Det er viktig å finne balansen mellom samenes rettigheter og ny næringsvirksomhet i samiske områder, mener statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Onsdag setter han kurs for Finnmark, der han blant annet skal møte sametingspresident Silje Karine Muotka og reindriftssamer utenfor Karasjok.

– Dette er stort spørsmål som vil stå i sentrum for alle mine samtaler og møter i Finnmark. Vi må finne den rette balansen mellom å bevare viktige, tradisjonelle næringer – og finne plass til ny næringsvirksomhet, sier Støre til NTB.

Håp om forsoning

Turen har vært planlagt lenge, men ble brått høyaktuell med Fosen-aksjonene i forrige uke, da mange samer lenket seg fast foran en rekke departementer i protest.

Omsider måtte regjeringen gi en beklagelse til reindriftssamene på Fosen, 507 dager etter at Høyesterett fastslo at to vindparker på Fosen bryter med samenes menneskerettigheter. Og Støre svarte ja på spørsmål om vindturbinene er «et pågående» menneskerettighetsbrudd.

Nå tar Støre med seg et håp om forsoning til Finnmark.

Åpen dialog

– Det viktigste budskapet er en åpen, tillitsfull og forpliktende dialog både med sametingspresidenten, Sametinget og reindriftssamene i Karasjok. Vi må sikre samenes rettigheter og styrke samenes kultur og språk, sier han.

Hva som skal skje videre med vindturbinene på Fosen, er et åpent spørsmål.

Tirsdag lovet olje- og energiminister Terje Aasland en grundig gjennomgang av saken, men om det blir en uavhengig gransking, slik Sametinget har krevd, er uklart.

Samtidig står lignende konflikter i kø i Norges nordligste fylke. I Lebesby og Gamvik kommuner ligger planer om fire vindkraftprosjekter på bordet, og på Varangerhalvøya ønsker Varanger Kraft å utvide vindparken Raggovidda – for å nevne noen.

Slike prosjekter kan gjøre store områder utilgjengelig for reindrift.

Må finne balansen

Samtidig sliter Finnmark med både fraflytting og kraftunderskudd. Det er stort behov for ny næringsvirksomhet, men den siste tiden har over 30 virksomheter fått avslag på å koble seg til nettet på grunn av manglende kapasitet.

– Den negative bosettingsutviklingen i deler av Nord-Troms og Finnmark må snus, slår Støre fast.

– Men det er en svært viktig oppgave for regjeringen å sørge for at behovet for mer kraft og mer nett ikke skjer på bekostning av urfolks rettigheter eller andre viktige lokale hensyn og interesser.

– Samtidig må Norges internasjonale klimapolitiske forpliktelser overholdes. Alt dette krever gode prosesser og tidlig involvering av alle som berøres, sier han.

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!  Du kan også kjøpe e-boken her.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» her!  Du kan også kjøpe den som e-bok e-bok.

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.