Kystverket er ansvarlig for å følge opp alt oljesøl – også på land.

Nå ber de NVE om avklaring rundt ansvarsområdet der vindmøller er opphav til akutt forurensning, viser et brev EnergiWatch har fått innsyn i.

– Vindparker er, la oss kalle det nybrottsområde, for oss, sier seniorrådgiver i Kystverket.

Etterspørselen kommer etter at det i fjor har oppstått tre akutte hendelser der Kystverket ble kontaktet. Det gjelder to hendelser på Roan i fjor og en hendelse i Sørmarkfjellet. I tillegg har det også kommet en ny hendelse på Sørmarkfjellet i år.

«Kystverket er delegert ansvar og myndighet for statens beredskap mot akuttforurensning. Alle hendelser som omhandler akutt forurensning varsles inn til Kystverkets miljøberedskapsvakt, da gjerne av 110. Det gjelder også denne saken i Sørmarkfjellet, som ble varslet inn av 110 på aktuell hendelsesdato og registrert inn i vårt CIM av vakthavende som tok imot henvendelsen», skriver Monia Alexandersen, seniorrådgiver miljø og analyse, avdeling for miljøberedskap i Kystverket i forespørselen til NVE.

Kystverket har spurt NVE om hvilket ansvarsområde NVE har i tilfeller der vindmøller har hendelser med akutt forurensning.

– NVE har foreløpig ikke hatt anledning til å kontakte Kystverket angående dette. NVE er konsesjonsmyndighet, og er ansvarlig for å føre tilsyn innenfor vårt regelverk og ansvarsområde etter energiloven, og er ikke forurensningsmyndighet, forteller seksjonssjef for miljøtilsyn energianlegg i NVE, Anne Johanne Kråkenes.

I mars 2022 publiserte NVE, i samarbeid med en rekke andre myndigheter, et kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraftverk på land.

Satsing på havvind er det motsatte av oljeeventyret

«Generelt er vindkraft en type energiproduksjon med lite potensial for forurensning, dels fordi anleggene og driften har lav forurensningsrisiko i seg selv, men også fordi risikoelementene kan møtes med avbøtende tiltak.»

«En vindturbin med hovedgir og vribare turbinblader inneholder typisk 1000–1500 liter olje per turbin, mest girolje og noe hydraulikkolje. I tillegg har turbinene kjølesystemer hvor det brukes glykol eller et annet kjølemedium på typisk 450 liter. Dette er lukkede systemer. Ved lekkasje vil oljen samles i trau inne i turbinhuset», skriver NVE.

Det forhindret ikke at det i 2022 lekket girolje i naturen på kort tid fra vindturbiner i Roan vindpark.

Dette er de samme vindmøllene som Høyesterett har erklært for ulovlige, og som det demonstreres mot for tiden.

I februar og mai førte sprekk i giroljetanken i to vindturbiner til at til sammen 150-300 liter olje ble spredt med vinden til myr og tjern i nærheten, meldte NRK.

Den første hendelsen ble oppdaget 18. februar 2022.

Oljeutslippet fra tank i nacellen på turbin E04 ble verifisert den 18. februar, og turbinen ble da stanset. Det lekket til sammen ut 240 liter gearolje grunnet en sprekk i en oljetank. Giroljen har så lekket ut fra nacellen som dråper. På grunn av varierende vindforhold ble oljen spredd i flere retninger.

Det ble deretter oppdaget oljelekkasje fra en gravity-tank i turbin F07 i Roan vindkraftverk 8. mai 2022. Mandag 9. mai ble turbinen undersøkt, og oljelekkasje i gravity-tank ble påvist.

Etter en inspeksjon ble det funnet en sprekk i oljetanken til en tredje turbin i vindparken.

12. dager etter artikkelen i NRK oppstår en ny oljelekkasje, men denne gangen på et av de andre vindkraftverkene til TrønderEnergi/Aneo, nemlig Sørmarkfjellet.

«I dag ble det oppdaget en kjølevæskelekkasje (Etylenglykol-basert) fra toppen av turbin A06 på Sørmarkfjellet. Nødetater ved 110 og kommunen er varslet. Hendelsen har trolig oppstått i forbindelse med dårlig vær og nettutfall natt til onsdag 25.1.22.», skriver Thon Bråten, fagleder miljø og konsesjon i Aneo til NVE.

Inspeksjon av de andre turbinene i vindparken gjennomføres for å avdekke om dette kan skje på andre turbiner. Arbeidet er startet, men ikke sluttført. Vestas antar nå at nesten 100 liter av totalvolumet på 120 liter med etylenglykolbasert kjølevæske har lekket ut til omkringliggende terreng.

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp Mesteren og Margarita her.

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!  Du kan også kjøpe den som e-bok her.

Kjøp De helliges leir!  Du kan også kjøpe den som e-bok her.

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.