Sametinget har vedtatt å gå til sak mot staten over elektrifisering av Melkøya. Det blir den andre konfrontasjonen mellom samene og staten.

– Vi mener at Melkøya-vedtaket kan bestrides rettslig fordi det verken er tilstrekkelig utredet eller konsultert, og da er de ordinære reglene for saksbehandling brutt. Dette handler om rettssikkerheten i arealforvaltningen i Norge, sier sametingspresident Silje Karine Muotka i en pressemelding.

Tidligere denne måneden ga et flertall i Sametinget sametingsrådet fullmakt til å gå til søksmål mot staten. Forslaget ble vedtatt med 21 stemmer for og 16 imot.

– Sametinget ønsker en rettslig avklaring av om vedtaket er ugyldig som følge av flere saksbehandlingsfeil: at staten ikke har konsultert med Sametinget jf. sameloven kapittel 4 før et administrativt vedtak i Olje- og energidepartementet ble truffet, samt manglende konsekvensutredning jf. petroleumsloven kapittel 4 og plan- og bygningsloven kapittel 14, skriver de i pressemeldingen.

Sametingsrådet har gjennom sine advokater i Wiborg Rein varslet Olje- og energidepartementet om søksmålet tirsdag. Departementet har 14 dagers svarfrist. (NTB)

Det er nærmest uforståelig hvis regjeringen går inn for elektrifisering uten å ha fulgt lovens pålegg i forhold til samene etter alt bråket om vindmøllene på Fosen. Der oversatt regjeringen høyesteretts vedtak om riving og ignorerte dommen.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.