Fra NRK Debatten om vindkraft. Skjermdump 

Jeg noterer med glede at mainstream media endelig begynner å ta jobben sin på alvor og kaster et skeptisk blikk på vindkraftbransjen. I samarbeid med Senter for Undersøkende Journalistikk har TV2 i programmet «Vindparadiset» dokumentert at Norges største vindpark ikke bidrar med skatteinntekter til Norge, men likevel gir ukjente eiere solide inntekter. Men TV2 har ikke på langt nær gravd dypt nok.

40 år med skattesvindel og vindkraftbobler

Det TV2 ikke har fått med seg, er at vindparker har vært en gjenganger for skattesvindel helt siden 1980-tallet, slik jeg har dokumentert her, og modus er skremmende likt hver gang:

Politikere uten teknisk kompetanse, men med store, ville, grønne visjoner i hodet sitt, finner ut at vindkraft skal «redde kloden» gjennom sin «miljøvennlighet» – fullstendig uten historisk innsikt eller forståelse for hvordan et kraftnett fungerer, eller hvordan vindmøller fungerer, for den saks skyld.

Disse politikerne, som altså ikke aner hva de snakker om, skaper så regler som skal «stimulere vindkraftutbygging», noe som alltid innebærer skattelettelser, særbehandling, subsidier og en viss grad av planøkonomi, og så gir de denne gavepakken til private investorer. Disse ser naturligvis alle hullene i regelverket, kan utnytte de nye særfordelene for å maksimere profitten, og setter så i gang et todelt løp:

Hvordan ble Norge «plutselig» et vindkraft-land?

Det første vindkraftindustrien gjør, er å sette milliarder av kroner i sving for å starte en gigantisk vindkraftutbygging. Dette tar naturligvis mange år og krever en enorm innsats både når det gjelder konsesjoner, tilrettelegging og avtaler, men også rent fysisk for å få møllene produsert, transportert og utplassert. Alt dette har foregått over ti år i Norge, gjennom stille, men grundige forberedelser: Publikum må ikke oppdage hva som er i ferd med å skje før det er for sent, men noen varselklokker kunne registreres: prøveprosjektene på Frøya, ACER-saken, nye «smartmålere», og ikke minst en økende bekymring for jordens klima blant Norges mest kyniske kapitalister. Vindkraft-baronene har holdt på med å groome denne muligheten under radaren i ti år … eller mer.

Det andre de setter i sving,  er en stor propagandakampanje hvor horder av profesjonelle PR-folk som forvalter titalls millioner kroner går løs på de samme politikerne med kyss, klapp, smisk og klem for å forsikre dem om at de har tatt den riktige beslutningen, samtidig som de går løs på pressefolk og publikum for å hisse opp en krisestemning rundt miljøet, og sørge for at alle godtar blindt at vindkraft er løsningen på problemet. Dette skaper et fundament av folk som aksepterer narrativet om at

«Ja, det koster oss litt penger, natur og noen fugler, men vi har ikke noe valg. Vi må oppfylle våre klimaforpliktelser og redde kloden».

Et sammenbrudd i journalistikken hos mainstram media

Og det er her TV2 svikter, for mens de har brukt store ressurser på å grave i eierstrukturen og økonomien til Norges største vindpark, har de ikke brukt et kvarter på å undersøke om det var nødvendig å bygge denne vindparken, om den redder noe som helst, hvem som betaler regningen for vindkraftboblen i Norge og hvem som betaler regningen for oppryddingen når boblen sprekker. Og dét er jo de viktigste spørsmålene.

Den kyniske vindkraftbransjen og de kunnskapsløse politikerne har sørget for at det satses stort på fornybar energi over hele Norge, det eneste landet i Europa som var 100 % dekket med fornybar vannkraft-energi fra før. På svært kort tid er 35 vindparker blitt åpnet, og 16 til er under bygging, mens Equinor satser stort og tungt på å melke subsidier ut av havvind, fullstendig uten kritiske spørsmål fra pressen, og uten en kritisk tanke i regjeringen.

Men tallene fra 40 år med vindkraft er krystallklare: Vindkraft kan ikke erstatte ordinære kraftverk. Tvert om er de avhengige av ordinære kraftverk som backup når det ikke blåser sånn akkurat passe. Av alle måter å produsere strøm på, er vindkraft den desidert dummeste, dårligste og minst effektive, siden vindturbiner på land og hav bare leverer strøm ca. 30 % av tiden, og de leverer ujevnt, uforutsigelig og uten mulighet for lagring. Dermed er de ingen løsning. De er et problem. Og jo flere man bygger, desto større gjør man problemet.

Total vindkraftkollaps i Tyskland og EU

Det er dette som har ført til at nok en vindkraftboble har sprukket: Etter å ha brukt over 1000 milliarder euro på å sette opp 30.000 vindturbiner i Tyskland, har all bygging av vindturbiner der stoppet helt opp. Årsakene kan du lese her.

Og bak alt dette ligger en «sannhet» som TV2 ikke ønsker å røre ved: klimakrisen og det grønne skiftet. Klima-hysteriet er selve fundamentet for vindkraftsatsingen. Hvis man rokker ved den, kollapser all motivasjon for å bygge vindkraft noe sted i verden. Da er hele det grønne skiftet fullstendig bortkastet og meningsløst.

Dette vil være et jordskjelv for den vestlige verden og vestlige politikere (som jo er de eneste som bruker penger på det fiktive grønne skiftet), og derfor er det ingen som tør eller vil grave i det. Men Document.no har skrevet om dette i flere år allerede. Det finnes ingen klimakrise, CO2 er ikke forurensning, og det foregår ikke noe globalt «grønt skifte». Alt er selvbedrag.

TV2s journalister vil gjerne grave i hva kyniske kapitalister foretar seg, og det er bra. Men de vil ikke grave til bunns. De vil ikke grave i sin egen livsløgn.

Forhåndsbestill Halvor Foslis nye bok til spesialpris her!