Dr. Maria D. Van Kerkhove på WHOs pressekonferanse fra Genève, mandag 13.4.20. Foto: Skjermdump fra YouTube

– Helt fra vi fikk det første varselet, 31. desember, tenkte jeg at dette viruset må smitte fra menneske til menneske. Det sa WHOs tekniske leder for bekjempelsen av Covid-19, amerikanske Maria Van Kerkhove, mandag. Likevel løy WHO da de den 12. og den 13. januar sendte ut pressemeldinger som sa det motsatte.

– Helt fra starten, fra den første varslingen vi mottok 31. desember, gitt at dette var en klynge av lungebetennelse – jeg er en MERS-spesialist, så min bakgrunn er i koronavirus og influensa – så tenkte jeg umiddelbart, gitt at dette er et luftveispatogen, at det selvfølgelig kan overføres fra menneske til menneske, sa dr. Maria Van Kerkhove på mandagens pressekonferanse. (WHO, YouTube)

(Hennes uttalelse kan høres fra 23:09 ut i videoen.)

Til tross for at Dr. Maria Van Kerkhove er epidemiolog, og til tross for at hun siden 2017 har vært stasjonert ved WHOs hovedkvarter i Genève som deres ledende tekniske ekspert på MERS-CoV, handlet ikke WHO i tråd med hennes første innskytelse.

Den 12. januar sendte WHO ut en pressemelding som gikk stikk i strid med Van Kerkhove.

…The evidence is highly suggestive that the outbreak is associated with exposures in one seafood market in Wuhan. The market was closed on 1 January 2020. At this stage, there is no infection among healthcare workers, and no clear evidence of human to human transmission. The Chinese authorities continue their work of intensive surveillance and follow up measures, as well as further epidemiological investigations.

… Bevisene indikerer sterkt på at utbruddet er forbundet med eksponeringer på et marked for sjømat i Wuhan. Markedet ble stengt 1. januar 2020. På dette stadiet er det ingen smitte blant helsepersonell, og ingen klare bevis på overføring fra menneske til menneske. Kinesiske myndigheter fortsetter arbeidet med intensiv overvåking og oppfølging av tiltak, samt videre epidemiologiske undersøkelser. (WHO) (Uthevelsen er gjort av Document. Red.anm.)

Pressemeldingen fra WHO kom dagen etter at legen som advarte om viruset, Li Wenliang, selv var smittet. Han ble senere straffet av kinesiske myndigheter, og han døde 7. februar.

Li Wenliang, var en 34 år gammel lege som jobbet på sykehuset i Wuhan, Kina, kilden til Coronavirus-utbruddet. Etter at han tok imot syv pasienter som hadde fått diagnosen «en SARS-lignende sykdom» og ble satt i karantene på sykehuset 30. desember 2019, sendte han melding til sine tidligere medstudenter fra det medisinske fakultetet på WhatsApp, ifølge CNN. Li ba kollegene om å advare venner og familier privat, men i løpet av få timer var skjermbilder av meldingene hans virale uten navnet hans. «Da jeg så dem sirkulere på nettet, skjønte jeg at det var utenfor min kontroll og at jeg sannsynligvis ville bli straffet», sa Li. (BBC) (Uthevelsen er gjort av Document. Red.anm.)

13. januar kom det enda en ny pressemelding fra WHO, etter at Thailand hadde registrert sitt første smittetilfelle.

…The way these patients became infected is not yet known. To date, there has been no suggestion of human to human transmission of this new coronavirus. There have been no infections reported among health care workers, which can be an early indicator of person to person spread.

At present, WHO does not recommend any specific health measures for travelers in relation to this event. WHO advises against the application of any travel or trade restrictions on China based on the information available. If travelers develop respiratory illness before, during or after travel, they should seek medical attention and share travel history with their health care provider.

… Hvordan disse pasientene ble smittet, er ikke kjent ennå. Til dags dato har det ikke vært noen antydning til smitteoverføring fra menneske til menneske av dette nye koronaviruset. Det er ikke rapportert om infeksjoner blant helsepersonell, noe som kan være en tidlig indikator på spredning fra person til person.

For øyeblikket anbefaler ikke WHO spesifikke helsetiltak for reisende i forhold til denne hendelsen. WHO fraråder bruk av eventuelle reise- eller handelsbegrensninger på Kina basert på tilgjengelig informasjon. Hvis reisende utvikler luftveissykdom før, under eller etter reiser, bør de oppsøke lege og dele reisehistorikk med helsepersonell. (WHO) (Uthevelsene er gjort av Document. Red.anm.)

Slik kunne vi ha fortsatt å liste opp feilinformasjon på feilinformasjon fra WHOs side. Senest tirsdag rapporterte vi om hvordan WHO helt så vekk fra varselet de mottok fra Taiwan, allerede den 31.12., samme dag som WHOs tekniske leder tenkte at dette må da smitte fra menneske til menneske.

Konklusjonen kan ikke bli noen annen enn at Verdens helseorganisasjon har løyet og feilinformert i stor stil. Da lyder oppfordringene om å slå ring rundt WHO utrolig hult. I USA forberedes det nå flere erstatningssaker – som gruppesøksmål – mot Kina for å ha løyet om viruset, og derved ha forvoldt andres død. Det kan godt hende at også WHOs lederskap må møte i retten.

WHO har tapt all ære!

Les også:

 

Document sitter med informasjon som ennå ikke er kjent for norske lesere. Vil du lese mer om dette, trenger vi din støtte!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.