Nytt

Passasjerer reflektert i vinduet på et helikopter på vei til Johan Sverdrup feltet. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Oljedirektoratet ga mandag formelt grønt lys til oppstart av det gigantiske Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Feltet vil trolig produsere olje i 40 år.

Equinor planlegger oppstart av første fase i utbyggingen i løpet av høsten.

Planlagt oppstart av byggetrinn to er i fjerde kvartal 2022.

Målt i reserver er Johan Sverdrup det tredje største oljefeltet på norsk sokkel, kun slått av Statfjord og Ekofisk.

Equinor anslår investeringskostnadene for utbyggingen av første byggetrinn til 83 milliarder kroner.

Beregninger viser at de totale utvinnbare reservene er om lag 430 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (2,7 milliarder fat).