Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Foto: Carina Johansen / NTB

Gass utgjør nå mer enn halvparten av produksjonen på sokkelen. Nivået er ventet å øke frem til 2025, og styrker Norges plass som en energistormakt i Europa.

Norsk gassproduksjon går for full maskin, og er ventet å øke ytterligere. Det ble produsert totalt om lag 230 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.) i 2022, tilsvarende nesten 4 millioner fat per dag.

NTB melder om saken.

Gass utgjorde 122 milliarder Sm3 o.e. av dette, en økning på 9 milliarder fra 2021.

– Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer, skriver Oljedirektoratet (OD) i sin pressemelding om utviklingen på norsk sokkel i 2022.

Man regner med at gass også i år vil utgjøre 122 milliarder Sm3 o.e., og at væskeproduksjonen, mest olje, vil øke til 117 milliarder Sm3 o.e..

Både gass- og væskeproduksjonen er ventet å øke til 2025. Økningen for væskeproduksjonen, det meste olje, er likevel noe nedjustert sammenlignet med produksjonsanslaget som ble lagt frem for ett år siden.

Norge sikrer gass til Europa

Krigen i Ukraina og energikrise bidro til at Norge ble den største enkeltleverandøren av gass til Europa. Stigende  energibehov førte til at myndighetene ga tillatelser til å øke produksjonen fra flere felt. Produksjonsveksten skyldes også at driften var svært stabil, og at Snøhvit kom i produksjon igjen etter nedstenging.

Ifølge tallene fra OD vil gassproduksjonen kunne øke til tilsvarende 2,11 millioner fat per dag de neste årene. Det vil i så fall tangere gassproduksjonsrekorden fra 2017.

Johan Sverdrup-feltet står sentralt

Faktorer som vil bidra til den totale veksten, er at gigantfeltet Johan Sverdrup i desember kom i gang med andre byggetrinn i drift i Nordsjøen. I full produksjon vil Johan Sverdrup levere 35 prosent av oljeproduksjonen på norsk sokkel.

Dette feltet alene vil da dekke 6–7 prosent av oljebehovet i Europa.

Også Nova har startet produksjon, og Njord har startet opp igjen etter ombygging. De kommende årene vil flere nye felt settes i produksjon.

Ikke minst produserer eldre felt lenger og mer enn tidligere antatt.

Norge som pålitelig leverandør

I 2022 fikk myndighetene planer for 13 nye utbygginger (PUD) og flere planer for prosjekter som skal øke utvinningen nær eksisterende felter eller gi forlenget levetid. Det er også besluttet store investeringer på eksisterende felter.

Totalt blir det investeringer på om lag 300 milliarder kroner. I samlet nåverdi er dette 200 milliarder kroner. Investeringene vil også gi samlet reservetilvekst på 252 milliarder Sm3 oljeekvivalenter. Halvparten er gass, men også oljeproduksjonen vil øke. Det er anslått at norsk sokkel i 2025 vil levere cirka 2,19 millioner fat olje per dag.

– Sjelden er det blitt investert så mye for framtiden. Det bidrar til at Norge fortsatt kan være en pålitelig leverandør av energi til Europa, kommenterer konstituert oljedirektør Torgeir Stordal.

Stordal gikk inn i stillingen som fungerende oljedirektør i juni 2022, umiddelbart etter at Ingrid Sølvberg sa opp stillingen sin som direktør for Oljedirektoratet.

Sterke forhandlingskort i energisammenheng

Norges rolle som storleverandør av gass til Europa gir også en politisk styrke. Mange har spurt seg om når norske myndigheter skal begynne å benytte seg av dette, for å sikre nasjonens og befolkningens interesser på en bedre måte i forbindelse med spørsmål knyttet til ulike energiavtaler med EU.

Oppdatert: Enkelte tallstørrelser er korrigert.  

Les også: 

Gassfeltet Berling klart i 2028, Europa venter på norsk gass

Bestill fra Document forlag:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

Kjøp bøker fra Document!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.