Forfatter: Christian Skaug

Det europeiske frihandels­forbundet EFTA, som omfatter Norge, Sveits, Island og Liechten­stein, har kommet til enighet om en handels­avtale med den sør­amerikanske handels­organisasjonen Mercosur, som omfatter Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay.

Les Mer...

EU-landene Frankrike, Tyskland, Irland, Luxembourg, Portugal og Romania er blitt enige om å ta imot de 356 migrantene ombord på «Ocean Viking». Dermed får migrantene gå i land på Malta. EU-kommisjonen har vært sentral i prosessen som førte frem til enigheten om fordelingen av migrantene.

Les Mer...

Politiet i Stockholms sydlige periferi anbefaler foreldre å følge barna sine hjem fra trening for å unngå at barna blir ranet. Bakgrunnen er en bølge av ungdomsran som nylig rammet to gutter ved idretts­plassen i bydelen Enskede.

Les Mer...

Den øverste forvaltnings­domstolen i Baden-Württem­berg har fastslått at det ikke finnes grunn til noe generelt forbud mot deportasjoner til Somalia. Saken kom opp etter at en lavere domstol hadde gitt en avvist somalisk asylsøker medhold i at retur til hjemlandet innebar en fare for liv og helse.

Les Mer...

Frankrike er rede til å ta hånd om den samme andelen av migranter fra «Ocean Viking» som landet har lovet å ta imot fra «Open Arms», sier den franske innenriks­minister Christophe Castaner. Det er en offentlig invitasjon til andre EU-land om å ta imot migranter. Hvor mange blir med denne gangen?

Les Mer...

Italias avtroppende statsminister Giuseppe Conte begav seg tirsdag kveld til Quirinale-palasset, hvor han fikk avskjed av den italienske president Sergio Mattarella. Presidenten bad regjeringen om å fortsette som et forretnings­ministerium.

Les Mer...

Påtale­myndigheten i Agrigento på Sicilia har gitt ordre til arrest av «Open Arms». I samme forbindelse er det gitt ordre til ilandstigning av migrantene ombord på NGO-skipet. Italias avtroppende innen­riks­minister Matteo Salvini risikerer nok en gang å bli retts­forfulgt for anklager om frihets­berøvelse.

Les Mer...

Ti migranter som kastet seg i vannet fra «Open Arms», er hentet opp av Italias kystvakt og brakt til Lampedusa. Bakgrunnen er at havsnød i italiensk farvann er Italias ansvar. Til forskjell fra tidligere forsøk på å svømme til den italienske øya, ble migrantene ikke brakt tilbake til NGO-skipet.

Les Mer...

Italias avtroppende stats­minister Giuseppe Conte kritiserer Matteo Salvini for uryddighet og for å ha gitt egen­interesser forrang ved utløsningen av regjerings­krisen. Lega-lederen har brent politisk kapital, men kan likevel lykkes med makt­spillet han har satt i gang.

Les Mer...

Et politibygg i Linköping ble i natt totalskadd da politiet detonerte en mistenkelig gjenstand inne i etatens lokaler. 170 mennesker ble evakuert før detonasjonen, som berørte 3000 personer. Ifølge politikilder hadde noen plassert plastisk sprengstoff og spiker under setet på en stjålet moped i politiets lager for beslaglagt gods.

Les Mer...