Satsing på havvind er det motsatte av oljeeventyret

Etter at vindkraft på land avslørte den grimme virkeligheten for folk, har lobbyistene flyttet fokus over på havvind, og kaller det et industrieventyr som da Norge fant oljen. Men det finnes ingen fellestrekk mellom oljeeventyret og vindkraft-marerittet til Støre. Griser kan ikke fly.