Sakset/Fra hofta

Mennene med koffert og holdingselskaper har kommet litt i bakgrunnen under den pågående koronakrisen, men de står klare til å tre frem på scenen igjen, så snart den er over. De har alltid noen kriser å tilby våre politikere og andre lettskremte. Illustrasjonsfoto: @Roy Vestfjord

Har du lagt merke til hvordan «menneskehetens største utfordring noensinne» forsvant fra media og offentligheten omtrent over natten?  For tre uker siden var klimahysteriet overalt, og hver bidige dag serverte mainstream media endeløse, dystopiske reportasjer om den påståtte klimakrisen.

Smarte profitører fikk sette opp dommedagsklokker i offentlige rom, kommuner erklærte klimakrise, og folket ble dressert til å omfavne en samfunnsrevolusjon basert på dypt totalitære «bærekraftsmål» og et ekstremt kostbart «grønt skifte» som helt mangler konsekvensutredninger eller forskning som bekrefter at dette vil «redde jorden.»

Et mikroskopisk virus fra Kina var alt som skulle til for å blåse dette gigantiske luftslottet til side. Det er nemlig forskjell på fiktive kriser og ekte kriser, og selv ikke en statsminister kan ignorere det. Solbergs klimahysteri er avslørt av Kina-viruset.

Ta en lakmustest:  Kunne en påstått «klimakrise» feie en ekte pandemi-krise til side på samme måte?

Med tanke på hvor gigantisk og altomfattende klimasaken var, er skiftet i fokus nesten ubegripelig. Og med tanke på at klimakrisen angivelig kunne utslette både sivilisasjonen, naturen og menneskeheten, burde den fortsatt være en mye større krise for myndighetene, enn en skarve pandemi med et virus som bare kan ta livet av noen prosent av befolkningen. Ikke sant?

Hvis klima-trusselen var så stor, presserende og akutt som myndighetene har hevdet i årevis, er det ingen grunn til at korona-krisen skal trumfe den: Kina-viruset er ingen trussel for menneskeheten, planeten eller naturen, slik de hevder klimakrisen er. Likevel er altså klimakrisen «nedlagt»…midlertidig. Hvorfor det? I forhold til de grandiose påstandene rundt klimakrisen, er trusselen fra Covid-19 en detalj som burde kommet i annen rekke. Og likevel:

Poff! Klimahysteriet ble feid vekk på noen uker. Tror du mer og sterkere klimakrise-«informasjon» fra myndighetene kunne feie pandemien til side på samme måte? Tror du folket ville akseptere det? Naturligvis ikke. Virus er farlige, mens CO2 er…plantenæring. Pandemier har alltid skapt død gjennom historien – litt varmere klima har skapt gullaldere gjennom historien. De fleste med fornuften i behold vet dette, og de forstår forskjellen.

Det forstår de klimahysteriske politikerne også: De skjøv den fiktive dommedagen til side, for å ta et virus på alvor. De største og mest gjennomgripende samfunnsrestriksjonene innført siden krigen, ble ikke innført for klimakrisen – som angivelig kunne ta livet av oss alle sammen. Fly ble ikke satt på bakken på grunn av klimakrisen. Shopping ble ikke stoppet. Turisme ble ikke forbudt for å redde kloden og hele menneskeheten. Alt dette ble innført for et virus som kan ta livet av noen prosent av befolkningen. Hvorfor? Det finnes bare en forklaring:

Fordi Korona-krisen er ekte, og tar livet av ekte mennesker, mens klimakrisen er fiksjon, og tar ikke livet av noen som helst. Og det siste har myndighetene visst hele tiden. De har skremt livskiten av ungene våre med overdrivelser og propaganda, med fullt overlegg. 

Her er problemet som ulmer: Klimahysteriet er ikke borte. Det har midlertidig gått under jorden.

Penger vi trenger til viktige ting, pøses imidlertid fortsatt ut på meningsløse klimatiltak, fullstendig uten effekt. Vindkraft-industrien får fortsette sin naturødeleggelse, fritatt for karantenetiltak. Aktivistene, profitørene og klimapolitikerne har heller ikke tenkt å gi seg, for det er altfor mye makt og penger involvert i klimahysteriet til å gi opp nå. Så fort korona-krisen er over, skal du tilbake i klimapanikk-modus, så du betaler grønne avgifter uten å kny. De kommer til å bruke endeløst med ressurser og penger for å skremme deg og dine tilbake til religiøs lydighet.

Jeg har vært åpent kritisk til klimahysteriet i over ti år, og paradoksalt nok var det IPCCs egne rapporter som gjorde meg skeptisk. Men jeg er ikke skeptisk til virus, for jeg har jobbet 20 år med bullshit i reklamebransjen, og forstår forskjellen på manipulasjon og substans. Når jeg sier at noe er oppspinn, PR-spinn og propaganda, så bør man lytte nøye.

Man bør også lytte nøye til Saul Alinsky, som i sin kyniske bok «Rules for Radicals» fra 1971 formulerte oppskriften på hvordan man kupper samfunnet for å skape det samfunnet man selv vil innføre på udemokratisk vis. Her er fiktive kriser en nøkkel til suksess, og Salinsky sammenfattet fremgangsmåten i seks punkter:

1: Use a tragedy as a crisis, or create a crisis where none exists.

2: Paint the crisis with as much emotion as possible, and throw logical analysis out the window.

3: Propose the one and only solution to the problem, which just happens to coincide with what you’ve wanted to implement for many years.

4: Paint anyone who opposes your one and only solution as evil, uncaring, not smart enough to understand the nuanced brilliance of your solution, or in the pockets of …. you pick the evil entity.

5: Force the solution on the people by any means, whether legislatively, by executive order, or through the legal system.

6: When the unintended consequences of your solution rear their ugly head, use them as a reason for more brilliant solutions to the made up crises.

1: Bruk en tragedie som en krise, eller opprett en krise der ingen eksisterer.

2: Beskriv krisen med så mye følelser som mulig, og kast logisk analyse ut av vinduet.

3: Foreslå den ene løsningen på problemet, en som sammenfaller med det du har ønsket å implementere i mange år.

4: Beskriv alle som er imot din ene løsning som onde, kalde, ikke smarte nok til å forstå den nyanserte glansen av løsningen din, eller i lommene på…. du velger den onde enheten.

5: Tving løsningen på folket på en eller annen måte, ved lov, ved pålegg eller gjennom rettssystemet.

6: Når de utilsiktede konsekvensene av løsningen din viser sitt sanne vesen, bruk det som en grunn til å komme med enda flere strålende løsninger på de oppfunnede krisene.

Klimahysteriet scorer på alle «rules for radicales» -punktene.

Regjeringen, Stortinget, klima-aktivister, spindoktorer, grønne gærninger og den gigantiske klima-industrien følger denne oppskriften til punkt og prikke: Check, check, check! Dette er krefter som ønsker å kuppe samfunnet, ødelegge vesten, og innføre den grønne sosialismen.  Men PS: Det er IKKE en konspirasjon! Fikk alle med seg det?

Klima-aktivistene har mange forskjellige agendaer og motiver, og har mange forskjellige mål, som spriker fra å få samfunnet tilbake til et slags «grønt år null», til å høste endeløst med offentlige milliarder gjennom subisider på grønn svindel. Klima-saken er drevet av alt fra villedet miljøaktivisme, grådighet og  maktsyke – til ren naivitet, kunnskapsløshet, flokkmentalitet og dumskap, slik jeg beskriver i min bok «Godhetens Tanketomme Ondskap»

Men: Siden de alle støtter samme samfunnssyn (samfunnet vårt er skittent og sykt, og må revolusjoneres med et «grønt skifte») og har sammenfallende metodikk (skape en fiktiv klimakrise, som skaper klimahysteri, som igjen skrur av hjernen til folk) kan det se ut som en konspirasjon. Det er ingen konspirasjon…men det er et angrep på samfunnet og demokratiet. NRK opphever ikke ytringsfriheten for sine journalister, uten å ha en agenda: Politisk samfunnsendring! Dette er ikke innenfor NRKs mandat. Noen burde få sparken.

Bruk tiden til å vaksinere deg selv mot hysteri, propaganda og falske kriser: Les Kents Kriseregler

Siden jeg både er politiker og ekspert på massesuggesjon, føler jeg meg derfor kompetent til å lage en manual for alle som ønsker å avsløre forskjellene på ekte kriser skapt av naturen, og fiktive kriser skapt av smartinger, svindlere, grådig blåruss fra BI, og aktører med politiske agendaer. Her er mine syv kontrollpunkter å legge seg på minnet:

1: Kriser som gir myndigheter og en haug andre aktører mulighet til å høste makt, penger eller begge deler, er fiktive. Koronakrisen er medisinsk og også økomisk ødeleggende, så svært få har noe særlig å tjene på å holde den i live, derfor er dette en ekte krise.

2: Kriser hvor myndighetene eller profitører går inn for å skape og dyrke panikk, frykt, uro, splittelse eller angst i befolkningen er fiktive. Kriser hvor myndighetene forsøker å dempe panikk, frykt, uro, splittelse eller angst i befolkningen er ekte.

3: Kriser hvor forskere fremstår som 100% bombesikre på hva naturen vil gjøre frem til år 2100, er fiktive. Kriser hvor forskere ikke kan si sikkert hva som vil skje om to uker, er ekte. 

4: Kriser hvor politikere, media, myndigheter og pressgrupper kan love en enda bedre fremtid med harmoni og velferd, bare man gjør som myndighetene og pressgruppene sier, er fiktive. Kriser hvor politikere, media, myndigheter og pressgrupper ikke kan love deg noe som helst rundt fremtiden, er ekte.

5: Kriser som bare kan løses ved at folket betaler mer penger til staten gjennom avgifter og skatter, er fiktive. Kriser som bare kan løses gjennom at myndighetene og staten må betale ut mer penger til folket, er ekte.

6: Kriser som bare kan løses gjennom internasjonale fora og imperiebygging, og som fordrer at alt av nasjoner suverenitet, grenser, suverenitet og nasjonal kontroll oppløses, er fiktive. Kriser som bare kan løses gjennom nasjonale tiltak, suverenitet, lukkede grenser, selvråderett og nasjonal kontroll over eget territorium, er ekte.

7: Kriser forårsaket av faktorer du trodde var harmløse, så som jøder, dissidenter, kontrarevolusjonære, aliens, flystriper på himmelen, varme somre, milde vintre, skeptikere eller plantenæringen CO2, er fiktive. Kriser forårsaket av faktorer vi alle vet er farlige av erfaring, så som vulkanutbrudd, orkaner, krig, islamisering, løgnaktige Pravda-media, bakterier eller virus, er ekte.

Klimakrisen handler om penger og makt. Men vil du ha det «grønne samfunnet»?

Face it: Du er lurt!

Du er bondefanget og loppet for penger av smartinger og politiske aktivister med utallige agendaer, men en felles metode: De har skapt et klimahysteri som forsørger titusenvis av mennesker, og omfordeler makt og penger fra befolkningen til eliten og private grådig-gribber. Det er den største og dyreste svindelen i historien, og vil ødelegge samfunnet i stedet for å skape noe bedre. Det har jeg utdypet i et intervju med over 2.500 delinger og 267.000 visninger. Se og spre, for denne farlige svindelen er på langt nær er over, og hør her: Vil du egentlig ha et «grønt skifte»?

Klimakrisens mål er et «nytt samfunn» med mindre bil, fly, turisme, shopping, forbruk, bevegelsesfrihet og individuelle valg – sånn som Covid-19-krisen har gitt oss en forsmak på. Vil du virkelig ha det sånn resten av livet? Er dette et godt og fungerende samfunn? Eller skal vi benytte muligheten til å kjeppjage klima-hysterikerne når de prøver seg igjen? Er det ikke nok kriser og hysteri nå?

Klimakrisen er konstruert for å holde deg i konstant kriseberedskap.

Mennesker med angst, uro og panikk tenker ikke klart. De stiller seg ikke skeptiske, og stiller ingen spørsmål som undergraver makten til de som sprer panikken. Derfor er en befolkning i konstant kriseberedskap svært nyttig: Redde mennesker blir servile, autoritetstro, lette å lede, lette å lure og lette å kontrollere. Ikke minst fordi det alltid finnes nyttige idioter i befolkningen som viderefører panikken, helt uten å få betalt for det. Sånn fungerer propaganda: Den er selvforsterkende – i motsetning til sannheten.

Et samfunn i konstant krise er ikke et sunt samfunn på vei mot en bedre fremtid, selv om klima-industrien hevder nettopp det. Det er et samfunn på vei mot selvdestruksjon. Gjennom hele sin regjeringstid har selv statsminister Erna Solberg understreket at det er konstant klimakrise, og dermed vært med på å spre panikk i sitt eget samfunn. Dette har legitimert den idiotiske «dommedagsklokken» satt opp av kommersielle interesser, og det alene burde være grunnlag for både høringer og stevninger for retten. Regjeringens gigantiske og virkningsløse klimasløsing ditto.

Nå har Regjeringen fått en ekte krise, og en ekte naturkatastrofe, i fanget. (Ja, pandemier er en naturkatastrofe). Likevel nekter statsministeren å ta et oppgjør med klimahysteriet hun har vært en nøkkelperson bak. Tvertom: Hun kommer til å gjenopplive klimapanikken så fort koronapanikken legger seg. Da blir atter panikk, angst og uro en GOD ting, som politikere vil ha mer av. Så de kan melke deg for penger. Vent og se.

Man skal nemlig aldri undervurdere hva folk, organisasjoner, selskaper, politikere og myndigheter gjør for makt og penger. Men jeg håper de har undervurdert deg, folket og den norske folkefornuften? Vi har fått nok panikk og kriser nå, har vi ikke?

Jeg erklærer herved klimahysteriet dødt og maktesløst. Spe ordet, så vi aldri velger sånne politikere igjen.

Les også:

Kjøp T-skjorten her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal: