Sametingspresident Silje Karine Muotka ønsket å møte det tyske selskapet Stadtwerke München, som er deleier i Roan-kraftverket på Fosen. Det ville ikke tyskerne. Selskapet mener det ikke har noe med konflikten å gjøre. Muotka tilbød seg å fly til Tyskland. Men det hjalp ikke. Tyskerne ville ikke møte henne.

– Møtene bør finne sted mellom Olje- og energidepartementet og de samiske representantene – eierne av vindparkene kan ikke bidra til dette, sier pressetalsmann Michael Silva til Vårt Land.

Muotka har bedt om å få møte både styret og ledelsen i Stadtwerke München ved to anledninger. Hun har invitert selskapet til Trondheim og Fosen, og selv tilbudt seg å reise til München.

Men Stadtwerke München definerer seg ut av konflikten, som også vil ramme dem hvis turbinene må rives.

En annen eier, sveitsiske BKW, varsler søksmål mot den norske stat hvis turbinene tas ned.

Stadtwerke München eier 29,4 prosent av vindparken Roan på Fosen, med 71 vindturbiner. Som eier er også Stadtwerke München involvert. Det er snakk om store verdier.

Høyesteretts dom fra oktober 2021 slår fast at konsesjonene til Roan og nabovindparken Storheia er ugyldige, ettersom de krenker reindriftssamenes rett til å utøve sin kultur.

– De pågående diskusjonene fokuserer på vindpark-konsesjonen og forsøket fra Olje- og energidepartementet og de samiske representantene på å finne en felles vei videre. Stadtwerke München er ikke en del av disse samtalene, skriver Silva.

Hensynet til utenlandske eiere kan komplisere regjeringens beslutning. Statkraft er største eier, men vindturbinene har stor politisk prestisje i EU.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.