Sakset/Fra hofta

Bruce Aylward er en kanadisk visedirektør i WHO som i et intervju med en fjernsynskanal i Hongkong nektet å svare på spørsmål vedrørende Taiwans oppsiktsvekkende resultater i bekjempelsen av Covid-19. Intervjuet fant sted etter at Aylward i februar ledet en delegasjon fra WHO til Wuhan. Nesten halve delegasjonen var kinesisk, og i ettertid har det kommet frem opplysninger om at disse lyktes i å manipulere ordlyden som ble brukt i sluttrapporten. Skjermdump: Twitter

Nyttårsaften 2019 varslet Taiwan Verdens helseorganisasjon (WHO) om minst syv «atypiske tilfeller av lungebetennelse» i Wuhan. De fikk aldri svar. WHOs kanadiske vise-direktør, Bruce Aylward, ledet WHOs delegasjon til Wuhan i februar. En delegat hevder delegasjonens rapport ble manipulert.

Brevet fra Taiwan ble aldri fulgt opp av organisasjonen, som later som om Taiwan ikke eksisterer.

I brevet ber Taiwans Senter for sykdomskontroll og forebygging WHO om å undersøke rapporter i kinesiske medier, den 31. desember, om minst syv tilfeller av «atypiske tilfeller av lungebetennelse» i Wuhan. Videre skriver de at kinesiske helsemyndigheter svarer at tilfellene ikke er antatt å være SARS, men at prøvene fortsatt er til undersøkelse og at tilfellene er blitt isolert for behandling.

Avslutningsvis skriver de taiwanske helsemyndigheten at de ville «sette stor pris på om WHO ville dele relevant informasjon med oss».

Fox News har fulgt opp saken.

WHO denied that Taiwan ever alerted them to the potential person-to-person spread of the virus, but Taiwan’s CDC said that because they specifically mentioned «atypical pneumonia»– reminiscent of SARS, which is transmitted between human contact– «public health professionals could discern from this wording that there was a real possibility of human-to-human transmission of the disease,» they said in a press release.

WHO benektet at Taiwan noen gang advarte dem om potensiell person-til-person spredning av viruset, men Taiwans CDC sa at fordi de spesifikt nevnte «atypisk lungebetennelse» – som minner om SARS, som overføres mellom menneskelig kontakt – «folkehelse fagpersoner kunne skille ut fra denne ordlyden at det var en reell mulighet for overføring av sykdom mellom mennesker og mennesker, «sa de i en pressemelding. (Fox News)

Nektet å svare

Tross sin nære beliggenhet til virusets episenter Kina, har Taiwan klart seg oppsiktsvekkende godt i kampen mot Covid-19. Ifølge Worldometer har Taiwan så langt bare hatt 393 smittede med 6 dødsfall. Landet har en befolkning på nær 24 millioner mennesker.

I slutten av mars vakte det voldsom oppsikt og forargelse da WHOs visedirektør, kanadiske Bruce Aylward, ble taus som en østers, da den statlige almenkringkasteren RTHK i Hongkong spurte ham hvordan det kunne ha seg at Taiwan så ut til å ha lykkes i kampen mot korona. BBC har saken:

In the segment, Ms Tong asks if the WHO would reconsider letting Taiwan join the organisation. She is met with a long silence from Mr Aylward, who then says he cannot hear her and asks to move on to another question.

Ms Tong presses him again, saying she would like to talk about Taiwan. At this point, Mr Aylward appears to hang up on her.

When the journalist calls Mr Aylward again, she asks if he could comment on Taiwan’s response to the coronavirus.

Mr Aylward then replies: «Well, we’ve already talked about China.»

His last line appeared to mirror China’s stance on Taiwan, which is that the island is a breakaway province. Taiwan, however, considers itself an independent country.

I innslaget spør Tong om WHO vil vurdere å la Taiwan bli medlem av organisasjonen på ny. Hun blir møtt med en lang stillhet fra Aylward, som da sier at han ikke kan høre henne og ber om å gå videre til et neste spørsmål.

Tong presser ham igjen og sier at hun vil snakke om Taiwan. På dette tidspunktet virker det som om Aylward legger på.

Når journalisten ringer opp Aylward igjen, spør hun om han kan kommentere Taiwans svar på koronaviruset.

Herr Aylward svarer da: «Vel, vi har allerede snakket om Kina.»

Hans siste svar så ut til å speile Kinas holdning til Taiwan, som er at øya er en utbryterprovins. Taiwan anser seg imidlertid som et uavhengig land. (BBC News)

Hele seansen kan sees på Twitter. Den har fått etterspill for både Aylward og fjernsynskanalen RTHK:

Rapport manipulert

Den amerikanske forfatteren Gordon G. Chang har beskrevet Aylwards intervju som symbolsk for Kinas innflytelse over internasjonale organisasjoner.

«Aylward’s behavior reminds us that either we remove #China’s pernicious influence in multilateral institutions like the #WorldHealthOrganization or the world’s free states defund them and start over,» author Gordon Chang reacted.

– Aylward’s oppførsel minner oss om at enten fjerner vi Kinas skadelige innflytelse i multilaterale institusjoner som WHO, eller at verdens frie stater stanser all støtte og begynner på nytt, reagerte forfatter Gordon Chang. (Fox News)

Den kanadiske og høyt respekterte avisen The Globe and Mail beskriver Aylwards intervju som et eksempel på WHOs topplederes «slående respekt» for Kina, samtidig som også den påpeker at det kinesiske økonomiske bidraget til WHO er ubetydelig i forhold til USAs støtte på rundt 450 millioner USD.

Avisen beskriver videre hvordan Aylward, som i februar ledet WHOs delegasjon til Wuhan, lot seg manipulere  av delegasjonens 12 kinesiske medlemmer, av totalt 25. En av delegatene erklærte senere at «vi ønsket å kalle det et ‘farlig’ patogen, og de (Kina, red.anm.) følte at ordet ‘farlig’ kunne knyttes til bioterrorisme.

Den endelige rapporten omtaler COVID-19 som «et nytt patogen som er svært smittsomt, kan spre seg raskt, og må anses som i stand til å forårsake enorme helse-, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser.»

Kritikken mot WHO vokser

USAs tidligere ambassadør til FN, Nikki Haley, er en av mange som nå krever at WHO svarer skikkelig på sitt forhold til Kina. I en tweet påskeaften skriver Haley «at vi fortjener å få vite hvorfor Taiwan ble ignorert og Kina ble hørt«.

Den kinesiske dissidenten Wang Liming nå bosatt i Japan, er tegner og under sitt kunstnernavn ‘Rebel Pepper‘ leverte han denne kommentaren om Kinas tak på WHO til sin nåværende arbeidsgiver, Radio Free Asia, så tidlig som 28. januar i år.

Red Peppers kommentar til WHOs forhold til Kommunist-Kina. (Twitter)

Etter den kommunistiske maktovertakelsen i Kina i 1949, videreførte nasjonalistpartiet i Kina, Kuomintang, sitt styre på Taiwan. Republikken Kina som er det offisielle navnet på den 36.193 km2 store øya, som ligger omtrent 130 km utenfor Kinas kyst.  Kommunist-Kina har har i alle år nektet å erkjenne Taiwans suverenitet og under slagordet ‘Et Kina’ kjemper kommunistregimet fortsatt for å bringe Taiwan tilbake under sin kontroll.

Les også:

 

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!