Tre norske gassfelt har fått justert produksjonstillatelsene og kan dermed fortsette med forhøyet produksjon.

Olje- og energidepartementet har fattet vedtak om justerte produksjonstillatelser for feltene Oseberg, Troll og Heidrun.

Justeringen vil ikke føre til noen vesentlig økning i den samlede daglige eksporten av gass fra norsk sokkel framover, men legger til rette for at dagens høye leveransenivå kan videreføres fremover, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

– For oss er det viktig å legge best mulig til rette for at selskapene kan opprettholde dagens høye produksjon også framover, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Økning på 1,4 milliarder kubikkmeter

Equinor skriver i en separat pressemelding at økningen i tillatelsene gjør det mulig å opprettholde produksjonen på samme nivå gjennom sommermånedene og fram til 30. september.

For Oseberg betyr vedtaket at det kan eksporteres rundt 1 milliard kubikkmeter gass mer i perioden fram til 30. september.

I tillegg kan Heidrun øke gasseksporten med 400 millioner kubikkmeter for kalenderåret 2022.

Dermed får Europa 1,4 milliarder kubikkmeter gass ekstra fra Norge, nok til å dekke gassbehovet til rundt 1,4 millioner husholdninger i løpet av et år.

Vil lete etter mer

I pressemeldingen fra Olje- og energidepartementet kommer Aasland også med et tydelig politisk signal om at regjeringen vil legge til rette for mer letevirksomhet.

– Det er gjennom at nye prosjekter kommer i produksjon at leveransene kan øke. Vi vil derfor utvikle petroleumssektoren, sier Aasland.

Det kan dels skje ved at pågående utbygginger ferdigstilles og kommer i produksjon, gjennom tiltak for ytterligere økt utvinning og gjennom utbygging av lønnsomme funn. Men også gjennom leting, fastholder olje- og energiministeren.

– Lykkes vi med dette, vil vi kunne opprettholde produksjon, sysselsetting og verdiskaping også forbi 2030, sier han.

Equinor tar flere grep

De norske feltene dekker i dag 20–25 prosent av gassbehovet i EU og Storbritannia.

Equinor har samtidig bestemt seg for å utsette planlagte revisjonsstanser på Oseberg-feltet fra mai til september. Det skal framskynde produksjonen.

– Vårt fokus er å opprettholde sikker og effektiv drift på anleggene våre, slik at vi forblir en pålitelig leverandør av energi mot markedene i Europa i en svært krevende situasjon, sier Kjetil Hove, Equinors konserndirektør for utforskning og produksjon i Norge.

Etter planen skal også LNG-anlegget på Melkøya komme i drift igjen i midten av mai. Anlegget har vært stengt siden det brøt ut brann der i 2020.

Melkøya kan bidra med over 6 milliarder kubikkmeter gass i året fra Barentshavet, opplyser Equinor.

 

 

 Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.