Terje Aasland klarer kunststykket å be om unnskyldning til samene og i neste setning uttrykke bekymring for at deres menneskerettigheter er krenket, som om andre enn regjeringen har skapt problemene. Det er en manipulering med språket som er uten sidestykke.

Igjen og igjen forsøker journalister å stille Aasland til veggs, men han lar seg ikke rikke. Utfluktene og utenomsnakket velter ut og drukner mottageren.

Aasland gjør alt for å dra ut tiden, og det er ingen av motpartene som tør å stille ham til veggs. Han får vri seg unna og begynne på’n igjen.

I dag beklaget han for bare å begynne med samme litani: kunnskapsgrunnlag, avbøting.

Lei seg

– I disse samtalene beklaget jeg på vegne av regjeringen overfor reinbeitedistriktene på Fosen for at konsesjonsvedtakene innebærer brudd på menneskerettighetene, fordi de vil ha vesentlig negativ effekt for reindriftssamene på Fosens mulighet til å dyrke sin kultur, sa Aasland.

– De har over lang tid stått i en krevende og uavklart situasjon. Det er jeg lei meg for, sa han.

Aasland snakker som om Høyesteretts avgjørelse gjaldt noen andre, og han forsøker så godt han kan å løse problemet han selv har skapt.

Aasland er problemet, men han tar luven fra alle han snakker med.

Regjeringens mål er å få til en sameksistens mellom reindriften og vindkraftverkene på Fosen. Men hva som konkret skal til for å oppnå målet, er fortsatt helt i det blå. Foreløpig ligger ingen forslag til løsninger på bordet.

– Det er dette vi nå skal utrede. Jeg vil understreke at vi på nåværende tidspunkt ikke utelukker noen løsninger, sier Aasland.

Aasland fortjener ingen velvillighet, for han gir ingenting tilbake. Det har vært en knyttneve i hansken hans hele tiden.

Aasland forsøker å rundspille sametingspresident Silje Karine Muotka. Hun har sagt at alle vindturbinene må rives. Aasland fortjener ikke annet.

Det er nesten så landbruks- og matminister Sandra Borch er pinlig berørt over Aasland:

– Høyesterett har avgitt sin dom, og er tydelig der. Det er åpenbart at Høyesterett sier at menneskerettighetene er brutt. Det må også få konsekvenser, sa Borch på en pressekonferanse torsdag.

Også Støre er et steinansikt

Støre er ekspert på manipulerende terapi-talemåter.

På spørsmål fra NTB om hvorfor det er så vanskelig for regjeringen å si unnskyld for brudd på menneskerettighetene, svarer Støre slik:

– La meg si at det er beklagelig at vi er kommet dit at vi har et urfolk som opplever at deres rettigheter er krenket. Det har Høyesterett slått fast, og det tar vi på største alvor, sier Støre til NTB.

Slik snakker det nye herrefolket. Krenkelse er noe man opplever. De skal få lov til å føle, men uttrykket er nedlatende. Forsøk det på muslimene, Støre.

Støre er enda et hakk mer arrogant enn Aasland. Han beklager en krenkelse som han selv står for.

– Både jeg, Terje Aasland og resten av regjeringen er opptatt av dialog på en ryddig måte. Høyesterett fastslår at konsesjonen, slik den er gitt, fører til en krenkelse av urfolks rettigheter. Det er alvorlig, og det er beklagelig at det er sånn, erkjenner statsministeren.

Også Støre skjuler knyttneven i fløyelshansken.

Støre understreker at han har forståelse for de pågående demonstrasjonene, men påpeker samtidig at sikkerheten er et viktig aspekt.

– Jeg har forståelse og respekt for at man demonstrerer mot det man er uenig om, så mener jeg det må skje innenfor de rammene som lov og orden setter. Da har politiet og de som har ansvar for sikkerheten, ansvaret for å påse at det blir gjort.

Avbøtende 

Dette nye herrefolket finner opp nye uttrykk. De har en helt bedøvende virkning når de gjentas igjen og igjen: Avbøtende.

– Demonstrasjonene er et uttrykk for en situasjon vi ønsker å komme ut av. For det er helt åpenbart at det kreves avbøtende tiltak på Fosen for å være i tråd med det som er våre forpliktelser overfor urfolk. Det arbeider vi med, og utålmodigheten er stor, det er jeg klar over. Det er den også hos oss, sier han.

 

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.