VG har ved flere anledninger brukt professor Anne Spurkland som faglig ekspertise på covidrelaterte spørsmål. Men avisen usynliggjør at dert er ulike tilnærminger. Det er de mest hardtslående som kjøres frem, uten at publikum får vite at det de sier er kontroversielt.

For ikke lenge siden refererte NRK til Spurkland og hun ble sitert på at selv om man er vaksinert bør man gå med munnbind. Dette er et synspunkt som er langt ute, som danskene sier.

Nå sier Spurkland til NTB at selvfølgelig skal barn vaksineres. Folkehelsa har ikke bestemt seg og mangel på underbygging av denne reservasjonen fra VGs side gjør at Spurkland fremstår som klarsynt og prinsipiell, mens Folkehelsa er ubesluttsom. Det er de posisjonene VG formidler, fordi det er den linja avisen vil at leserne skal sitte igjen med.

VG p0litiserer en hard linje som er høyst problematisk. Det ville vært redelig å opplyse at FHIs amerikanske motstykke, Center for Disease Control, nylig konkluderte med at barn ikke skal vaksineres. Det gjør de på vitenskapelig grunnlag: Det er for mange risikoer knyttet til vaksinen, og stilt opp mot at det er svært få barn som blir alvorlig syke av viruset, gir svaret seg selv.

Det er naturlig å anta at Folkehelsa er klar over disse betenkelighetene og følgelig går forsiktig frem.

Vi VG og Spurkland noen gang bli holdt ansvarlig for at de bare ville kjøre på?

Professor: – Barn bør vaksineres mot covid

Mens Folkehelseinstituttet fortsatt ikke har bestemt seg om barn bør vaksineres mot covid-19, mener en professor at det ikke bør være tvil om at de skal.

Folkehelseinstituttet (FHI) er i gang med en utredning av om barn og unge skal inkluderes i vaksinasjonsprogrammet. De skal først vurdere aldersgruppen 16–17 i løpet av kort tid, før de over sommeren konkluderer for dem mellom 12 og 15.

Professor og forfatter Anne Spurkland er ikke i tvil.

– Barn bør vaksineres. Hvorfor skal barn gjennomgå den infeksjonen når vi har vaksine? Det er ikke sånn at det å ha infeksjoner, gjør deg friskere. Immunforsvaret trenger ikke infeksjoner, sier Spurkland til VG.

Hun er ekspert på immunforsvaret og mener at vaksinering av barn vil være bra både for immuniteten i samfunnet og for barnet selv.

– Det er mange faktorer som må vurderes dersom man skal tilby vaksine til friske ungdommer, skriver FHI-overlege Margrethe Greve-Isdahl i en epost til avisen.

Tror på Kinas versjon

Spurkland har gitt et intervju til Frode Andresen i Dagbladet der det fremgår at hun har samme syn på virusets opprinnelse som kommunistregimet. Andresen gjør ikke noe forsøk på å motsi henne og bagatelliserer avsløringene som er kommet frem om Anthony Fauci, Peter Daszak, Google, Pentagons finansiering av gain-of-function-forskning ved Institute of Virology i Wuhan. Dette er en megaskandale i USA, men norske medier later som den ikke eksisterer.

Forbehold

Andresen tar så mange forbehold når han refererer amerikanske kilder at de fremstår som usikre. Dermed kan Spurkland og Dagbladet late som om Kinas versjon fremdeles er plausibel.

Det er blant andre Wall Street Journal som har meldt at amerikanske myndigheter i 2020 skal ha mottatt en etterretningsrapport hvor det konkluderes med at det ikke kan utelukkes at coronaviruset kan ha lekket ut fra forskningsinstitusjonen Wuhan Institute of Virology sitt laboratorium, og at det er behov for ytterligere undersøkelser.

Rapporten er gradert, og det er knyttet usikkerhet til dens innhold og pålitelighet. Men det skal gå fram av etterretningsopplysninger at man har grunn til å tro at flere forskere ved forskningsinstitusjonen hadde symptomer på luftveisinfeksjon høsten 2019, som samsvarer med symptomer på covid-19. Tre av forskerne skal ha blitt såpass syke at de oppsøkte helsevesenet.

“Skal ha blitt såpass syke”, men ikke syke. Dagbladet sørger for å kvalifisere historien slik at den passer inn. Men var det ikke slik at opplysningene var usikre? Hvordan vet Dagbladet at de bare ble “såpass syke”? De kan være døde for alt vi vet.

Dagbladet kaller instituttet for “forskningsiinstitusjonen” og nevner ikke at den er underlagt Folkets frigjøringshær. Ordet biovåpen forekommer ikke. Dagbladet tar tvert imot Kinas ord for god fisk.

Kinesiske myndigheter har ved flere anledninger avvist teorien om at coronaviruset kan ha lekket fra et laboratorium i Wuhan. Forskningsinstitusjonen har også benektet dette, samt forklart at ingen av deres ansatte har fått påvist covid-19.

Det er opplest og vedtatt at Kina løy om pandemien fra første stund og forsøkte å fjerne alle bevis. Men i norske mediers øyne er Kina fortsatt troverdig. Det er som om AKP (m-l) har kommet tilbake og blitt allmektige.

Legger listen lavt

Dagbladet legger lista så lavt at Spurkland kan fremstå som “ekspert”, selv om hun virker helt desorientert.

– En av hovedårsakene til teoriene om at coronaviruset kan ha lekket ut fra et laboratorium, er at det drives coronavirusforskning i Wuhan. Blant annet jobber en av de viktigste forskerne på feltet, som også har samarbeidet med amerikanere, på dette laboratoriet, sier Spurkland og fortsetter:

– Da kan man lett tenke seg at de på dette laboratoriet også kan ha skaffet seg virus fra ville dyr som så har lekket ut.

Dette er på et så lavt presisjonsnivå at man rødmer. Men dette er autoriteten VG og NRK henviser oss til. Det sier noe om viljen til propaganda og mangel på respekt for kunnskap.

– Men på nåværende tidspunkt finnes det ingen holdepunkter for at man har hatt SARS-CoV-2 i dette laboratoriet før pandemien startet, og man må ha informasjon som støtter denne teorien for at man skal kunne konkludere med at det er det som har skjedd.

Ingen holdepunkter? Et så kategorisk standpunkt er sannsynligvis politisk fundert. Som fagperson må det være nesten umulig ikke å få med seg omveltningen som har skjedd i USA i synet på gain-of-function-forskning. Og vi står bare ved begynnelsen.

Faglig autoritet skjuler politisk propganda

Spurkland driver en slags gjendriving av disse avsløringene, uten at de presiseres.

I det siste har det også andre teorier blusset opp igjen, blant annet at bestemte deler av arvematerialet til coronaviruset skal indikere at det kan være konstruert av mennesker. Dette regner Spurkland som usannsynlig.

Spurkland kan virke som en overvintret ML-er hvor gamle reflekser slår inn: Når Kina har sluppet et virus løs på verden, velger de å forsvare Kina. Det er ganske uhyggelig hvis man tenker etter.

– Det er veldig usannsynlig at noen har laget SARS-CoV-2-viruset. Man har funnet et virus som er 96 prosent likt SARS-CoV-2-viruset som opprinnelig ble oppdaget i Wuhan. Fire prosent forskjell er imidlertid relativt mye, og forskjellene er såpass mange og tilfeldig spredt utover i arvematerialet, at det er vanskelig å se for seg at mennesker har konstruert det slik.

Stoltenberg viker unna

Direktør i Folkehelsa, Camilla Stoltenberg, vil ikke gå inn på Kinas ansvar. Det er for ubehagelig. Men dermed tar hun Kina-apologetene stå uimotsagt. Stoltenberg er selvsagt klar over avsløringene som er kommet frem om forskningssamarbeidet mellom amerikanske forskere og kinesiske om utviklingen av coronaviruset.

– Det er jo et interessant spørsmål med tanke på læring og framtidige pandemier. Men det er ikke et spørsmål som FHI har engasjert seg mye i. Vi har hovedsakelig vært opptatt av å håndtere pandemien som har oppstått.

Direktøren som hatt ansvaret for å håndtere pandemien mener det ikke er interessant å vite om viruset er et biovåpen som ble sluppet ut med vilje. Skal vi vente på neste?

Ekspert kritisk til Wuhan-teori

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.