Et urfolk-organ i FN uttrykker støtte til Fosen-samene og ber norske myndigheter komme på banen, skriver Adresseavisen.

Natt til lørdag kom FNs permanente forum for urfolkssaker ( UNPFII ) med kritikk mot Norge i forbindelse med vindkraftutbyggingen på Fosen.

Ifølge Adresseavisen skriver forumet i en rapport at de støtter høyesterettsdommen, og at de oppfordrer norske myndigheter rette seg etter den.

Det var i oktober 2021 at Høyesterett etter en over ti år lang rettsprosess konkluderte med at vindkraftkonsesjonene som er gitt på Fosen, er ulovlige. I vinter var det kraftige protester fordi det fortsatt ikke var skjedd noe, 500 dager etter at dommen falt.

– Følg anbefalingene

Sametingspresident Silje Karine Muotka var i New York sist uke for å tale i forumet. Hun er glad for støtten fra verdens urfolk.

– Jeg er veldig glad for at vi blir hørt internasjonalt. Så får vi håpe at også norske myndigheter hører, sier hun til Adresseavisen.

Sametingspresidenten sier i en pressemelding at Fosen-saken kommer til å få enda mer internasjonal oppmerksomhet etter vedtaket i FN. Hun ber den norske staten følge de tydelige anbefalingene fra FN.

Fortsatt strid

Regjeringen har ikke greid å bli enig med Sametinget om veien videre for de omstridte vindturbinene på Fosen. Næringsminister Terje Aasland har understreket at det trengs mer kunnskap for å kunne beslutte hva som skal skje: Ingen, delvis eller fullstendig riving av turbiner, iverksetting av ulike avbøtende tiltak for å beskytte reindrifta.

Til NTB sa Muotka nylig at uenigheten med Olje- og energidepartementet (OED) først og fremst dreier seg om formålet for et utredningsprogram.

– Vi er uenige i problembeskrivelsen. Vi mener at det som må prioriteres, er å få slutt på menneskerettsbruddet. Det må gjøres et omgjøringsvedtak, og driftstillatelsen til Fosen Vind må trekkes tilbake, slår hun fast.

Parallelt med arbeidet om et utredningsprogram har departementet jobbet med å komme til enighet med reindrifta på Fosen. Dette skal skje ved hjelp av riksmekleren, men så langt har det ikke kommet noe resultat.

– Skal finne løsninger

– Vi tar denne uttalelsen med oss i det videre arbeidet med å følge opp Fosen-saken, lover statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet i en epost til NTB.

Hun sier regjeringen legger vekt på å følge opp dommen fra Høyesterett og få på plass en prosess som sikrer løsninger som ivaretar rettighetene til reindrifta på Fosen.

– Det har vært en vanskelig prosess, og vi skulle ønske at vi hadde kommet lenger i denne saken. Det har vi også beklaget til reindriftseierne, sier hun.

Sæther sier videre at det er regjeringens plikt å følge opp dommen gjennom å fatte nye vedtak i saken.

– Arbeidet med å få på plass nødvendig kunnskapsgrunnlag for nye vedtak er vi godt i gang med, og vi hadde senest denne uken et avsluttende konsultasjonsmøte med Sametinget. Vi venter nå på siste tilbakemeldinger fra reindrifta og vil fastsette et utredningsprogram om kort tid.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.