Etterretningsrapporten som Biden-administrasjonen bestilte virker å være nettopp det: Et bestillingsverk. Den har klare politiske føringer: Ikke tråkk Kina på tærne, la usikkerheten råde. Rapporten går så langt at den forsøker å forstå hvorfor kineserne hisser seg opp over oppmerksomheten rundt virusets opprinnelse.

Det heter:

China’s cooperation most likely would be needed to reach a conclusive assessment of the origins of COVID-19. Beijing, however, continues to hinder the global investigation, resist sharing information and blame other countries, including the United States. These actions reflect, in part, China’s government’s own uncertainty about where an investigation could lead as well as its frustration the international community is using the issue to exert political pressure on China.

Den siste setningen er utrolig i en etterretningsrapport og sier noe om forfallet under Biden-administrasjonen: Den kinesiske regjeringens motstand og irritasjon over etterforskningen bunner i usikkerhet om hva den kan føre til.

Kinesiske myndigheter vet godt hvor en granskning kan føre til. De sitter med svaret. Det gjør også amerikanerne som gjennom Anthony Faucis bevilgninger deltok i gain-of-function-forskning. En rapport om viruset må derfor dekke over ikke bare Kinas, men også Fauci og universitetenes deltakelse.

Men i wokemediene presenteres rapporten som pålitelig: Det er ikke mulig å finne sannheten og vi må avfinne oss med usikkerhet. NTB overfører dette på Beijing: Kommunistpartiet har heller ikke visst. Men det er ikke det det står. Dette er NTBs egen konklusjon.

USAs etterretning: Kinesiske ledere visste trolig ikke om viruset før pandemien startet

NTB/AFP/AP velger ut de delene som bygger opp under Kinas versjon:

USAs etterretning konkluderer med at koronaviruset ikke er utviklet som et biologisk våpen, og at Kinas ledere neppe visste om viruset før pandemien startet.

Det går fram av et sammendrag av en etterretningsrapport om viruset som ble offentliggjort fredag.

De fleste analytikerne er også enige om at viruset etter alt å dømme ikke er skapt i et laboratorium, men de er delt i synet på om den første smitteoverføringen skjedde i et naturlig møte mellom dyr og menneske, eller om viruset lekket fra et laboratorium i Wuhan.

Fire av etterretningstjenestene og tankesmia National Intelligence Council mener naturlig smitte fra dyr er mest sannsynlig, mens en annen av tjenestene tror det kan ha lekket fra et laboratorium.

Tre andre av etterretningstjenestene kommer ikke til noen klar konklusjon. (NTB)

Men dette er en altfor selektiv lesning av rapporten. Den er ment å skape usikkerhet; noen mener det, andre mener noe annet og vekten er på «lav tiltro», «lav sikkerhet». Dette er noe helt annet enn det utenriksminister Mike Pompeo og Director of National Intelligence, John Ratcliffe sier: De så bevis på at viruset var utklekket i Wuhan-laboratoriet og kom derfra.

Karakteristisk ved rapporten er det forsiktige språket hvor man tar reservasjoner, men ikke mer enn at man får frem det ønskede politiske hensikten: Viruset er ikke et biovåpen og kom ikke fra laboratoriet.

The IC assesses that SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, probably emerged and infected humans through an initial small-scale exposure that occurred no later than November 2019 with the first known cluster of COVID-19 cases arising in Wuhan, China in December 2019. In addition, the IC was able to reach a broad agreement on several other key issues. We judge the virus was not developed as a biological weapon. Most agencies also assess with low confidence that SARS-CoV-2 probably was not genetically engineered; however, two agencies believe there was not sufficient evidence to make an assessment either way. Finally, the IC assesses China’s officials did not have foreknowledge of the virus before the initial outbreak of COVID-19 emerged.

After examining all available intelligence reporting and other information, though, the IC remains divided on the most likely origin of COVID-19. All agencies assess that two hypotheses are plausible: natural exposure to an infected animal and a laboratory-associated incident. (NTB)

Biden.administrasjonen og Kina oppfører et skuespill der Kina reagerer på rapporten mens Biden sier at Kina skjuler noe og oppfordrer til samarbeid med WHO som gjorde Kinas mørklegging av pandemien mulig i utgangspunktet.

Kina reagerer sterkt på rapporten. I en uttalelse fra landets ambassade i Washington forsvarer kineserne sin håndtering av pandemien og granskningen som er gjort av Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Rapporten fra USAs etterretning viser at USA er oppsatt på å gå en feilaktig vei med politisk manipulering. Rapporten fra etterretningen er basert på en antakelse om at Kina er skyldig, og det dreier seg kun om å gjøre Kina til syndebukk, heter det i uttalelsen fredag.

Holder tilbake info

Etter at rapportens sammendrag ble offentliggjort, anklaget USAs president Joe Biden Kina for å holde tilbake kritisk informasjon om virusets opprinnelse.

– Kritisk informasjon om pandemiens opphav fins i Kina, men helt fra begynnelsen har myndighetene anstrengt seg for å hindre internasjonale granskere og det globale helsesamfunnet i å få tilgang til informasjonen, sier Biden i en uttalelse.

– Til denne dag fortsetter Kina å avvise oppfordringer om innsyn og holder tilbake informasjonen selv om konsekvensene av pandemien øker, sier han.

Biden gjør klart at USA sammen med allierte vil fortsette å kreve at Kina deler informasjon og samarbeider med Verdens helseorganisasjon WHO. (NTB)

Når Kinas ansvar for viruset er parkert kan mediene peke på høyresiden: Det er de som har holdt liv i disse teoriene. De drives av konspriasjonsteorier.

I USA tror mange konservative at kinesiske forskere skapte viruset i et laboratorium og lot det lekke med vilje.

Daværende president Donald Trump var blant dem som anklaget Kina for å stå bak pandemien, og i hans tid produserte utenriksdepartementet et dokument som pekte på forskning på koronavirus på laboratoriet i Wuhan, byen der viruset oppsto. (NTB)

Konservative «tror», de vet ikke. Ingenting her om rapportene og artiklene som flyttet opinionen i USA, intet om Five Eyes-rapporten som pekte på gain–of-function-forskningen og bl.a. opplæringen av kinesiske forskere i Australia. Ingenting om Li Meng-Yan som hoppet av til USA og kunne fortelle om gain-of-function-forskningen:Is COVID-19 a Bioweapon? Here’s What Chinese Whistleblower Dr. Li-Meng Yan Told Dr. Anthony Fauci in Email. Ingenting om at Kina har skaffet seg stor innflytelse over vestlige universiteter og forskere og utøver betydelig press. Ingenting om at Fauci og Peter Daszak organiserte et opprop fra 27 forskere som erklærte laboratorieteorien som vill. Ingenting heller om Biden-familiens «forretninger» med Kina.

Det hele er en dekkoperasjon for verdens mest totalitære regime som har sluppet ut et smittsomt virus på verden, fremstilt i et laboratorium. Det var en krigshandling og hvis vestlige ledere skulle bli tvunget til å fortelle befolkningen at alle lidelsene det siste halvannet år skyldes Kina, kan det får store konsekvenser.

Da heller holde fast i løgnen.

I forskningsverdenen generelt mener de fleste at viruset mest trolig kom fra dyr i det som kalles en zoonotisk overføring. Det skjer i naturen, og det er minst to tilfeller der koronavirus har utviklet seg i flaggermus og siden blitt overført til mennesker – nemlig sars1 og mers.

Men også løgnen har en stor pris. Politikerne, forskerne, Big pharma og mediene betaler med borgernes tillit. Når den tappes svarer de med autoritære tiltak. Det blir en ond sirkel.

Det eneste som kan bryte den er sannhet.

 

 

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.