Porsanger-ordfører Aina Borch (Ap) er blant flere i Finnmark som presser på for mer vindkraft, samtidig som statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er på besøk i fylket for å møte reindriftssamer og Sametinget og sametingspresident Silje Karine Muotka. Interessekonfliktene står i kø, og elektrifiseringen av Melkøya er den store elefanten i rommet.

Den planlagte elektrifiseringen av gassanlegget på Melkøya ved Hammerfest vil kreve en enorm utbygging av vindkraft i Finnmark, og i februar vedtok fylkeslaget i Senterpartiet en resolusjon mot elektrifiseringen:

– En slik elektrifisering har allerede satt, og vil fortsatt sette, en effektiv stopper for annen industrietablering og opprettelse av arbeidsplasser i hele Troms og Finnmark, da det meste av landstrømmen er reservert til Melkøya, heter det i resolusjonen. (NTB/Document)

Uenigheten med fylkeslaget til regjeringspartneren hindrer ikke Arbeiderpartiets ordførere i fylket i å presse på for å få bygget ut mer vindkraft, noe som også er mot reindriftssamenes interesser.

– Det som er vår største utfordring, er fraflyttinga. Den er ikke bare dramatisk, men det holder på å bli en krise som det kan bli umulig å snu, sier avtroppende ordfører i Porsanger, Aina Borch, til NTB.

– Vi har store arealer, vi har vind, vi har mineraler, vi har masse fisk i fjorden og laks i elva. Naturressurser som nesten ikke kan måle seg med noe annet. Likevel får vi ikke gjort noe med det fordi vi har så store interessemotsetninger, sier hun.

Disse dreier seg ofte om det skal åpnes for nye vindkraftanlegg eller gruvedrift. Til tider har samiske interesser og kommunens ønsker stått steilt mot hverandre.

– Det er utrolig vanskelig for oss som kommune å planlegge for næringsutvikling når Sametingsrådet på bakgrunn av reindriftsinteresser sier nei til det lille vi foreslår, sier Borch.

Striden har blant annet stått om flere vindkraftprosjekter i Porsanger.

– Vi må ha kraft for å skape nye arbeidsplasser, slår Borch fast. (NTB)

Bakom synger Fosen

Statsminister Jonas Gahr Støres Finnmarks-besøk var planlagt før demonstrasjonene mot de ulovlig oppsatte vindturbinene på Fosen i Oslo, sist måned, men av mange oppfattes Støres besøk som et forsøk på å komme på godfot med samiske interesser, ikke minst med reindriftssamene. Til NTB sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at han er helt uenig med dem som mener at den eneste løsningen på Fosen-konflikten er å rive de omstridte vindmøllene.

– Det vil må diskutere, er avbøtende tiltak. Det er vi i tett dialog om nå. Jeg har hørt og sett en lang liste med tiltak, sier han til NTB.

– Det første avbøtende tiltaket er at vi nå i praksis viser at vi lytter til de erfaringene reindriftssamene har, sier statsministeren.

Fosen-saken er også et viktig tema dagsordenen når statsministeren møter i Sametinget.

– Det jeg først og fremst vil ta opp, er hvordan man kan få bedre prosesser rundt areal, kraft og nett, og hensynet til næringer som reindrift og kystfiske, sier Støre.

For Støre handler det om å finne balansen mellom tradisjonelle og moderne næringer.

– Regjeringen har fått mye kritikk for måten Fosen-saken er blitt håndtert på. Blant annet blir det hevdet at dere har demonstrert «politisk hjelpeløshet». Det tok 507 dager før dere beklaget. Burde dere ha gjort det tidligere?

– Det er jo en litt teoretisk problemstilling. Vi har som sagt arbeidet med denne saken siden to uker etter at vi kom i regjering, med mål om å legge grunnlaget for et nytt forvaltningsvedtak som kan rette opp det høyesterettsdommen peker på, sier Støre.

Overfor NTB gjentar han beklagelsene.

– I lys av den oppmerksomheten og det engasjementet som har vært de siste ukene, var det helt naturlig for oss å beklage for reindriftssamene – at det ble gjort et vedtak i 2013 som i sin konsekvens vil bryte deres menneskerettigheter, føyer han til.

– Men hvorfor kom ikke beklagelsen tidligere?

– Det kan jeg egentlig ikke kommentere, annet enn at vi har vært fullt klar over alvoret i saken. Det er jo ikke vanlig å beklage domstolsbeslutninger, men her var det, slik omstendighetene og engasjementet var, naturlig å gjøre det.

En beklagelse på et tidligere tidspunkt ville uansett ikke gjort noen forskjell, mener Støre.

– Jeg opplever jo at engasjementet kom fordi dette har dratt ut i tid. Og det forstår jeg. Og både olje- og energiminister Terje Aasland og jeg har understreket at vi gjerne skulle sette at dette hadde gått fortere. Men det bunner jo også i en reell uenighet og uklarhet rundt hva som må utredes for å fatte et nytt vedtak eller komme til en enighet, sier Støre.

Les også:

Snøhvit fremtid – for hvem?

Turbulens i samiske organisasjoner etter avsløringer om vindkraft

Equinor vil elektrifisere gasskraftverk i Hammerfest – vil bruke like mye strøm som hele Finnmark bruker i dag

Finnmark Sp krever at Equinor dropper elektri­fi­sering av Melkøya

Kjøp bøker fra Document!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.