Diskrimineringsombudet reagerer etter at Bergen Fringe Festival droppet kunstner Ori Lenkinski, da de oppdaget at hun bodde i Israel. Festivalen er utsatt på ubestemt tid.

Ori Lenkinski, som bor i Israel, var opprinnelig invitert til Bergen i 2023 med stykket «Birth Preparation Course», men kunne ikke komme.

Invitasjonen ble stående for 2024, men styret for Bergen Fringe Festival trakk invitasjonen da de fant ut at hun bor i Israel. (NTB)

Likestillings- og diskrimineringsombudet reagerer, og mener kunstneren kan klage saken inn for Diskrimineringsnemnda, skriver NRK.

– Denne saken reiser spørsmål om diskriminering på grunn av etnisitet, sier fagdirektør i ombudet, Margrethe Søbstad.

– Å markere et politisk syn, for eksempel på konflikten på Gaza, er selvsagt lov, men dette gir ikke unntak fra forbudet mot diskriminering og enkeltpersoner på grunn av deres nasjonale opprinnelse eller tilknytning til bestemte land.

Arrangørens styre forsøker å beklage problemene overfor NRK.

– Vi beklagar at ei slik prinsipiell avgjerd går ut over enkeltkunstnarar og kompani. Vi beklagar sterkt at kommunikasjonen rundt dette har vore uheldig, og har kunna misforståast. På bakgrunn av sakas karakter og omfang tar vi konsekvensane av dette, og utset årets festival på ubestemt tid.

– På grunn av Israels pågåande krigshandlingar, ønsker vi ikkje å programmere kunstnarar støtta av den israelske stat til vår festival.

Lenkinski selv sier at hun riktignok har søkt om støtte fra den israelske ambassaden, men fikk ingen tildeling. Dette var ukjent for festivalstyret, som kun er ute etter å utestenge kunstnere som får støtte fra den israelske staten.

Lenisnki har dobbelt statsborgerskap, i Canada og Israel. Hun vokste opp i Canada og USA, og har bodd i Israel de siste seks årene.

Finnes det andre land i verden hvor man risikerer å bli utestengt fra en kunstfestival på grunn av bosted?

Hennes forestilling «Birth Preparation Course» handler absolutt ikke om krigen i Midtøsten, men om hvordan man forbereder seg på en fødsel, sier Lenkinski.

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.