Det har vakt kraftige reaksjoner i samiske miljø etter at det ble kjent at Finnmarkseiendommen (FeFo) ikke bare eier aksjer i Finnmark Kraft, men også har gitt selskapet enerett til å bygge vindkraftanlegg i Finnmark. Document kan avsløre at samiske interesser dermed har havnet i indirekte kompaniskap med selskaper nært knyttet til World Economic Forum.

Striden kom til syne på NRK Oddasats sending torsdag, men Documents opplysninger bør føre til at den kommer opp på nasjonalt plan, for det som nå skjer, angår hele landet.

Finnmarkseiendommen Finnmarkkuopmodat (FeFo) disponerer 95 prosent av arealene i Finnmark fylke, 46.000 km², og er med det landets nest største grunneier. Fylkestinget i Troms og Finnmark og Sametinget velger tre styremedlemmer hver. Torsdag ble det kjent via NRK at organet, som langt på vei betraktes som Sametingets forlengede arm, har gitt Finnmark Kraft AS enerett til utbygging av kraft.

FeFo eier 12,2 prosent av dette kraftselskapet, som i dag, via det heleide datterselskapet Arctic Wind AS, driver verdens nordligste vindturbinanlegg, Havøygavlen vindpark i Måsøy kommune, ti mil vest for Nordkapp.

Anlegget fremstår ikke fullt så idyllisk, sett fra baksiden:

Havøygavlen vindkraftverk, sett med andre øyne. Foto: Per Inge Østmoen / Motvind.org

Sammen med Fred Olsen Renewables AS ønsker Finnmark Kraft AS nå å bygge ytterligere 120 vindturbiner.

Skjermdump: NRK Oddasat

I protest mot disse nye planene forlot representantene for fire reinbeitedistrikter et informasjonsmøte NVE arrangerte i november 2022, så striden er ikke av ny dato.

Eneretten kan, om den blir realisert, og om planene for elektrifisering av anleggene på Melkøya skulle bli gjennomført, vise seg å være svært lukrativ for Finnmark Kraft AS, for FeFo og for investorer som Fred Olsen Renewables og andre. Dette fordi elektrifiseringen av Melkøya vil kreve mer enn det Finnmark selv produserer av elektrisk kraft i dag, noe som gjør at vindkraftutbyggerne, med og uten direkte koblinger til utenlandske fond som er tett knyttet opp mot World Economic Forum i Davos, sikler etter nye konsesjoner!

Skjermdump: Proff.no

Gamle bekjente?

Ovenstående skjermdump viser med full tydelighet at FeFo, via sine investeringer i Finnmark Kraft AS, er indirekte knyttet til den internasjonale finans- og forsikringsgiganten AXA, via deres fond, Axa Clean Energy Fund. Axa presenterte senest i januar i år sin nyeste «risikoanalyse» for årskonferansen til World Economic Forum (WEF) i Davos. Øverst på denne analysen over de farligste truslene for planeten står ikke overraskende klimaendringer.

Kanskje hadde den nåværende norske klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), tidligere direktør i WEF, en hyggelig passiar med sin bekjente Tomas Buberl på denne årskonferansen. Allerede i 2008 ble Buberl utnevnt til Young Global Leader i WEF. Nå er han øverste sjef for hele AXA-gruppen. Kanskje snakket de to om Finnmark ..?

For vår del tror vi at den største risikoen for Finnmark og de samiske interessene ligger i å slippe den internasjonale vindkraft- og Davos-mafiaen til!

Vil ikke ha andre vindkraftselskap til Finnmark – eget selskap har førsteretten (NRK)

Elektrifisering av LNG-anlegget på Melkøya vil kreve hele Finnmarks kraftproduksjon (Motvind.org)

Forlot vindkraftmøte i Finnmark (Motvind.org)

Nye Havøygavlen – mer belastning, marginal effekt (Nordnorsk debatt)

Redaksjonen ønsker flere tips om det som nå utspiller seg i landets nordligste fylke!

Les også:

Elektrifiseringen av Melkøya: en historisk feilinvestering

– Elektrifisering av Melkøya en vanvittig grønnvasking

 

Kjøp bøker fra Document!

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.