World Economic Forums (WEF) grunnlegger Klaus Schwab og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen under åpningen av Davos-møtet 20. januar 2020. Foto: Alessandro della Valle / Keystone via AP / NTB.

World Economic Forum (WEF) står for en dystopisk visjon, og den er nærmere enn du tror. I 2030, sier visjonen, «vil du ikke eie noe, og du vil være lykkelig». Eierskap og kontroll vil tilhøre en håndfull regjeringsledere og en kabal av de rikeste individene i verden. Du vil miste mer enn bare eiendelene dine.

Under WEFs «Great Reset» vil den individuelle friheten, det personlige ansvaret og mulighetene til vekst og selvutfoldelse bli brutt ned. Demokratiet, det frie markedet og den nasjonale suvereniteten vil bli erstattet av en ny verdensorden med interessent-kapitalisme (stakeholder capitalism) og sentralisert kontroll som forestås av visse NGO-er, globalistiske selskaper og makteliten. Klaus Schwab, WEFs grunnlegger og direktør, gledet seg over pandemien: For ham var den et «mulighetsvindu» for denne «tilbakestillingen».

De viktigste bestanddelene i The Great Reset er ifølge WEF disse: a) å arbeide for en interessent­økonomi i motsetning til en aksjonær­økonomi, og b) bruke investeringer som brekkstang for å oppnå sosiale mål om likhet og bærekraft. Oversatt til politikk og handling blir The Great Reset iverksatt direkte gjennom globale offentlig-private samarbeid (OPS) og investeringer i miljø, sosial rettferdighet og god styring (environment, social justice, and good governance – ESG). Indirekte bidrar moderne monetær teori (MMT) til det endelige målet om den økonomiske ruinen og det kaoset som er nødvendig for at den nye verdensordenen skal komme.

En analyse av dette tredobbelte angrepet avslører den farlige kursen som den WEF-drevne agendaen ubønnhørlig har ført verden inn på.

OPS omfatter et verdens­omspennende nettverk av interessent­kapitalister, frivillige organisasjoner (NGO-er), sentralbanker, tenketanker og regjerings­partnere. Det er et regelbasert system som tar instruksjoner fra FN, IMF, WHO og lignende organisasjoner. Nettverket tar sikte på å kontrollere den økonomiske aktiviteten gjennom systemiske inngrep som tvinger selskaper til å oppføre seg som regjeringer som avhenger av velgerne istedenfor å etterstrebe profitt og lage produkter som forbrukerne ønsker.

Under et ferniss av sosialt ansvar og bærekraft flytter denne «våkne» (woke) omformingen bedriftens fokus fra aksjonærer til interessenter, det vil si arbeidere, kunder og «samfunnet». I bunn og grunn er dette en trussel mot den private eiendomsretten og individuelle friheten, der eieres interesser underordnes interessene hos ikke-eiere.

Et godt eksempel på OPS utspilte seg under pandemien. Big Pharma – Pfizer, Moderna og andre – hadde gjennom tiår mottatt statlig finansiering av grunnforskning på vaksiner. De hadde også fått innvilget ansvarsfraskrivelse. Under Operation Warp Speed ​​ble finansieringen økt: Over 18 milliarder dollar av skatte­betalernes penger ble investert i seks potensielle vaksiner. Statlig fremming av vaksiner som den eneste løsningen, og påbud som krever at folk må ta flere vaksineskudd, økte de farmaøytiske gigantenes fortjeneste. Medisinsk basert motstand mot vaksinasjon, effektive alternative behandlinger og kritiske spørsmål om pandemien ble undertrykt.

Det frie markedet oppfordrer næringslivet til å ta rede på hva slags produkter og tjenester forbrukerne ønsker, finne ut hvordan de kan tjene på å lage dem, ansette kvalifiserte arbeidere og fokusere på avkastning på investeringen. Men interessent­kapitalismen er basert på en sentral planleggings­modell som bestemmer hvordan selskaper må operere og hva de kan produsere. Bedrifter blir bedømt etter ESG: miljøpåvirkning og bruk av energi, vann og land (E – environment), hvor woke de er, altså hvor anti-hvite, anti-politi, og pro-LHBTQ osv. de er (sosial justice – S), samt hvor mange kvinner og minoritets­personer de ansetter, og hvordan sammensetningen av styrene deres er (governance – G). Årsrapporter har nedtonet analyser av selskapenes finansielle helse til fordel for å flagge ESG-resultater.

Det florerer av halvkvedede ESG-viser i reklame, donasjoner og politisk aktivisme. Dette kunne ha vært avfeid som dydsposering, men beslutninger i forretnings­livet drives nå av ESG. Venstrevridde personer i dress som er blitt indoktrinert ved universitetene, utgjør en stadig større del av finanssektoren, konsulent­selskapene, bedriftene og investerings­selskapene. De presser virksomheter til å overholde visse politiske regler. For eksempel tvang BlackRock, Vanguard og State Street – tre av de største kapital­forvalterne i verden, som har undertegnet Net Zero Asset Managers Initiative – klimapolitikk på oljeselskapet ExxonMobil. Som de største aksjonærene i selskapet plasserte de en oljemotstander i styret, noe som klart er i strid med dets kjernevirksomhet.

Dette åpner store perspektiver. Bedriftene er ment å skulle konkurrere om profitt, politikere lager lovene som samfunnet trenger, og regjeringer og myndigheter sørger sammen med rettsvesenet for at lovene overholdes. WEF ønsker derimot å innsette en ny maktelite, en mektig verdens­omspennende symbiose av selskaper og myndigheter som skal bestemme hva samfunnet bør ønske seg. ESG hjelper dem med å oppnå en slik kontroll over samfunnet – utvilsomt til deres egen profitt. Hvis sosiale og miljømessige goder var det eneste målet, ville ikke selskaper som skryter av ESG gjort forretninger med Kina, et undertrykkende regime som også er verdens verste forurenser.

Det tredje angrepet – MMT, en makroøkonomisk teori som tilsynelatende er helt virkelighets­fjern – er teknisk sett ikke en del av den store tilbake­stillingen. Men det er utvilsomt en av flere måter å iverksette den på ved å «Venezuela-isere» USA med hyperinflasjon, matmangel og lidelse for å bringe befolkningen under global kontroll. Teorien fremmer tanken om at regjeringer fritt kan bruke penger, pådra seg enorm gjeld og trykke penger uten iboende verdi uten tanke på inflasjon for å balansere regnskapet. Det finnes ingen grenser for gjeld, underskudd eller rente­kostnader, for penge­trykkingen vil håndtere alt sammen. På et mikroøkonomisk nivå kan alle se at dette er idioti: Hvis du bruker mer enn du tjener, går du konkurs og mister eiendelene dine. Men ødslende regjeringer kan trykke penger og øke skatter for å vedlikeholde galskapen.

Pussig nok fremmes MMT i en tid med statlig ekspansjon og rekordhøye utgifter. Så raskt som utgiftene øker i dag, og i fravær av nye utgifts­programmer, anslås USAs føderale gjeld å overstige 200 prosent av BNP innen 2051. Nedstengningene under covid var en test av MMT. Regjeringen lånte og brukte massivt for å holde økonomien i gang. Alle unntatt de største selskapene ble tvunget til å stenge, og millioner mistet jobben. Gjennom loven om koronastøtte ble det innført et program til lønns­beskyttelse på 953 milliarder dollar, som tilbyr lån til lav rente for å hjelpe bedrifter og enkelt­personer med å betale ansatte og dekke daglige utgifter. Var dette programmet, som var fullt av svindel og ikke klarte å levere direkte til dem som trengte hjelp, en test av den borgerlønnen – universal basic income (UBI) – som globalistene foreslår? Det ser absolutt ut til å ha dempet lysten til å jobbe, og kan være en av årsakene til dagens høye reelle arbeidsledighet.

MMT ser for seg ytterligere to kontroller som vil knuse individet. Under påskudd av å redde planeten fra klima­endringer og samtidig skape en mer rettferdig verden, vil staten begynne å kontrollere alt – produkter, produksjon, arbeidskraft og til og med forbruksutgifter. Bedrifter vil bli pålagt å produsere visse varer og ikke andre, og etter­spørselen vil bli redusert ved å overvåke og regulere økonomien til enkeltpersoner.

Og under påskudd om åpenhet vil MMT eliminere dagens penger med selvstendig­heten og anonymiteten de gir, for å lage plass til et sentralisert digitalt valutasystem. Myndighetene vil følge med på alt du har, alt du bruker og alle du omgås. En donasjon til en sak regjeringen misliker, vil gjøre deg til en merket person. Selv uten digital valuta klarte den canadiske statsministeren Justin Trudeau, en liberaler som er utdannet ved Schwabs skole for unge globale ledere, å kvele protester effektivt ved å bruke unntakslover for å fryse midlene til Freedom Convoy, som proteserte mot koronatvang.

WEFs Great Reset av kapitalismen er farlig nær. Den truer med å ødelegge alt som er hellig for amerikanere: det frie markedet, grunnloven, nasjonen og fremfor alt individet.

 

Artikkelen ble først offentliggjort av American Thinker den 9. mars 2022, og republiseres på Document med vennlig tillatelse.

 

Kjøp Kents bok her!

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.