Etter mekling er det oppnådd enighet mellom staten og reineierne på Fosen. Et stort problem for regjeringen er ryddet av veien. Etter 600 dager hvor regjeringen ignorerte en klokkeklar Høyesterettsdom om at vindturbinene var ulovlig, førte saken til stor slitasjen på regjeringen.

Meklingen mellom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind har resultert i at det inngås en minnelig avtale mellom partene, opplyser Olje- og energidepartementet.

Olje- og energidepartementet tok i april 2023 initiativ til en meklingsprosess mellom partene for å løse saken. Meklingene har vært ledet av riksmekler Mats Ruland, sammen med tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland og reindriftsutøver Tom Kristian Lifjell. Det er denne prosessen som nå har ført fram til en avtale mellom partene på Sør-Fosen.

– Fosen-saken har vært krevende for alle parter, og det er ikke tvil om at saken har vært aller mest belastende for de familiene som driver med reindrift på Fosen. De har måttet leve med denne konfliktsaken i mange år. Jeg er derfor glad for at partene og staten gjennom meklingsprosessen har kommet fram til en omforent, god og framtidsrettet løsning. Mitt håp er med dette at også nye generasjoner kan se muligheten for å videreføre reindrifta på Fosen, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Leif Arne Jåma, som er leder i Sør-Fosen sijte, sier det er godt å få en avslutning på en årelang og uforutsigbar situasjon.

– Avtalen gir forutsigbarhet og sikrer reindrifta på Sør-Fosen i generasjoner. Gjennom avtalen er vi sikret tilleggsareal og vetorett på videre vindkraft etter endt konsesjonstid. Vi ser fram til positive utfordringer og vil arbeide for at vi får en god samisk reindrift. Nå er det opp til politikerne å sørge for at dette ikke skjer igjen. Vi har satt stor pris på den støtten vi har fått gjennom aksjonene, og engasjementet fra det norske folk, og særlig fra det samiske samfunn, sier han. (NTB)

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.