Demonstrantene utenfor regjeringskontorene nekter å møte olje- og energiminister Terje Aasland. De vil kun snakke med statsministeren.

– Vi godtar ikke mer tomprat om prosess. Vi har to krav: Vindturbinene må tas ned, og beitelandet må tilbakeføres til Fovsen Njaarke, sier Therese Olsen i NSR-N i en pressemelding.

Nestlederen i Norske Samers Riksforbund sier hun ikke tror regjeringen har forstått alvoret i saken.

– Regjeringen har ikke forstått alvoret i denne saken. Vi har ikke okkupert Olje- og energidepartementet fordi vi synes det er gøy, sier Jon Anta Eira-Åhrén, nestleder i NSR-N.

Aasland har kommet med tilbud om mat og møter.

– Vi er litt opptatt nå, men registrerer at statsråden prøver å lokke med mat. Vi er ikke interessert i å høre at han trenger vår hjelp til et såkalt kunnskapsgrunnlag. Han har hatt 505 dager på seg til å følge opp høyesterettsdommen. Vi har mistet tilliten til ham og krever at statsministeren rydder opp, sier leder i NSR-N, Elle Nystad.

NSR-N påpeker at statsministeren ikke har møtt samene fra Fovsen Njaarke, og mener det er naturlig å inkludere dem under et møte om Fosen-saken. (NTB)

Det virker ikke som Støre er innstilt på å fjerne vindturbinene og reparere naturskadene.

– Jeg vil være åpen for samtaler med alle berørte for å få dette avsluttet så raskt som mulig, sier Støre til Dagbladet.

Han vil ikke gå inn på hva en konkret løsning kan bli, men sier at Høyesterettsdommen ikke konkluderer med at vindturbinene på Fosen må fjernes. Vindkraftanlegget er Europas største og forsyner Trondheim med nødvendig fornybar kraft, påpeker han.

– Det er ikke et enkelt spørsmål. Men vi har en dom i Høyesterett som vi skal ta på fullt alvor, og det gjør vi, sier Støre. (NTB)

På engelsk er det et uttrykk som heter too little, too late. Aasland leker seg med løsninger, som han sier vil kreve tid. Demonstrantene vil spørre: Hvorfor nå? Han har hatt 500 dager på seg.

Ifølge Adresseavisen betyr den dynamiske driften at vindturbinene stanser når det er rein i nærheten.

Andre tiltak regjeringen mener må utredes, er styring av arealbruk ved bruk av gjerder, samt tilbakeføring av naturområder som er brukt til infrastruktur.

Det var Vårt Land som omtalte saken først.

– Jeg vil vite om dette er mulige tiltak. Jeg tror det vil gå an å drive anleggene på Fosen uten den inngripende infrastrukturen. Og jeg tror det er mulig å styre vindparken ut fra reinens aktivitet, uttalte olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) tirsdag.

Han ville ikke si noe om når de ulike tiltakene kunne igangsettes. (NTB)

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.