Sametinget er sterkt kritisk til at regjeringen setter i gang behandling av nye søknader om å bygge vind på land før gamle konflikter er løst.

Det har gått mer enn ett år siden den historiske Fosen-dommen hvor Høyesterett slo fast at et av Nord-Europas aller største vindkraftverk krenker reindriftas menneskerettigheter.

Nå står konflikten om framtidige konsesjoner, etter at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i sommer varslet at de ville starte behandlingen av tre–fire søknader om vindkraft i Finnmark.

Også her er det konflikt mellom samiske rettighetshavere og utbyggere, skriver Klassekampen.

Sametinget har fått nok.

– Grensa er nådd. Når man har så mange eksempler på at dagens system for behandling av vindkraft på land ikke fungerer, bør systemet ryddes opp i før man går videre, sier Maja Kristine Jåma, sametingsråd med areal, miljø og klima som ansvarsområder.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) innvender at rundt 40 prosent av Norges areal regnes som reinbeiteareal. Han karakteriserer et samisk prinsipielt nei til vindkraft som «krevende». Videre mener Aasland reinbeiteinteressene må balanseres opp imot annen næring og framtidas behov for å utvikle klimavennlig industri.

Document er kåret til gasellebedrift for fjerde år på rad – nå kan du kjøpe aksjer!

– Det er et for snevert bilde. Man kan ikke bare se på et kart ovenfra. Man må se på hvilke reinbeiteområder som ikke er berørt i dag og som er drivbare. Det er disse områdene som blir mindre og mindre, sier Jåma, og legger til:

– Vi kan ikke ha en klima- eller energipolitikk som legger opp til brudd på menneskerettighetene og urfolksrettighetene.

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) forklarer at endringer krever nye vedtak, og sier hun er glad for at reindrifta på Fosen og Sametinget deltar i konsultasjoner om utredningsprogrammet for veien videre.

Sæther er imidlertid grunnleggende uenig i at regjeringen legger opp til en energipolitikk som bryter menneskerettigheter, slik sametinget hevder.

– I mange tilfeller får man også avslag, sier Sæther.

Hun mener vindkraft på land er helt nødvendig.

– Det er en kjensgjerning at i nesten alle deler av landet vårt er det mange industribedrifter som ønsker å etablere seg, men som mangler strøm. Vi trenger ny fornybar energiproduksjon og mer nett, og det må komme på plass raskere enn i dag. Vi er nødt til å finne gode løsninger også i de 40 prosent av landet med reindrift. Vi kan ikke bare si nei til så store landarealer. Det må være muligheter der, ellers er det kroken på døra. Folk må kunne bo der, sier Sæther.

 

 

Kjøp julegavene fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.