Cuomo sto bak. Det var Demokraten som hadde kontroll. Men Trump-hatende medier politiserte en medisin som har vært brukt siden 50-tallet, slik de forsøker å politisere alt til våpen mot USA.

Dette er en mye mørkere propaganda enn folk er klar over og den pumper 24/7. NRK er full av den.

Hva minner dette om? Det minner om propagandaen som kommer fra Beijing.

Fremgangsmåten er den samme: Hvis du lyver lenge nok og systematisk nok vil folk til slutt tro løgnene.

NTB sender ut flere slike meldinger i døgnet og det er ved å sammenstille dem med virkelige nyheter at man forstår hvor hårreisende proganda våre medier bedriver. Det er bare å se på hvem som kommer godt ut av NTBs dekning. Ifølge NTB var det Bright som forsøkte å alarmere om pandemien, etter at WHO hadde slått alarm!

I klagen skriver Bright også at han forsøkte å advare om koronaviruset etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) kom med en advarsel i januar.

Han møtte angivelig motstand fra ledelsen i helsedepartementet og helseminister Alex Azar.

– Han ga inntrykk av å ville nedtone denne katastrofale hendelsen, skriver Bright.

For i det hele tatt å kunne sannsynliggjøre en slik historie – at WHO var varsleren! – må du ha ignorert alt som har skjedd i opprullingen av hvor viruset kom fra. Hvis et nyhetsmedie hadde oppført seg som nyhetsmedie ville det ikke vært mulig å sende ut slike groteske løgner som at WHO forsøkte å varsle om pandemien. WHO har spilt på Beijings side hele veien og er medskyldig i at det ble en pandemi.

Hvordan er det mulig at norske medier med NRK og NTB i spissen kan gå inn i rollen som spindoktorer for et regime som har sluppet en pandemi løs på verden?

NTB er opptatt av å legge ballen død for Beijing: Viruset kom ikke fra Institute of Virology og det var ikke menneskeskapt.

Man tillegger motparten et utsagn han ikke har fremmet: Trump fremstilles som han sier at covid-19 var menneskeskapt. Men det har Trump aldri sagt. Det ville vært det samme som å si at Kina har begått en krigshandling fordi det er et faktum at de stengte ned Wuhan, men lot internasjonal flytrafikk ut av byen gå som normalt.

Beijing kan ikke ha vært i god tro når de stengte ned millionbyen. De visste at de spredte viruset til resten av verden. Dette er en så rystende handling at verden har hatt problemer med å fatte den.

Men rapporten fra etterretningssamarbeidet Five Eyes som ble lekket til australske Saturday Telegraph, sa at «verden» er rasende på Kina.

Men ikke NRK/NTB. Selv pandemien klarer de sette inn i krigen mot Trump. Da snakker vi om politiske holdninger som får konsekvenser.

Denne form for journalistikk har de Trump-hatende mediene drevet i lang tid og det er viktig å være oppmerksom på den, for den er giftig og undergravende. All dekning av Trump går ut på å vise at han ikke fortjener å være president (les: han kan takke russerne) og at han ikke er skikket til det.

All nyhetsdekning skreddersys til å passe et slikt formål: To nye eksempler fra NTB på bare en natt:

Den amerikanske forsvarssjefen Mark Milley sier i et intervju med CNN at viruset trolig ikke er menneskeskapt og ikke ble sluppet ut. Milley er militær og de liker ikke havne i politiske minefelt. Han ordlegger seg forsiktig, så forsiktig at anti-Trump-mediene kan vri hans ord til sin fordel:

USAs forsvarssjef: – Ser ut til at koronaviruset ikke var menneskeskapt
USAs forsvarssjef Mark Milley sier at det fortsatt er uvisst hvor koronaviruset stammer fra, men at etterforskningen tyder på at det ikke var menneskeskapt.

– Kom det fra en viruslab i Wuhan, oppsto det på et våtmarked i Wuhan eller oppsto det et annet sted? Svaret på det er at vi ikke vet, sa Milley på en pressekonferanse tirsdag, sitert av CNN.

Ifølge forsvarssjefen viser mesteparten av bevisene at viruset oppsto naturlig, og at det ikke var menneskeskapt.

Han påpeker at det så langt ikke er noen «avgjørende bevis» i saken, men at det helhetlige bevisbildet tyder på at «det sannsynligvis ikke var med vilje».

Milley tilføyer at saken fortsatt etterforskes.

Språket er omtrentlig for å kunne dra betydningen i ønsket retning senere. Det tåler ikke kritisk sans: Hvis opprinnelsen er uviss er det kanskje for tidlig å forskuttere at viruset ikke var menneskeskapt, særlig ikke siden det er ingen som hittil har konkludert med det?

Upresist å si «oppsto naturlig» uten å nevne Institute of Virology i Wuhan. Det høres ut som viruset kom fra våtmarkedet.

Enda mer forvirrende blir koblingen melleom «avgjørende bevis» og viruset «sannsynligvis ikke slapp ut med vilje». Her åpner Milley for at det kan ha blitt sluppet ut med vilje.

På norsk kalles dette helgardering: Milley vil si noe uten å si noe definitivt. Han holder alle muligheter åpne.

Men NTB bruker hans tvetydighet til kasteskyts mot Trump og Pompeo:

Uttalelsene fra forsvarssjefen står i sterk kontrast til det utenriksminister Mike Pompeo sa i slutten av forrige uke. Under et TV-intervju lørdag hevdet han at det finnes «enorme bevis» for at koronaviruset kommer fra et kinesisk laboratorium.

Han sa ikke noe om hva slags bevis det er snakk om. USA har heller ikke lagt fram noe bevis for WHO.

Pompeo rettet i intervjuet skarp kritikk mot Kina, men ville ikke svare på om han trodde koronaviruset var blitt spredt med vilje.

Også president Donald Trump har påstått at viruset kommer fra et laboratorium i Wuhan.

– Ikke menneskeskapt

Amerikansk etterretning konkluderte forrige uke med at viruset ikke er menneskeskapt.

– Etterretningssamfunnet slutter seg til den brede vitenskapelige enigheten om at covid-19-viruset ikke er menneskeskapt eller genetisk modifisert, het det i en kunngjøring.

Det aktuelle laboratoriet, Wuhan Institute of Virology, er underlagt Det kinesiske vitenskapsakademiet og har blant annet drevet forskning på sarsviruset og andre virus som kan bli overført fra dyr til mennesker.

Kinesiske myndigheter har avvist alle påstander om at virusutbruddet hadde sitt utspring her.

Her sjonglerer NTB med «menneskeskapt» slik at det er Pompeo og Trump som fremstår som uberegnelige. NTB unnlot å referere rapporten fra Five Eyes i helgen, slik at de kan anklage Pompeo for å si «enorme bevis» uten å fremlegge noen? Ja, hvor er de, liksom?

NTB overlater konklusjonen til kinesiske myndigheter. Det er hele tiden deres versjon de ender opp med.

Ingenting er for grovt. Tirsdag var det høring i Senatet med John Ratcliffe som er nominert til ny Director of Intelligence.

Etterretningstjenestene har vært et rottereir av motstandere av Trump. Han ønsker derfor å rydde opp. Men hver gang han fjerner en som har motarbeidet ham kommer ramaskriket i mediene. Når Trump finner en dyktig kandidat som Ratcliffe gjelder det å ta ham ned.

 

Ratcliffe forsøkte å overbevise Senatet

I denne tittelen ligger at han egentlig ikke har noe å fare med, og at han prøver å overbevise om noe som han ikke har dekning for. Vi får svaret i ingressen:

John Ratcliffe, som Donald Trump for andre gang forsøker å få innsatt som USAs øverste etterretningssjef, beskriver Kina som en trussel.

NTB insinuerer at dette er en påstand fra en ikke-kompetent person.

– Jeg oppfatter Kina som den største trusselaktøren nå, sa Ratcliffe under høringen der han forsøkte å overbevise de amerikanske senatorene tirsdag.

Trump forsøker for andre gang å få Ratcliffe innsatt som USAs øverste etterretningssjef – til tross for skepsis også i Det republikanske partiet.

Ratcliffe ble nominert til stillingen også i fjor. Men han trakk seg da det ble stilt spørsmål ved om han hadde tilstrekkelig kompetanse.

Her serveres løgner på løpende bånd: Det er ikke skepsis til Ratcliffe i GOP. Hans kandidatur ble trukket tilbake fordi formannen i etterretningskomiteen, Richard Burr, vil ha tverrpolitisk konsensus og derfor bøyer seg for hva has Demokratiske makker Bill Warner mener. Og Warner ville ikke ha Ratcliffe, ikke fordi han ikke er kompentent, men fordi han er usedvanlig kompetent, slik også den fungerende Director of National Intelligence, Richard Grenell er.

Trump samler dyktige folk rundt seg. Det forsøker hans motstandere av all makt å forhindre. Da blir det vanskeligere å «ta» presidenten.

Som Fred Fleitz forklarte til Jan Jekielek: FBI-ledelsen ville fjerne Michael Flynn fordi han var en innsider. Han ville med en gang oppdaget alt CIA og FBI hadde drevet med for å ødelegge Trumps kandidatur og det ville bli vanskeligere å motarbeide ham.

NTB slipper til slutt katta ut av sekken:

Demokratiske senatorer frykter også at han vil tilpasse amerikanske etterretningsrapporter slik at de passer med Trumps oppfatninger.

Hva vil denne «tilpasningen» handle om? Jo, at Kina er en fiende,, at viruset kom fra et loboratorium og derfor kan legges ved Beijings føtter. Dette er hva de tror Ratcliffe vil gjøre og det er selvsagt ikke sant.

Ikke sett med Beijings øyne.

Utløsende for denne kommentaren var theepochtimes.coms intervju med en virkelig varsler: Steve Bannon. Bannon har gått til full krig mot kommunistregimet og hans innflytelse er voksende. Kinesiske medier går til angrep på ham.

Grunnen er at de ser at Bannon har impact, ikke bare i verdensopinionen, men også inne i Kina. Kommunistregimet kjenner grunnen bevege seg under føttene. De frykter for sin fremtid. Med god grunn.

 

 

 

Hvis du reagerer som vi, og ikke ønsker å være på kommunistregimets side, så støtt et fritt Kina og Document:

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.