Vindkraftverkene må rives og veiene må tilbakeføres til naturen. Det er den eneste mulige løsningen etter reindriftssamenes seier i Høyesterett, mener MDG.

Utbyggingen av vindkraftverkene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, slo Høyesterett fast i en dom 11. oktober.

– Så lenge turbinene, veiene og andre inngrep blir stående, er det en vedvarende krenkelse av samene på Fosen, sier fungerende partileder Kriss Rokkan Iversen i MDG til Adresseavisen.

– Turbinene må bort, og alle inngrepene i naturen må repareres. Det er det eneste naturlige etter en så tydelig dom i Høyesterett, sier hun.

Nå tar MDG saken opp i Stortinget og ber om en beklagelse fra de aktuelle statsrådene i Olje- og energidepartementet siden 2013.

– De må beklage offentlig all urett samene er påført på grunn av vindkraftutbyggingen på Storheia og i Roan på Fosen, sier Kriss Rokkan Iversen.

Storheia er landets største vindkraftverk med 80 turbiner, mens Roan også er blant landets største med 71 turbiner. Begge kraftverkene er lagt i områder der det i lange tider er drevet reindrift på Fosen.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.