Når man lytter til eliten tale i FN, høres det mer ut som en kirke enn et politisk forum. Akkurat som et presteskap, preker de dommedagsbudskap og selger seg selv som redningen. Europeere nemlig holdes i konstant panikk, frykt og angst, ellers er det en reell fare for at plebeierne oppdager hvor vanstyrt Europa er. Det kan igjen bety at folket vil ønske å bytte ut globalist-eliten og heller innføre funksjonell, nasjonal politikk som gavner folket. Davos-eliten vil aldri godta den formen for demokrati.

I sin ferdig innspilte tale til FNs hovedforsamling satte Erna Solberg fokus på tre kriser. Nei da, ikke overpopulasjon, massemigrasjon og politisk islam. Ei heller den økende energikrisen, fattigdomskrisen eller demokratikrisen som Europa opplever. Som alltid var det klimakrise, helsekrise og økonomisk krise som truer, og løsningen er som alltid enda mer internasjonalt samarbeid, på bekostning av europeiske skattebetalere. «Gi oss makt og penger, så skal vi ordne opp.»

Resirkulerte påstander om fremtiden, uten å forholde seg til nåtiden

Den norske statsministeren startet med det sedvanlige mantraet om at en overgang til et lavutslippssamfunn vil kreve omfattende endringer, uten å bry seg det minste om de enorme problemene dette påfører folk flest, og farene det setter samfunnet i. Og naturligvis resirkulerte hun påstandene om at «grønn omstilling» vil skape muligheter, sysselsetting og vekst. Hele dette budskapet er frakoblet virkeligheten på alle mulige måter:

1: Det finnes ikke noen akutt klimakrise, og hadde den eksistert, ville vi uansett ikke hatt noen kontroll over dette naturfenomenets uforutsigelige og konstante variasjoner. Det er heller ingen mangel på fossil energi, derfor er det heller ingen logisk grunn til å hasteinnføre politiske eksperimenter med verdens billige og stabile fossile energitilgang, som igjen sørger for matforsyningen til over åtte milliarder mennesker. «Grønt skifte» er en ekstrem trussel for menneskeheten.

2: Det finnes ingen global utvikling mot «lavutslippssamfunn», ettersom bare vestlige land forsøker å oppfylle Parisavtalen, mens resten av verden øker sin bruk av billig kull, gass og olje. Årsaken til dette er at såkalte fornybare energikilder er ekstremt ustabile, kostbare, ressurskrevende, vedlikeholdsintense og kortlivede, som igjen betyr ekstremt kostbar og ustabil energi. Altså det stikk motsatte av hva fattige land trenger – eller hva noe land trenger, for den saks skyld.

3: Det finnes ingen fungerende erstatning for dagens enorme forbruk av fossil energi. Eliten dyrker en seiglivet myte om at sol- og vindkraft skal kunne forsyne verden med energi, etter å ha blitt utkonkurrert av primitive dampmaskiner i 1720. Problemet er at matematikken og økonomien ikke går opp, «løsningen» er ikke kompatibel med et moderne samfunns energibehov, og fasiten viser at trass i astronomiske utgifter til «grønn omstilling» er Europa i økende grad avhengig av kull og gass. Erna tror på eventyr og tar ikke fakta inn over seg.

4: Løftene om at «grønn omstilling» skal skape lønnsomhet, sysselsetting og vekst, stemmer ikke med observerbare resultater og faktiske tall. Lønnsomheten er basert på at fossil energi avgiftsbelastes så hardt at prisen blir høyere enn for «fornybart». Sysselsettingen er basert på subsidier og planøkonomi som i det lange løp bare ødelegger økonomien. Og veksten er basert på tomme spådommer om at alle land i verden vil kjøpe Vestens «grønne» løsninger en gang i fremtiden, slikk at denne «innvoasjonen» kan bli vår «nye olje». Problemet er at dette ikke er fakta. Det er ønskedrømmer, påstander og spådommer uten fnugg av faktagrunnlag.

Globalistene stoppet Covid-19 med nasjonalstaten, grenser og kulturelt samhold

Koronapandemien var også tema i Solbergs tale, og hun understreket at den nok en gang hadde vist at globale problemer trenger globale løsninger. Det paradoksale med dette utsagnet er at globalistenes løsning på denne pandemien var å ta i bruk det de har som mål å avvikle: grenser, suverenitet, nasjonal kultur og stans i fri flyt av personer og varer.

Det var innvandreres fremmedkultur og fri flyt av reisende som gjorde viruskampen vanskelig. (Så får debatten om virusets dødelighet tas et annet sted.) Fordelen med lockdown var at man fikk testet ut folkets vilje til å gjøre som myndighetene sier – og der traff myndighetene gull: Flertallet elsket omsorgen fra myndighetene. Overraskende mange kunne ikke få nok restriksjoner!

Serviliteten strakte seg til at man brukte munnbleie alene i egen bil, at man brukte to eller flere samtidig, samt forbeholdt seg retten til å høylytt skjelle ut medmennesker som ikke er like autoritetstro. Å rekruttere et «moralpoliti» ville vært null problem i dagens Norge. Har vi kimen allerede, i sannhetsministeriet Faktisk.no?

Eliten sprer angst, panikk og uro, og lover å redde oss alle 

Covid-19 var ikke planlagt av eliten, for pandemien var og er en alvorlig økonomisk trussel mot deres globalisme, klimahysteri, det grønne skiftet og «Great Reset». Men opportunister gjør det beste ut av enhver situasjon, og nå bruker eliten pandemien som nok et argument for å styre verden etter globale prinsipper og gjøre Europa til et imperium, styrt av eliten selv. For påfallende nok er det bare de som kan redde oss fra alle farene. Får de makta, blir alt bra! Dette er nøyaktig det samme budskapet som dommedagsprofeter har skremt folk med i tusenvis av år: «Jorden går under! Følg meg, så ordner jeg opp!»

Faktum at er globalistenes politikk er både farlig og dysfunksjonell, og det er Davos-eliten som selv har skapt hele rekken av kriser gjennom dårlig og dysfunksjonell politikk: Finanskrise, Euro-krise, innvandringskrise, terrorkrise, kriminalitetskrise, energikrise og islamkrise. Og løsningen deres er alltid mer av samme globalist-politikk. En politisk ideologi som i realiteten er bygget på naivitet, utopier, sci-fi og eventyr frakoblet virkeligheten, realisme, matematikk, menneskelighet og obeserverbare resultater.

Mer av det samme vil bare gjøre krisene verre.

 

 

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.