Olje- og energiminister Terje Aasland lar seg ikke avskrekke av Senterpartiets nei til elektrifisering av Melkøya. Heller ikke av et eventuelt kraftunderskudd i Finnmark. Løsningen er havvind og nettkapasitet. Aasland vil omdøpe Arbeiderpartiet til “mulighetenes parti”.

Aasland tar ikke et nei for et nei. Han lager nye fine ord. Nå heter det Snøhvit Future.

– Snøhvit Future i Hammerfest er et fantastisk industriprosjekt som kutter klimagassutslipp, trygger folks jobber, øker eksportkapasiteten til Europa og gir nye muligheter, men kan også gi utfordringer i kraftsystemet, sa Aasland da han talte til Arbeiderpartiets landsmøte torsdag kveld.

Å kalle noe “utfordringer” vil si at problemene er til for å overvinnes. Alt kan ordnes med ord-magi.

– Debatten i Arbeiderpartiet, dere – mulighetenes parti – må handle om hvordan vi kan realisere industriprosjektet på en måte som gjør at regionen samlet sett blir sterkere og får mer vekstkraft. Ikke om hvilke begrensninger som står i veien for det. En mulighet er havvind i nord, sier Aasland.

Da Aasland nektet å bøye seg for Høyesteretts dom som stemplet vindturbinene på Fosen som ulovlige, svarte Aasland med å finne opp begrepet “avbøtende tiltak”. Det betyr tiltak som gjør at vindturbinene kan bli stående. Hvordan det kan skje når Høyesterett har funnet dem ulovlige, kommenterer ikke Aasland.

Det gjør at Ap er i ferd med å miste samene.

Ap’s sametingsleder Ronny Wilhelmsen har mistet tålmodigheten med eget parti i Fosen-saken.

Det er en dyp uenighet mellom Arbeiderpartiet i Sametinget og partifellene i regjeringen i Oslo om hvordan saken om vindmøllene på Fosen bør løses.

Fra talerstolen i Folkets Hus torsdag kveld ga Arbeiderpartiets parlamentariske leder på Sametinget, Ronny Wilhelmsen, tydelig beskjed om hva han synes om den betente striden om vindmøllene på Fosen i Trøndelag.

– Det skal være en selvfølge for oss i arbeiderbevegelsen å rette opp i menneskerettsbrudd. Det er vår plikt å sørge for at høyesterettsdommen blir fulgt opp. Den usikkerheten som er skapt, må det rettes opp i, sa Wilhelmsen fra talerstolen i Folkets Hus.

– Veldig flaut

Til NTB sier Wilhelmsen etterpå at han ikke har hørt noen ting fra partikollega og olje- og energiminister Terje Aasland siden det ble lovet å gjøre noe.

– Jeg synes jo det er veldig flaut å tilhøre Arbeiderpartiet og behandle et menneskerettsbrudd på en sånn måte at man skal vente i det uendelige. Man må rydde opp i denne saken, slik at man kan gå videre, sier Wilhelmsen til NTB etter innlegget. (NTB)

Aasland vil ha en ny utredning og et nytt kunnskapsgrunnlag. Indirekte signaliserer han at han vil finne løsninger som gjør at vindturbinene får stå, men han sier det ikke med rene ord. Det har hatt den virkning at samene har fått nok. De er lei av en prosess de ser er kun trenering. Jo lenger tiden går, jo mer bikker det i retning av riving. Samene har fått FN på sin side. Det er en kamp Ap er dømt til å tape.

Høyesterett brukte ti år på vedtaket om Fosen. Likevel vil Aasland ha en ny konsesjonsbehandling.

Aasland har gjentatte ganger understreket at for å kunne fatte et nytt konsesjonsvedtak for vindkraftverkene på Fosen, trengs et oppdatert kunnskapsgrunnlag.

Wilhelmsen lot landsmøtet forstå at de taper kampen om samenes tillit. Aasland velger vindkraft fremfor samer.

Wilhelmsen sier han er bekymret over at regjeringen ikke har gjort noe, og at det å ta opp saken fra Arbeiderpartiets talerstol er det kraftigste virkemiddelet han kan ty til.

– Forrige gang jeg tok opp spørsmålet, var i partiets landsstyremøte, og da det ikke skjedde noe, så oppsto disse demonstrasjonene. Jeg er redd for at man i departementet ikke har kontroll på situasjonen, sier sametingspolitikeren.

Men det er nettopp kontroll Aasland har. Han vil ikke ta konsekvensen av Høyesteretts dom.

– En av grunnsteinene for et fungerende demokrati er befolkningens tro på rettsstaten. Her må jeg si at vi, som en del av arbeiderbevegelsen, med vår lange historie med rettighetskamp, bør fortsatt stå i første rekke for den troen, sa Ronny Wilhelmsen foran de 300 landsmøtedelegatene torsdag kveld.

– Men nå må dere høre etter. Jeg tror jeg snakker på vegne av mange samer når jeg sier at behandlingen av Fosen-saken rokker ved denne troen, sa Wilhelmsen. (NTB)

Aasland vil behandle Senterpartiet på samme måte som samene: Det spiller ingen rolle at de har et vedtak mot elektrifisering av Melkøya.

Hvis Melkøya skal elektrifiseres, blir det kraftmangel i Finnmark. Men Aasland bruker ord-magi: Han sier at man ikke må grave seg ned i begrensninger.

– Tenker du at løsningen er havvind?

– Det er flere ting som er løsningen. Det viktigste er nett. Det legger grunnlaget for mer kraft. Det legger også muligheten for at de bedriftene som har søkt nettilknytning og enda ikke fått det, kan få nettilknytning. Og det legger grunnlag for at vi kan bygge ut mer havvind, sier han.

Aasland fortalte i sin landsmøtetale at regjeringen jobber hardt for at et område for havvind i nord kan lyses ut allerede i 2025.

Energiministeren sier også at det må bygges ut mer nett i nord.

– Debatten om elektrifisering av olje- og gassektoren, særlig i nord, har kunstige motsetningsforhold. Vi må søke mulighetene, dere. Ikke grave oss ned i begrensningene, sa Aasland i talen. (NTB)

Energiministeren later til å men at mer nett betyr mer strøm. Aasland driver en ordlek som mørklegger at når noen får mye, får andre mindre eller ingenting. Det gjelder samene og det gjelder bedrifter i Finnmark.

 

 

 

Kjøp «Et varslet energisjokk»!

Kjøp Kents bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.