Det er fort gjort å tro at enden er nær når værmelderne på radio og fjernsyn fyrer oppunder med nye varmerekorder dag ut og dag inn. Da gjelder det å holde hodet kaldt og forstå at hva enn vi i kalde Norge klarer å kutte ned av CO2, så vil det ha mikroskopisk virkning på verdens klima. Dette er nyreligiøsitet som overhodet ikke tar inn over seg at olje og gass faktisk er hydrokarboner, eller for å si det på en annen måte: fossile forbindelser. Foto: @ Roy Vestfjord

Klima Antiklimaks 10

Klimasaken er et religiøst multiverktøy for enhver aktivist til enhver anledning, oppgave eller agenda. Og siden klimadommedag angivelig vil bli verre enn alt annet, vil ethvert ødeleggende, ulogisk, kostbart eller absurd klimatiltak være av det gode, og hevet opp på moralens uangripelige pidestall.

Fredag lanserte myndighetene den nye klima-koranen ved navn «Klimakur 2030». Denne rapporten er en absurd manual på 1191 sider med tiltak som skal få ALT til å handle om klima – litt som Koranen instruerer at ALT kommer fra Allah, og må følges bokstavelig. Alt er tåkeprat og tvangstanker, blottet for enhver tvil og logikk, for å oppnå absolutt ingenting.

Klimakupp

Akkurat da det begynte å synke inn for en innvandrings-punchdrunk befolkning i Europa at islam ikke er fred, at kulturer ikke er like, at folk ikke vil det samme og at innvandring ikke er berikende, har en ny og større fare vokst dem over hodet: Klimaindustrien er i ferd med å kuppe alle sider av samfunnet med sin endeløse moralisme og sine tomme løfter om «grønt skifte» og kommende paradis på jord. Det vil ruinere europeiske samfunn for alvor, og frata folk alt som er bygget opp etter krigen av frihet, velferd og velfungerende samfunn. Tror du på dette tøvet, er du manipulert til å bli medlem av en sekt, uten å forstå det selv.

Et religiøst hysteri, komplett med barneprofet, dommedag og løfter om paradis

Klimasaken hevder seg å være vitenskapelig fundamentert, men vitenskapen er i stor grad en grønn versjon av kreasjonismens bestillingsverk. Denne formen for «vitenskap» søker bare bekreftelse, og den skyr ethvert forsøk på falsifisering eller kritisk tenkning. Klimaaktivistene hevder at de baserer seg på fakta, men i stedet overser de ethvert faktum som viser at de er helt på jordet. På dette tvilsomme fundamentet av vitenskapelig misbruk står tusenvis av aktivister, politikere, organisasjoner og pressgrupper som forlanger penger og makt for å stoppe en påstått akutt klimakrise … som er blitt feilvarslet i 30 år – men pytt, ikke tenk på dét.

Dette konstant resirkulerte dommedags- og paradisbudskapet har ingenting med politikk eller miljøvern å gjøre. Det er et religiøst budskap som gjør aktivismen moralsk uangripelig. Og det skjer fordi løftene om ny grønn renhet, frelse og tilgivelse fra naturen gjør klimabudskapet helt uimotståelig for dumme, godtroende, late, søkende eller ukritiske vestlige sjeler – noe presteskap har utnyttet i årtusener for å berike seg på penger og makt.

Tilbake til føydalismen

Dette kuppet av Europa er i ferd med å omgjøre velfungerende demokratier til et genuint føydalsystem, med Al Gore som konge på haugen og den politiske klima-adelen som allierte. Under dem står deres «vitenskapelige» vasaller, embetsverket og organisasjoner, med en totalt ukritisk presse som mikrofonstativ. Og på bånn står vanlige folk, arbeiderklassen og middelklassen som skal bære og betale for hele den gjennomkorrupte pyramiden av makt og penger – som slett ikke gavner naturen, men du verden som den gavner overklassen. De blir rikere – du blir fattigere. Det er dét «Klimakur 2030» handler om.

Resten av verden løper fra sine klimaforpliktelser, mens Europa blir mer og mer klimahysterisk. Resten av verden er nemlig enten religiøs fra før, eller styrt av street-smarte realpolitikere som kan regne – og de har ikke penger å sløse bort på klimatøvet. Grunnen til at klimasaken har blitt et hellig korstog i Europa, og særlig i Norge, er at vestlige land i stor grad er sekulariserte. Dét har skapt en stor nisje for søken, håp, frelse, formål, dommedagsprofeter, klimafrelsere, klimaprofeter, bestillingsvitenskap og alt annet som følger med religion.

Grenseløs globalisering

Europeere er fratatt både land, grenser, styring, kontroll, trygghet, kristendom og fremtid av EU-elitens globaliseringsprosjekt, og derfor var Europa en moden frukt for en helt ny, grønn religion som kan lede folket mot en trygg og sikker fremtid. Nettopp derfor møter islam og klimareligionen så lite motstand. Folk tørster etter formål og sannheter. Da blir man et lett bytte for sjarlataner, svulstige visjoner, PR-triks og selgere av «Snake-Oil».

Problemet med presteskap og profeter er at de aldri innfrir og aldri trenger å fremlegge bevis for at de snakker sant. Alle og enhver kan hevde å representere frelse og fremtiden, og alle og enhver kan varsle dommedag hvis ikke allmuen øyeblikkelig innretter seg etter religiøse pålegg om flyskam, fossil-bot og diesel-bedring. At presteskapet blir rikt og mektig i denne noble prosessen, er angivelig bare en bieffekt. How very convenient.

Nye temperaturrekorder er ikke noe nytt. Denne er fra 1938. Faksimilie: Avisen Fram, 30.08.1938

O grønne Gud 

Alle kan utnytte religiøse følelser i folket, og derfor har ALLE kastet seg på klimatoget: politikere, næringsliv, organisasjoner, miljøvernere, kjendiser, media, turbokapitalister, akademikere, forskere, maktkåte sjarlataner og rene psykopater. Alle vil ha en bit av kaka, og dette har blitt ei STOR kake når det gjelder penger: Myndighetene øser ut minst 40 milliarder i året på klimatøvet, og MYE mer skal det bli, uten at man oppnår noe som helst for klimaet.

Potensialet for å kuppe makt i det offentlige rom er tilsvarende stort, så man må jo være helt idiot hvis man ikke hiver seg på for å få sin andel. Derfor er så mange forskjellige grupper som normalt har motstridende interesser, plutselig totalitært enige: «Mennesket skaper klimaendringer, og hvis vi ikke gjør som jeg forlanger, så går verden til helvete. Tenk på barna. BARNA!»

Utad fremstår denne brogede blandingen av aktører som vil redde naturen fra en fiktiv klimakrise som en homogen pressgruppe. Men homogen er den ikke. Selv om det finnes mange aktører som hevder seg miljøfrelste, innebærer ikke dét at de snakker sant, eller at disse aktørene har samme mål, agenda eller plan. Tvert om. Deres agendaer spriker i alle retninger:

 • Politikerne vi ha makt, og sier det de tror er populært i øyeblikket
 • Næringslivet vil ha penger og oppdrag
 • Organisasjonene vil ha penger og makt
 • Miljøvernere vil ha mer grønt fokus
 • Kjendiser vil være populære
 • Media vil være venner med kjendiser, politikere og næringslivet
 • Turbokapitalister vi høste subsidier uten hensyn til noe som helst
 • Akademikere vil høste anerkjennelse
 • Forskere vil høste forskningsmidler fra politikerne
 • Maktkåte sjarlataner vil ha makt
 • Psykopatene vil som alltid bare maktdominere alle andre, og gjerne tjene penger på kjøpet

Det er ikke en avansert konspirasjon bak fundamentalismen, bare triviell opportunisme

Man skal ikke se lenge på dette sammensuriet av agendaer, incentiver og drivkrefter før man oppdager at det går i sirkel: Alle er en selvforsterkende funksjon av hverandre, selv om ingen egentlig har sammenfallende agenda. De står alle under samme paraply, men klimasaken er bare et verktøy for å verne seg selv og sine egeninteresser. Det er ingen konspirasjoner her: Alt foregår i full åpenhet, og drivkraften er ikke konspirativ, men opportunistisk.

Det eneste alle klima-aktørene egentlig er enige om, er at samfunnet trenger mye mer klimahysteri, så de kan fortsette å høste makt og penger. For å hindre kjetteri, tvil eller motstand i å spre seg, må folket holdes i angst og beven for klima-dommedag. Derfor finner de opp Greta Thunberg, dommedags-nedtelling og flyskam. Fordi det tjener deres egne interesser og agendaer. Det er derfor NRK og resten av MSM pumper ut klimakrise-meldinger daglig: for å holde folket innenfor menigheten.

Mange aktører, men forbausende få med ekte miljøengasjement 

Det andre man merker seg, er at nesten ingen av pressgruppene opprinnelig har miljø som agenda. Det er bare en populistisk fasade som tar seg langt penere ut enn å hevde at man er ute etter makt og penger. Derfor er også resultatene av denne altomfattende og monumentale klimainnsatsen helt likegyldig. Fakta virker ikke på klimaindustrien. Empiri virker ikke. Vitenskap virker ikke. Tall virker ikke. Å avsløre hykleriet deres virker ikke. Og faktiske resultater, som at klimaet er forbausende stabilt, som at resten av verden løper fra sine klimaforpliktelser – Kina, India og Japan satser på kullkraft, og vindkraftbyggingen har kollapset i Tyskland –, har ingen som helst effekt.

Sannheten blir bare oversett og ignorert, for det ligger hverken makt eller penger i sannheten. Derfor fortsetter alle disse aktørene skamløst å utnytte politikkens nyreligiøse multiverktøy, mens de raserer økonomien til folk og firmaer med avgifter, raserer naturen med vindturbiner, flyr til klimatoppmøter i privat-jet og prediker de samme dumme «vi-har-ti-år-igjen»-frasene på trettiende året. De vil ha penger og makt, og da kan ikke du ha frihet, frie valg eller frie medier.

En kamp om ditt sinn og dine penger 

I tusenvis av år har presteskap ønsket å styre samfunn og individ i sitt bilde. Kontrollere hva folk gjør, tenker, sier, mener og tror. Derfor er kirkemakt og presteskap en konstant trussel mot samfunnet (bare spør en iraner). Målet er å forandre mennesker fra deres angivelig feilaktige og syndige natur til noe nytt, bedre, edlere, mer kollektivt og rettroende gjennom en tung og vanskelig renselses- og endringsprosess som igjen vil gi en belønning i form av orden, renhet, fred, rettferdighet og et nytt og bedre samfunn. Men løftene blir aldri innfridd.

Dette er pussing nok nøyaktig det samme som kommunistiske regimer har lovet folket i hundre år, i skarp konkurranse med kirkemakt og presteskap om folks sinn og penger. Heller ikke de har noen gang klart å innfri. (Bare spør noen fra Venezuela.) Og de siste tretti årene har en ny, grønn religion overtatt samfunnet. Heller ikke den vil innfri. Det er derfor det er så viktig at du forstår klima-maktkampen som foregår i samfunnet nå, og forstår føydalsystemet som er i ferd med å gjeninnføres i Europa.

Du er utnyttet, bondefanget, manipulert og rundlurt fra hjerne til lommebok av en rekke aktører med en rekke motiver, gjennom politikkens nyreligiøse multiverktøy: klimasaken. Men det finnes ingen klimakrise. Det finnes ikke noe grønt skifte, og intet grønt paradis der fremme. Alt er oppspinn. De utnytter din religiøse godtroenhet og frykt … som du knapt nok visste at du hadde.

De har ikke tenkt å gi seg, de får aldri nok, og de er immune mot fakta i sin jakt etter makt og penger. Derfor må de stoppes med makt, avvisning, latterliggjøring og avsettelse.

Red. anm.:  «Klima Antiklimaks» er en serie med kronikker av Kent Andersen, noen publisert i Document.no over flere år. Dette langvarige grave- og opplysningsarbeidet blir snart den første boken som kritisk gjennomlyser alle sider av klimasaken, fra starten i 1957 frem til i dag, 2020. Ikke fra et klimavitenskapelig utgangspunkt, men ut fra Andersens lange fartstid innenfor politikk, reklame og formidling. Forhåndssalget av «Klima Antiklimaks» vil starte om noen uker. 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂