I alt 26 prosjekter for utbygging av fornybar kraft i Finnmark er meldt inn til NVE. Nå starter en møysommelig prosess for å se hvem som skal realiseres.

Fristen for å melde interesse for kraftutbygging i Finnmark gikk ut 22. april, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) torsdag. (NTB-Peter Tálos)

Det dreier seg i hovedsak om vindturbiner, i tillegg til ett prosjekt om utvidelse av et eksisterende vannkraftanlegg.

– Det er langt flere enn det vil være kapasitet til, selv ved en kraftig oppgradering av strømnettet i fylket. Nå starter arbeidet med å prioritere de beste prosjektene. Dette arbeidet vil skje i tett dialog med kommunene, skriver NVE.

NVE bruker «medvirkning fra reindriften» som et av sine kriterier, men kun 14 av prosjektene har hatt dialog med næringen før søknadsfristen, skriver Europower. Dette betyr at over 40 prosent av prosjektene ikke har hatt noen konkret dialog med reindriftsnæringen før de sendte inn prosjektmelding.

Søknadene omfatter i alt ti av Finnmarks atten kommuner.

NVE-direktør Kjetil Lund sier de ikke vil ta inn alle prosjektene til behandling. Hvilke prosjekter man vil gå videre med, vil kunngjøres i midten av juni.

– Finnmark trenger mer kraft og har svært gode vindressurser. Men Finnmark har også store naturverdier, kulturverdier og viktige reindriftsinteresser. Her må vi finne en balanse. NVEs oppgave er å vurdere fordeler og ulemper i hver enkelt sak. De prosjektene som eventuelt får konsesjon, skal ha en høy verdi for samfunnet og akseptable konsekvenser for omgivelsene, understreker Lund.

Motstandere mot vindindustri hevder vindturbinene vil ødelegge naturen og true reindriften. Behovet for strøm skyldes i hovedsak elektrifiseringen av Melkøya, som tidligere fikk sin energi fra et eget gasskraftverk.

Sametingspresident Silje Karine Muotka reagerer på alle prosjektene.

– Regjeringen har skapt en febrilsk Klondyke-stemning hos mange, sier hun i en pressemelding.

Sametinget mener det fører til «enorm usikkerhet og store anstrengelser» hos mange. De er kritiske til at planene ble lansert uten konsultasjoner eller involvering av dem.

– Manglende involvering og oppfølging er et dårlig utgangspunkt når vi står overfor et slikt massivt arbeid. Vi kan ikke se at regjeringen har løst spørsmålet om skjerpede utredningskrav, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma.

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok og som ebok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.