Tross en høyesterettsdom som fastslår at byggetillatelsen er ugyldig, står fortsatt 151 vindturbiner på Fosen. Nå kommer Sametinget med en kraftig innsigelse.

Sametinget mener at det hver eneste dag foregår et pågående menneskerettighetsbrudd i Trøndelag, så lenge de 151 turbinene på Storheia og Roan ikke tas ned, skriver NRK.

I oktober fastslo Høyesterett at byggingen av turbinene er i strid med reindriftssamenes rett til kulturutøvelse, som er vernet gjennom flere internasjonale konvensjoner. Vindmøllene er bygd på det reindriftssamene betrakter som viktige vinterbeiteområder, og byggetillatelsen er derfor ugyldig.

Olje- og energidepartementet har imidlertid ikke tolket dommen som at det er besluttet at vindturbinene skal bygges ned, eller at konsesjonen har falt bort. Istedenfor har de bedt utbygger komme med et forslag til plan for ny utredning.

– Dette handler om å anerkjenne dommen og dens premisser. Hvis man tolererer menneskerettsbrudd og lar det stå åpent, så spørs det hvem det berører neste gang, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.