Wang Yanyi er leder av Wuhan Institute for Virology. Hun sendte søndag ut en pressemelding som er et total-dementi, men på et så infantilt nivå at det er vanskelig å ta det alvorlig: Instituttet hadde ikke “kunnskap før utbruddet og heller ikke hadde vi noen gang møtt, undersøkt eller oppbevart viruset … Vi visste ikke engang om eksistensen av viruset, så hvordan kunne det lekket fra laboratoriet vårt når vi ikke en gang hadde det?” Istituttet har publisert flere vitenskapelige artikler om forskning på coronavirus. Normalt ville en slik hvitvasking bli avfeid som ren propaganda, men NTB gjengir den som troverdig. En pussighet: NTB kaller Wang Yanyi for «han».

NTB og NRKs aktive promotering av kommunistregimets propaganda er så alvorlig at den må påtales. Ekstra alvorlig blir det når det samme regimet i dag vedtar at Hongkong skal miste sin særlige status og underlegges samme diktatur som fastlandet.

Det er det sikkerhetsloven betyr i praksis.

Kina er villig til å drepe høna som legger gulleggene for å demonstrere sin makt. At Taiwan ser sin sjanse til å vise hva de står for, øker risikoen. Men Taiwan forstår at hvis de er tause, er de neste.

Trump tuller ikke med sin støtte til Hongkong og Taiwan.

Igjen ser vi at Trump gjør en forskjell: Han er forsvareren av frihet i verden.

Immunitet

Når medier blir immune mot virkeligheten er det fare på ferde.

NTB sendte søndag ut en melding hvor leder for Center for Virology i Wuhan fikk uttale seg uimotsagt. Vi kan ikke huske at sovjetiske ledere fikk lov å gjøre det samme under den kalde krigen.

Men nå siterer NTB lederen for instituttet hvor man eksperimenterte med corona-virus.

Men minimal kunnskap forstår man at det Wang Yanyi sier er bare løgn.

Forskningslaben i Wuhan har tre forskjellige typer levende koronavirus, men ikke typen som forårsaker pandemien, sier lederen til statlig kinesisk TV.

I et intervju som ble sendt på kanalen CGTN lørdag kveld, sier Wang Yanyi ved Wuhans institutt for virologi at senteret har isolert og innhentet noen typer koronavirus fra flaggermus.

– Vi har nå tre typer, men likheten med sars-CoV-2 er på det meste bare 79,8 prosent, sier han, med henvisning til viruset som forårsaker pandemien.

Wuhan var den første byen som ble rammet av sykdommen som siden har spredt seg over hele verden.

Forskere mener koronaviruset først rammet flaggermus, og at det kan ha blitt spredt til mennesker via et annet pattedyr. (NTB)

NTB anvender ord som får selv flaggermusene til å bli ofre. De ble “rammet”. Nei, de ble ikke det. De er bærere av virus og noen av dem er farlige. Det var derfor Wuhan-insituttet eksperimenterte med dem, for å kunne gjøre dem enda farligere og samtidig vite hvordan man kunne beskytte seg mot dem. Men noe gikk galt.

Kina har dermed et enormt behov for å rettferdiggjøre seg og bortforklare. NTB og NRK gjør jobben for dem.

Rapporten som e-tjenestene i Canada, USA, New Zealand, Australia og Storbritannia – kjent som Five Eyes – utarbeidet, slo fast at forskningen ved instittet hadde denne doble karakteren.

Nummer to ved instituttet, Shi Zhengli, kalt “batwoman”, drev slik forskning. Hun er verdenskjent i fagmiljøene. Men for NTB er hun ikke-eksisterende, slik hun er i Kina, der hun har forsvunnet fra offentligheten.

Shi Zhengli feature in the dossier prepared by Western governments that points to several studies they conducted as areas of concern.

It cites their work discovering samples of coronavirus from a cave in the Yunnan province with striking genetic similarity to COVID-19, along with their research synthesising a bat-derived coronavirus that could not be treated.

“…… Syntetisering av et flaggermus-avledet coronavirus som ikke kunne behandles”. Det står svart på hvitt, men ikke for NTB eller faktisk.no.

Når man hører på samspillet mellom faktisk.no og NRKs sendinger – er det som å høre en surrealistisk forestilling hentet fra sovjetunionen, med Orwell som gudfar. Daglig kommer noen fra faktisk.no inn og forteller om de siste dagers fake news. Disse nyhetene er blitt del av smittevern og smittebekjempelse.

Men corona er for alvorlig til å bli overlatt til journalister som ønsker å gjøre karriere uansett.

At våre medier driver hvitvasking av kommunistregimets håndtering av viruset, deres kriminelle håndtering, er giftspredning. Det unnskylder et kriminelt regime.

Vi har allerede en god del kunnskap om instituttet. Men NTB etterplaprer bare hva kommunistapparatsjikene sier:

Det aktuelle laboratoriet er underlagt Det kinesiske vitenskapsakademiet og har blant annet drevet forskning på sarsviruset og andre virus som kan bli overført fra dyr til mennesker.

NTB/NRK later som om kunnskapen ikke eksisterer. Staben i Wuhan ble opplært i Australia. Der forsket man på dødelig virus. Australierne vet mye om hva Wuhan holdt på med. Men NTB later som rapporten ikke eksisterer.

Key figures of the Wuhan Institute of Virology team, who feature in the government dossier, were either trained or employed in the CSIRO’s Australian Animal Health Laboratory where they conducted foundational research on deadly pathogens in live bats, including SARS, as part of an ongoing partnership between the CSIRO and the Chinese Academy of Sciences.

This partnership continues to this day, according to the website of the Wuhan ­Institute of Virology, despite concerns the research is too risky.

Når Australia går i front i oppgjøret med Kina, er det fordi Canberra vet hva de holdt på med.

Det virker som om NTB er innlemmet i Kinas propagandamaskineri:

Wang sier laboratoriet fikk prøver av det til da ukjente koronaviruset 30. desember, kartla genene i det 2. januar og sendte informasjonen til WHO 11. januar. Han kaller påstandene om at viruset har spredt seg fra laboratoriet «ren fabrikasjon».

Dette er så vrøvlete apologetisk at det er pinlig. Reagerer ingen av kundene – dvs avisene på denne propagandaen nå som NRK gjør maksimalt ut av de døde?

In Wuhan, in China’s Hubei province, not far from the now infamous Wuhan wet market, Dr Shi and her team work in high-protective gear in level-three and level-four bio-containment laboratories studying deadly bat-derived coronaviruses.

At least one of the ­estimated 50 virus samples Dr Shi has in her laboratory is a 96 per cent genetic match to COVID-19. When Dr Shi heard the news about the outbreak of a new ­pneumonia-like virus, she spoke about the sleepless nights she suffered worrying whether it was her lab that was responsible for the outbreak.

Shi har minst 50 virus i sitt laboratorium og ett av dem har en 96 prosent match med coronaviruset.

Shi kunne ikke innrømmet at det var hennes virus. Det ville vært å erklært seg skyldig på vegne av regimet og dets vrede ville rammet henne. Likevel er hun forsvunnet. Det ryktes at hun har flyktet til utlandet. Det vil i så fall være tidenes skandale for  Beijing.

Når vi bruker så sterke ord om NTB er det fordi at Five Eyes-rapporten ramser opp rekken av bevisste valg som Beijing har truffet.

Its major themes include the “deadly denial of human-to-human transmission”, the silencing or “disappearing” of doctors and scientists who spoke out, the destruction of evidence of the virus from genomic studies laboratories, and “bleaching of wildlife market stalls”, along with the refusal to provide live virus samples to international scientists working on a vaccine.

Sekvensen er: Benektelse at viruset var smittsomt mellom mennesker, “forsvinningen” av leger og vitenskapsfolk som ble varslere, ødeleggelsen av virus fra genom-laboratorier, nedvasking av våtmarkedet for levende dyr og det å nekte utlevering av levende virus til internasjonale forskere som arbeider for å finne en vaksine.

Hvorfor hører vi ikke NRKs Hallvard Sandberg snakke om det? Han sier han har vært masse i Beijing.

Tidsforløpet er viktig: Vi skrev første gang om Five Eyes-rapporten 4. mai. Likevel skriver NTB som om den ikke eksisterer.

Avslørende er at man etter å ha gjengitt kommunistpropagandaen, må fremstille Pompeo og Trump som tullebukker som prater over seg om Kinas skyld.

 

Både USAs utenriksminister Mike Pompeo og USAs president Donald Trump har hevdet at det finnes bevis for at viruset har spredt seg fra instituttet, men har ikke lagt fram disse bevisene eller konkret fortalt hva de eventuelt er. En skarp krangel om pandemien mellom regjeringene i Washington og Beijing har ført til at forholdet mellom USA og Kina er blitt svært dårlig.

Kina er god, Trump er bad. Dette infantile budskapet driller norske medier inn i befolkningen hver eneste dag.

Konklusjonen på NTB og NRK systematiske hvitvasking av Beijing, er at de ønsker at befolkningen ikke skal vite. Midt under “dugnaden” velger de en strategi som bare må beskrives som en undergraving av alt de offisielt står for.

Dette er ikke beredskap, det er mental avvæpning og infiltrasjon.

Så sterke ord er på sin plass når kunnskapen er et tastetrykk unna.

It notes a 2013 study conducted by a team of researchers, including Dr Shi, who collected a sample of horseshoe bat faeces from a cave in Yunnan province, China, which was later found to contain a virus 96.2 per cent identical to SARS-CoV-2, the virus that caused COVID-19.

Man drev forskning på hvordan viruset kunne syntetiseres slik at man kunne få det til å smitte fra flaggermus til pattedyr.

The research dossier also references work done by the team to synthesise SARS-like coronaviruses, to analyse whether they could be transmissible from bats to mammals. This means they were altering parts of the virus to test whether it was transmissible to different species.

Ifølge faktisk.no og NTB er man konspirasjonsteoretiker hvis man påpeker dette.

Å bruke et slikt ord er blitt et våpen for å bringe folk til taushet. Ingen annen konklusjon er mulig når kunnskapen refererer til vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrift.

Their November 2015 study, done in conjunction with the University of North Carolina, concluded that the SARS-like virus could jump directly from bats to humans and there was no treatment that could help.

The study acknowledges the incredible danger of the work they were conducting.

“The potential to prepare for and mitigate future outbreaks must be weighed against the risk of creating more dangerous pathogens,” they wrote.

Med andre ord: Man visste at arbeidet – syntetisering av virus – var livsfarlig og at det ikke fantes noe kur mot det, hvis det slapp ut.

Særtrekk

Kommunistiske samfunn sløver folks ansvarsfølelse. Systemet “kjører” av seg selv. Ledere er ansvarsløse på en annen måte: I Tsjernobyl foretok en leder tester uten å bry seg om faresignaler. Det fikk katastrofale følger.

I Kina kan ambisiøse forskere som Shi Zhengli realisere sine prosjekt, så lenge det sammenfaller med regimets. Beijing vil gjerne kontrollere pathogener som det ikke finnes beskyttelse mot. I praksis var det dårlig kontroll ved instituttet i Wuhan.

Vitenskapsfolk og ansatte ved den amerikanske ambassaden i Beijing besøkte instituttet i Whuan og sendte rapport til Washington 19. desember 2018:

“During interactions with scientists at the WIV laboratory, they noted the new lab has a serious shortage of ­appropriately trained technicians and investigators needed to safely operate this high-containment laboratory,” the cable stated.

Washington Post fant denne rapporten som var uklassifisert. Hvorfor har ikke NTB og NRK gjort den til en viktig faktor?

Slurv og pathogener går dårlig sammen.

Forskerne forsket og var besatt av å finne de farligste virusene. Hvem ga dem det oppdraget?

A few years later, in March 2019, Dr Shi and her team, including Peng Zhou, who worked in Australia for five years, published a review ­titled Bat Coronaviruses in China in the medical journal Viruses, where they wrote that they “aim to predict virus hot spots and their cross-species transmission potential”, describing it as a matter of “urgency to study bat corona­viruses in China to understand their potential of causing another outbreak. Their review stated: “It is highly likely that future SARS or MERS like coronavirus outbreaks will originate from bats, and there is an increased probability that this will occur in China.”

For mye for Washington

Hvis en sannhet blir for ubehagelig kan det være at Washington begraver den, for å slippe å bli presset av befolkningen til å foreta seg noe, som i dette tilfelle vil si et dramatisk oppgjør med Kina.

Director of National Intelligence, Richard Grenell, går på gummisåler. Han vil ikke si det hans e-tjenester sier anonymt: at viruset kom fra Wuhan-laboratoriet.

Han vil absolutt ikke si at det var syntetisert og gjort giftigere.

Men indisiene peker i den retning og ett universitet som er med i Five Eyes-rapporten, sa det rett ut. Det er attpåtil kinesisk, lokalisert i Shanghai.

Despite Mr Grenell’s statement and scientific consensus that the virus was not created in a laboratory, based on its genome sequence the governments’ research paper obtained by The Telegraph notes a study that claims it was created.

South China University of Technology researchers published a study on February 6 that concluded “the killer coronavirus probably originated from a laboratory in Wuhan. Safety level may need to be reinforced in high-risk biohazards laboratories”.

Man fylles av kvalme når man studerer denne rapporten. Universiteter i USA og særlig Australia har samarbeidet over lang tid med Wuhan-insituttet. Var det fordi man kunne gjøre ting i Kina som ikke var mulig i egne land? Det må i tilfelle være en avgjørelse truffet av mennesker som ikke forstår seg på virus.

I rapporten fra doktor Shi Zhengli og hennes team som ble gjort sammen med University of North-Carolina, heter det:

“To examine the emergence potential (that is, the potential to infect humans) of circulating bat CoVs, we built a chimeric virus encoding a novel, zoonotic CoV spike protein — from the RsSHCO14-CoV sequence that was isolated from Chinese horseshoe bats — in the context of the SARS-CoV mouse-adapted backbone,” the study states.

One of Dr Shi’s co-authors on that paper, Professor Ralph Baric from North Carolina University, said in an interview with Science Daily at the time: “This virus is highly pathogenic and treatments developed against the original SARS virus in 2002 and the ZMapp drugs used to fight ebola fail to neutralise and control this particular virus.”

Her står det svart på hvitt i et “paper” fra november 2015 hva de gjorde: bygget et nytt virus som inneholdt et protein som var utskilt fra hestesko-flaggermusen og bygget det inn i SARS-CoV.

Vi kan operere med sannsynligheter: Vestlige universiteter har vært med på skapelsen og utprøving av nye virus som det ikke finnes en kur for. Kina ønsker å vinne kappløpet med USA. Slapphet ved instituttet i Wuhan gjør at viruset slipper ut.

Pasient null

Vi vet i dag sansynligvis hvem patient zero var:

Out of all the doctors, activists, journalists and scientists who have reportedly disappeared after speaking out about the coronavirus or criticising the response of Chinese authorities, no case is more intriguing and worrying than that of Huang Yan Ling.

A researcher at the Wuhan Institute of Virology, the South China Morning Post reported rumours swirling on Chinese social media that she was the first to be diagnosed with the disease and was ­“patient zero”.

Then came her reported disappearance, with her biography and image deleted from the Wuhan Institute of Virology’s website.

On February 16 the institute denied she was ­patient zero and said she was alive and well, but there has been no proof of life since then, fanning speculation.

Det er flere indikasjoner på at viruset er skapt for å være uten botemiddel. Denne artikkelen  er fra amerikanske spectator.org:

Here is a 2015 Italian documentary video (2:20, subtitles) — not a misprint, 2015 — exposing massive Chinese duplicity on coronavirus research back then. The Chinese grafted a protein taken from horseshoe bats onto the SARS virus, the acute pneumonia carried by mice, thus creating a super pathogen, the molecule SHC 0 14, capable of infecting humans. This enabled the coronavirus to attach itself to human respiratory cells without passing through an animal intermediary.

Videoen er til å bli helt slått ut av:

Den er fra 2015. Mange har visst og hvorfor har ikke medier og politikere informert oss? Selv i ettertid vil de ikke.

 

 

 

 

 

Coronavirus NSW: Dossier lays out case against China bat virus program

Forhåndsbestill Islamismen i Sverige her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.