Demonstrantene utenfor regjeringskontorene har medvind i opinionen: Det er kommet inn 750.000 kroner til bøter. Kombinasjonen miljøaktivister og samer er en farlig fiende, men dét synes ikke å ha gått opp for regjeringen. Hvis den ikke snur, kan dette utvikle seg til en PR-katastrofe. Når minoriteter står mot fornybar energi, vinner samene.

– Vi startet innsamlingsaksjonen for å sikre at man kunne gi rettshjelp til aksjonistene som aksjonerte inne i Olje- og energidepartementet torsdag morgen, sier leder Gina Gylver i Natur og Ungdom til VG.

– For å bidra til å dekke bøter, mat og reise, bannere og alt vi trenger for å gjennomføre aksjonene. Det er sinnssykt mange folk som ønsker å støtte, sier Gylver.

Demonstranter har blitt båret bort etter å ha blokkert inngangen til flere departementer i Akersgata i Oslo. Politiet har varslet at de blir anmeldt og at de vil motta høye bøter. (NTB)

Nå har demonstrantene kommet i siget, og opposisjonen kaster seg på.

Opposisjonen på Stortinget mener regjeringen har brukt altfor lang tid på avgjøre Fosen-turbinenes skjebne. MDG, SV og Rødt mener vindmøllene må ned.

– Vi tok til orde for at de burde rives så fort dommen falt. Hver dag som går uten at dommen tas til følge, er en ny dag Norge bryter menneskerettighetene, sier Kristoffer Robin Haug i Miljøpartiet De Grønne (MDG) til NTB.

SV er heller ikke nådig:

– Dommen slår fast at samenes menneskerettigheter brytes som følge av utbyggingen. Da mener vi at vindkraftanleggene må bort og området tilbakeføres til naturen, sier energi- og miljøpolitisk talsperson Lars Haltbrekken i SV til NTB.

Han mener det reelt sett ikke er noe alternativ til å rive vindmøllene, og hevder det er forsøkt å finne avbøtende tiltak «i det vide og brede tidligere» – uten at man klarte å unngå menneskerettighetsbrudd.

– Det regjeringen må sette i gang nå, er en utredning om hvordan turbinene kan rives og området tilbakeføres til naturen, sier han. (NTB)

Høyre stiller seg nøytral til spørsmålet om riving, det samme gjør merkelig nok Fremskrittspartiet. Dermed havner de på samme side som regjeringen, som ikke ønsker at vindturbinene rives, trass i en klokkeklar dom fra Høyesterett.

Det har praktisk talt hele veien siden Høyesteretts avgjørelse vært tydelig at regjeringen først og fremst ønsker en løsning som ikke innebærer at vindmøllene på Fosen rives: «Målet for prosessen i departementet er å sikre en løsning der driften av vindkraftverkene kan opprettholdes samtidig som reindriftens rettigheter ivaretas», skrev Aasland i fjor sommer i et brev til Sametinget.

Nikolai Astrup forsøker seg på en spansk en: Han ser bort fra at regjeringen tillot bygging før saken var avgjort i rettsapparatet. Det er en tilsnikelse å si at Høyesterett ikke mener noe om riving.

Høyesterett mener ingenting om hva som skal skje med vindkraftparkene og turbinene, noe som åpner for at de kan bli stående så lenge de ikke krenker urfolksrettigheter, poengterer energipolitisk talsperson Nikolai Astrup i Høyre. Verken Høyre eller Fremskrittspartiet har noen sterke meninger om saken.

Kjernen i saken er derfor rettsstaten. FrP ser ikke ut til å ha forstått dette.

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.