Reinsdyr vandrer rundt vindmøllene på Storheia vindpark i Trøndelag, som er den største av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind. Foto: Heiko Junge / NTB

I flere av konsesjonene til ny vindkraft har staten lagt til grunn at reinsdyr kan leve side om side med vindturbiner. Men det er ikke sikkert, sier forskere.

Et nesten ti år langt forskningsprosjekt gjort i forbindelse med etableringen av Rákkocearru vindpark i Berlevåg, med 15 turbiner, kan tyde på at reinen ikke liker vindmøller.

– Vi finner større endringer i dyrenes arealbruk etter etablering av vindkraft enn man har funnet i forskningen før, både i Norge og Sverige, sier Sindre Eftestøl, forsker ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo til Klassekampen.

Han er en av Norges ledende reinsdyrforskere og har sammen med kolleger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet fulgt reinen i reinbeitedistrikt 7, hvor Rákkocearru ligger, siden 2011.

Forskningen er gjort ved å putte GPS-halsbånd på 30 simler. Resultatene viser at reinen bruker området innenfor en ti kilometers radius av vindmøllene betydelig mindre enn før. I kalveperioden får simlene i stor grad kalver i områder der turbinene ikke er synlige. Trekkmønstrene til reinen er også endret. Reinen trekker fortere sørover, bort fra vinterbeitet i nærheten av vindturbinene.

 

Årets julegave! Kjøp Kents bok om klimahysteriet her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.