Søndag kveld var Kjell Hillersøy og samboeren Monika Støyva på sykkeltur ut mot Florøs drikkevannskilde Sagavatnet, da de ble var den stramme lukten av hydraulikkolje. 

– Dette er en lukt jeg kjenner, sier Hillersøy til Firdaposten.

En av vindmøllene i landskapet roterte ikke. Fra den rant det hydraulikkolje ned langs tårnet:

– Det var lagt noen matter inntil stammen på vindmøllen for å fange opp oljen, men oljesølet hadde spredt seg over et anslagsvis hundre kvadratmeter stort område.

Da de nærmet seg vindmøllen, dryppet det olje i hodet på dem.

– Vi kunne med jevne mellomrom høre olje klaske i bakken, forteller Hillersøy.

Nedslagsfelt for drikkevann

Like ved vindmøllen står det et skilt:

«Nedslagsfelt til drikkevann. Vær aktsom for å unngå utslipp til drikkevann. Dieselfylling forbudt!»

Driftsleder for Guleslettene Vindpark, Andre Hatleset, vedgår at det er registrert en «hendelse».

– Under arbeid med en slange torsdag oppsto det en lekkasje i turbin 12.

Ifølge Hatleset har det også tidligere vært mindre lekkasjer ved turbiner, men ikke episoder hvor olje har rent ned på bakken.

De fikk beskjed om lekkasjen søndag:

– Lekkasjen i turbinen ble stoppet torsdag, men det var kommet ut mer olje enn de oppdaget, ifølge Hatleset.

Det er den oljen som rant ned på bakken under vindmøllen.

– Teknikeren vår anslår det til mellom fem og ti liter olje – og det er ikke i nedslagsfeltet til Sagavatnet. Vi har rensket opp og testet møllen som nu er tilbake i full drift. Det er ingen fare for drikkevannet, understreker Hatleset.

Norges Miljøvernforbund reagerer sterkt  

– Dette er et anlegg som aldri skulle vært gitt konsesjon ettersom de fleste turbinene er plassert i nedslagsfeltet til drikkevann. Dette er dessverre ikke noe som er isolert til Guleslettene, men noe vi finner ved flere av vindkraftverkene her i landet, sier saksbehandler Arnfinn Nilsen i Miljøvernforbundet.

Miljøvernforbundet reagerer også på uttalelsene til teknisk sjef i Kinn kommune, som uttaler at det ikke er grunn til bekymring:

– At Kinn kommune uttaler seg slik gir ekstra grunn til bekymring.

Oljelekkasjen tilfeldig oppdaget  

– Alt vi har er udokumenterte påstander fra Zephyr om hvor mye olje som har lekket ut, og de er ikke akkurat kjent for åpenhet og etterrettelighet. Hva hvis dette ikke ble oppdaget på et tidlig tidspunkt? 

Det kan meget godt være mer enn 1000 liter hydraulikkolje i en turbin av typen Zephyr har på Guleslettene, mener Nilsen.

– Dersom oljen lekker ut i navet vil den bli spredd over et stort område. Hydraulikkoljer er generelt svært giftige og problematiske å få i miljøet, ikke minst i eller i nærheten av befolkningens drikkevann.

På Guleslettene satte NVE buffersonen til turbinene til 100 meter fra nedslagsfeltet til Sagavatnet, til tross for at plan- og samfunnsutvalget ba om 500 meter. Bystyret mente i etterkant at den burde settes til 200 meter.

– Dersom 100 til 500 liter eller mer skulle lekke ut via turbinbladene, vil oljen kunne ødelegge nedslagsfeltet til drikkevann over stor avstand. Dette oljeutslippet ble oppdaget ved en tilfeldighet, og det er ingen betryggelse. Dette er neppe siste gang slikt skjer ved norske vindkraftverk. Alle som har advart mot dette, er ikke blitt hørt. Myndighetene har delt ut konsesjoner som om det var sukkertøy på 17. mai, og opptrådt som advokatkontor for utbyggerne. Har noen gått til sak stiller staten opp som partshjelp for utbyggerne. Dette gir ekstra grunn til bekymring for fremtiden.

Guleslettene

Guleslettene vindkraftverk ligger i Bremanger og Kinn kommune i Vestland. Det er installert 47 Vestas V136 turbiner på 4,2 MW. Rotordiameteren er 136 meter, tårnhøyden 90 meter. Total effekt er 197,4 MW. Årsproduksjonen er 700 GWh. Kraftverket eies av den amerikanske kapitalforvalteren BlackRock Inc. gjennom en rekke selskaper (Wikipedia).

 

Firdaposten: Lekkasje i vindmølle over Sagavatnet: – Det regna hydraulikkolje i hovudet på oss

Les også:

Støres besøk hos «Kongen av Wall Street» er et varsel om hva som kommer

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.