Mohammed Abdullahi gikk fra stilling som førstekonsulent ved Trøndelag politidistrikt til jobb som prosjektleder for Islamsk Råd Norge. Selv stammer han fra Somalia, og ut fra egen aktivitet på Facebook ser han ut til nærmest å være utelukkende opptatt av eget fedreland og eget folkeslag, pluss Gaza.

Det synes å være litt av et karrieresprang å gå fra jobb i politietaten til å bli prosjektleder i moskeenes paraplyorganisasjon, Islamsk Råd Norge. Eller kanskje ikke?

Fra politiet til ummahen

Politiet i Norge er en riksdekkende statlig etat som skal bekjempe kriminalitet og sørge for orden i det daglige. Hovedoppgaven er å sikre trygghet, lov og orden, deretter er det prioritert å forhindre og forebygge straffbare handlinger og etterforske lovbrudd, ifølge Wikipedia.

Islamsk Råd Norge ser derimot ut til å ha sharia som sitt overordnede lovverk. På profilbildet på Facebook står det at «Ummah er et felles ansvar». På nettsiden står det at «formålet er å arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med islamsk lære i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk-muslimsk identitet.»

Ummah står for den islamske «nasjonen», det vil si en «nasjon» bestående av alle verdens muslimer, i motsetning til vår nasjon, som består av nordmenn. Det gjorde den i hvert fall inntil for nylig.

Å vektlegge ummah på den måten betyr jo egentlig at de er en nasjon i nasjonen – en egen gruppe med sine egne lover og regler (leve i samsvar med islamsk lære). Eller som noen islamister sier: leve i samsvar med de vantros lover, inntil de selv blir mange nok til at sharia kan innføres for alle, og det blir fred: islams fred.

Sharia over norsk lov?

Det siste er ikke like klart utrykt på Islamsk Råd Norges sider, bare antydningsvis. Men organisasjonen har opp gjennom årene hatt ledere og talsmenn med det som vanlige nordmenn må anse som ekstreme holdninger. IRNs talsmann Zahid Mukhtar, som i 2004 hadde forståelse for at muslimer kunne bli så provoserte at de drepte filmskaperen Theo van Gogh, som oppfordret forfatteren Salman Rushdie til å reise til Iran for å bli dømt der, selv om han risikerte dødsstraff, og som var utvetydig på at sharialoven står over norsk lov:

– Det har jeg gjort helt klart. Som muslim er man underkastet muslimsk lov, og for muslimer står sharia over alle andre lover. Ingen annen tolkning av islam er mulig, sa IRNs talsmann til Aftenposten, noe også Nettavisen refererte.

Mukhtar hadde da vært talsmann i hvert fall i åtte år, og Islamsk Råd hadde ingen umiddelbare planer om å kaste ham. Fortsette som lege fikk han også, noe Mukhtar har gjort til denne dag i Oslo, ifølge fastlegelisten.

Men hva med å jobbe i politiet hvis du setter sharia over norsk lov? Vi vet selvsagt ikke om IRNs nye prosjektleder er like skråsikker på det området, men Mohammed Abdullahi synes ut fra egen aktivitet å være nærmest utelukkende opptatt av Somalia, muslimer og Gaza. Noe han ikke minst kommer til orde i pressen med, blant annet ved hjelp av to innlegg i Adresseavisen bare den siste tiden der han langer ut mot nordmenn, det norske samfunnet og Vesten.

Kjemper mot islamofobi

«Kampen mot islamofobi er viktigere enn noensinne», påstår Mohammed Abdullahi i Adressa 19. mars. Han snakker om «arabisk rasisme», og mener dermed ikke araberes nedlatende syn på visse andre grupper, men at Vesten er rasistisk mot arabere. Det er vel derfor cirka 100.000 av dem har flyttet til Norge?

«Dagens fiendebilde av muslimer og arabere har flere årsaker. Én forklaring er et mangeårig skjevt fokus på ekstremisme og terror, hvor muslimers voldshandlinger forklares med islam», skriver Abdullahi fortørnet og har ikke fått med seg et eneste terrorangrep hvor gjerningsmennene skriker at Allah er større enn andre guder.

Et annet innlegg som Abdullahi har fått på trykk i Adresseavisen i januar, handler om hvor fryktelige vi er mot araberne i Gaza. Vi svikter dem. De får minimal oppmerksomhet fra den vestlige verden, påstår Abdullahi, som neppe kan ha sett Dagsrevyen eller lest norske aviser siden 7. oktober-massakren i Israel.

«Vestens tause aksept, eller verre, støtte til Israels handlinger, er en hån mot demokratiske verdier som påstås å være fundamentet for disse nasjonene», skriver Abdullahi. Og videre:
«Det er kvalmende å se den usolidariske holdningen fra vestlige demokratier. Den påfallende mangelen på handling avdekker en alvorlig rift mellom retorikken om universelle rettigheter og det kalde, harde faktum at politiske interesser ofte veier tyngre enn humanitære verdier», skriver somalieren som ikke har fått med seg mangelen på både demokrati, humanitære og universelle rettigheter i området han forsvarer, og der jødeutryddelse ikke er noe fremmedord.

Vårt folk – somalierne

Mohammed Abdullahi synes aller mest opptatt av det landet han angivelig har flyktet fra, av politikken og politikerne der, hvorav mange har hatt asyl i Norge, og av sine egne, rett og slett: somalierne. Et interessefelt han knapt synes å unne nordmennene. Da er det visst snakk om islamofobi, bare vi nærmer oss de baner ved å være opptatt av eget folk og land. Selv skriver han somalisk og omgås somaliere. Sist høst var han på kafe i Oslo og la ut følgende tekst til bildet (oversatt fra somalisk med google translate):

Abdullahi om bildet: Tidlig morgen med nevøen min Abdullahi Mohamed Alason som er en venn, onkel og politisk partner.
MP Alason sitter i bydelsrådet Agder region Kristiansand vi møtte i morges Oslo. (Utdrag, oversatt med Google translate)

«Tidlig morgen med nevøen min Abdullahi Mohamed Alason, som er en venn, onkel og politisk partner.
MP Alason sitter i bydelsrådet Agder region Kristiansand vi møtte i morges Oslo. Jeg har et spørsmål angående lokalstyrenes pågående politikk og virkeligheten til vårt somaliske folk.
Vi har blitt enige om at somaliere ikke er gode mennesker og at deres interesser ikke kan gå sammen. Og nå innrømmer vi at de fleste har problemer slik at vi kan møtes. Dette er enda en ting vi har blitt enige om at forskjellige somaliere fortjener å bli ønsket velkommen og respektert fra partiene somaliere ikke kjente til fra før. Målet er at det somaliske individet skal være den første til somaliers interesse i ethvert parti og posisjon han/hun er.»

Alt er ikke like lett å forstå, men det er interessant at han skriver «vårt somaliske folk». Det er altså dem han er opptatt av, selv om han har viktige posisjoner i Norge. Og målet ser ut til å være at somaliere som får politiske posisjoner i Norge, primært bør sette somalierne først.
Interessant, ettersom det sies å være «ekstremt» hvis en nordmann sier noe tilsvarende i sitt eget land: å sette Norge og nordmenn først.

Nevøen er portvokter og politiker i Norge

At han også omtaler denne Alason som sin nevø, er interessant, ettersom Abdullahi Muhammed Alason i et intervju med Utrop i 2017 forteller det som om han kom helt alene til Norge som ung mann, og at det var så sørgelig å være helt alene i verden her oppe i nord. Hvor han hadde flyktet på grunn av tvungen og langvarig militærtjeneste i Somalia, står det.

«Til slutt bestemte min bestemor, som var min storfamilies overhode, at jeg skulle komme meg ut av landet som flyktning.»

Vel, Norge har også inntil for nylig hatt «tvungen» verneplikt. Utrop spør selvfølgelig ikke hvorfor det var nødvendig å reise gjennom en rekke trygge land på veg hit for å komme unna militærtjenesten. Eller om hvordan han reiste, men de har desto mer om hvordan også Alason har kommet seg opp og frem i Norge, hvor han nå er politiker for Arbeiderpartiet i Kristiansand, og ikke minst: I 2017 var han nybakt nemndmedlem i Utlendingsnemnda (UNE). «Og kan påvirke hvem som kommer inn i varmen og skal få den samme beskyttelsen av Norge han engang selv fikk», skriver Utrop begeistret.

Det er vel slikt som kalles islamofobi og rasisme?

Vi har spurt kommunikasjonsavdelingen ved Trøndelag politidistrikt om hvor lenge Mohammed Abdullahi var ansatt hos dem, siden dette er noe uklart. Han oppgir selv på Facebook at han ble ansatt som førstekonsulent 31. mars 2023, men på LinkedIn oppgir han at han jobbet som førstekonsulent i politiet fra februar 2022 til april 2023.
I dag er han ansatt som prosjektleder i Islamsk Råd Norge, hvor han selv oppgir å ha blitt ansatt i januar 2024.
Jobbet han egentlig frem til han begynte i IRN? Dette har vi så langt ikke fått svar på.

Abdullahi har en master i statsvitenskap fra NTNU.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.