Sakset/Fra hofta

Etter år med utredninger, konsesjonsplaner og lovnader til norske og utenlandske investorer som melker norske og internasjonale subsidieordninger for å profitere på ødeleggelse av norsk natur, har folk våknet, landet rundt. Her fra protestmarkering ved Haramsøy skole mot det planlagte vindkraftverket på Haramsøy, på nasjonaldagen i år. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB Scanpix

Regjeringen sier den «vil stramme inn behandlingen av vindkraftkonsesjoner og styrke den lokale og regionale forankringen.» Den ønsker også å utrede støyproblemene. Faren er at det er støyen fra den folkelige motstanden de ønsker å dempe, ikke støyen fra vindturbinene.

Vindkraftmeldingen (pdf-fil) ble lagt frem på Stortingets siste dag før sommerferien, ved ministrene Bruu (H) og Rotevatn (V). Olje, energi, klima og miljø, hånd i hånd. Motvinden fra folket forsøkes dempet ved følgende punktliste:

 • Bedre lokal og regional forankring
 • Egen regionvis behandling
 • Skjerpet tidsløp med flere og strengere frister
 • Mulighet for tidlig avslag for vindkraftverk
 • Bedre koordinering av produksjon og nett
 • Bedre utredninger, Fylkesmannen skal delta
 • Bedre konsekvensutredninger
 • Sterkere vekt på miljø f.eks om terrenginngrep
 • Krav om makshøyde på turbiner
 • Strengere krav til minsteavstand fra turbinene
 • Bedre involvering av reindriften
 • Styrket tilsyn ved bygging og drift
 • Tydeligere vilkår om nedlegging
 • Nye krav til eiere om kompetanse og tilstedeværelse under bygging
 • Videreutvikling av kunnskapsgrunnlag – bedre samarbeid mellom statlige etater
 • Bedre informasjon til alle involverte
 • Vurdere lokal kompensasjon

– Vent med sjampisen

Generalsekretær i Motvind Norge, Rune Haaland, ser ingen grunn til å sprette champagnen.

– Dette er intet annet enn ren og skjær sminking av et dødt lik, sier han til Document.

Mens dette skrives pågår det en intens drakamp på Stortinget rundt flere forskjellige forslag, alle mer eller mindre sprunget ut av forslagene fra SV, som fikk flertall for behandling, torsdag kveld.

Det er på nåværende tidspunkt helt uklart når debatten rundt disse forslagene blir ferdig. Tidligere i dag meldte nettavisen Europower Energi at det var oppnådd enighet.

Blant dem som stiller seg bak er regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre, og sammen med Ap, Sp og Frp er det klart flertall og forslaget vil bli vedtatt.

Forhandlingene ble ferdig i dag tidlig, og Europower får opplyst at Olje- og energidepartementet var involvert i prosessen. Det nye forslaget inneholder tre punkter:

 1. Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivingens krav skal forvaltningen stanse vedtaket.
 2. Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31.desember 2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon.
 3. Stortinget ber regjeringen avstå fra å ta nye konsesjonssøknader for vindkraft til behandling før Stortinget har behandlet den varslede stortingsmeldingen om endringer i konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land. (Europower Energi)

Denne enigheten eksisterer altså ikke. Vi vil oppdatere når forhandlingene og avstemningene er unnagjort.

NHO mest bekymret for investorene

Ikke overraskende var NHO-sjef Ole Erik Almlid ute i forkant for å tale vindbaronenes sak.

– Når konsesjonen er gitt, så er det opp til de som har fått den, å utføre den. Dersom det nå opprettholdes et inntrykk at man kan reversere og stanse dette, så er det et ekstremt dårlig signal til investorer – både i Norge og i utlandet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NTB.

NHO-sjef Ole Erik Almlid  i Vandrehallen i Stortinget i slutten av mai i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Folkelig motstand

Den folkelige motstanden mot vindkraft har fått god bør blant vanlige folk denne våren. Så god bør, at det i løpet av inneværende uke har kommet flere tegn til at de også vinner gehør blant politiker-standen.

Først ute var fylkespolitikerne i Møre og Romsdal. Tirsdag vedtok fylkespolitikerne – samstemmig – full stans i vindkraftutbyggingen på Haramsøya.

Protestene på øya med rundt 500 innbyggere har skapt et nasjonalt engasjement rundt vindkraft. Stortinget sa i forrige uke nei til hastebehandling av Frps forslag om vindkraftstopp. Frps energipolitiker Terje Halleland har sagt at dagens konsesjonsordning på 25 år er for dårlig.

Samme dag kom FrP med «Sju knallharde Frp-krav før vindkraftmelding«.

– Vi må ha et endret regime som fører til mindre støy, sier Frps energipolitiker Terje Halleland til NTB.

For den som måtte tro at Halleland her snakket om støy fra vindturbinene, så er det feil. Når Halleland snakker om støy, er det det folkelige engasjementet mot vindkraft, han sikter til. Ikke rart FrPs krav fikk tommel opp fra Greenpeace og vindkraftindustriens egen bransjeorganisasjon, Norwea.

Fredag er Halleland noe mer fornøyd.

Frp er fornøyd med at regjeringen tar innover seg det høye konfliktnivået i vindkraftsaker. De savner derimot mer makt til kommunene.

– For Frp holder det ikke å invitere kommunene på seminar, vi ønsker lokal medbestemmelse ved å gi kommunene reell beslutningsmyndighet, sier Frps energipolitiker Terje Halleland i en uttalelse til NTB.

Frp ønsker blant annet at regelverket flyttes fra energiloven til plan- og bygningsloven.

SV-leder Audun Lysbakken er helt på linje med FrP i dette.

– Vi er glade for at lokalsamfunnene nå får en sjanse til å bli hørt. Dette er en helt nødvendig timeout. Vi må sørge for at lokaldemokratiet får mer å si i disse sakene, sier han. (NTB)

 

En 70 meter lang vinge på vei opp til Guleslettene vindpark like ved Florø. Totalt skal de reises 47 vindmøller i dette området. Hvert tårn er 90 meter høyt. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Klimaspill for galleriet

Når SV nå har fått med seg sin politiske motpol FrP på laget, er det grunn til å være på vakt. Begge snakker varmt om lokaldemokratiet og begge ønsker mer makt til kommunene. Det er fine ord, men uansett hvor mye lokale krefter protesterer, hvem tror at et kommunestyre tør å trekke tilbake konsesjoner gitt av statlige myndigheter langt tilbake i tid? Det vil åpne for enorme erstatningskrav, fra utenlandske investorer og deres norske løpegutter, vindbaronene og deres klima-alarmistiske venner på Stortinget. Ingen norsk kommune vil ha råd til å si ‘nei’. Til det vil erstatningskravene og kostnadene ved eventuelle rettssaker bli for høye.

Vindkraft-kreftene er dyktige lobbyister, og flinke til å hyre inn politikere til å tale deres sak. SV-leder Lysbakken har sikkert et godt forhold til sin tidligere minister- og SV-kollega, Heikki Eidsvoll Holmås,  nå styremedlem i vindkraftbransjens egen forening, Norwea.

Heikki Eidsvoll Holmås er Head of Windpower i Multiconsult, Oslo, hvor han ledet utredningen av de samfunnsmessige ringvirkinger av Hywind Tampen og har bidratt til utforming av den nye norske garantisatsingen for fornybarinvesteringer i utviklingsland.

Han er tidligere utviklingsminister (2012-13) og stortingsrepresentant for SV i perioden 2001-2017. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Ved siden av sitt arbeid i Multiconsult, er Holmås styreleder for Frivillighet i Norge, styreleder i Plan International Norge, fungerer i styret for Elbilforeningen i Norge (verdens største EV-eiergruppe), og er medlem av den offentlige utredningen for å foreslå ny valglov for Norge.

Holmås er ikke den eneste SV-eren som har funnet seg vel til rette i vindkraftbransjen.

Politikk er nemlig et komplisert og snirklete fagfelt for viderekommende, og vindkraft-industrien er 100 prosent avhengig av hjelp for å få sakene gjennom papirmølla. Derfor er det ikke overraskende at kapitalistene i Freyr AS kuppet enda en klimafrelst politiker: Gruppeleder for Nordland SVs fylkestingsgruppe, Marius Meisfjord Jøsevold. (Document)

Som vi skriver annetsteds på Document i dag, så har Meisfjord Jøsevold i Freyr AS havnet i kompaniskap med den ganske ukjente Tom Einar Jensen. Han er broren til vår tidligere finansminister, Siv Jensen – som jo var nestkommanderende under Erna Solberg.

Vindkraftmeldingen makter ikke å blåse vekk eimen av lobbyister, på tvers av partigrensene. Vi tror lobbyistene, som investorene, er mer opptatte av egne karrièrer og profitt, enn av klima og folkevilje.

Vindkraftmotstanderne vil gjøre lurt i å holde engasjementet oppe. De må stå han av!

Kjøp T-skjorter her!