Associated Press (AP) som er et av verdens største nyhetsbyråer, innrømmer å ha mottatt åtte millioner dollar fra klimaaktivister for å skrive klimaalarmistiske artikler.

Ifølge AP skal pengene brukes til å finansiere mer enn to dusin journalister i Afrika, Brasil, India og USA. Deres fokus skal være rapporter om «klimaendringenes innvirkning på landbruk, migrasjon, byplanlegning, økonomi og annet».

– Prostitusjon

På lederplass skriver New York Post at AP prostituerer seg.

– Dette er «news-as-prostitution». Betal media og få den dekningen du ønsker.

Associated Press selv kaller det «filantropenes inntog i journalistikken».

– Dette er et vidtrekkende initiativ og det vil transformere hvordan vi dekker klimaproblematikken, sier sjefredaktør Julie Pace i APs egen dekning av saken.

Spørsmålet er om «filantropene» er drevet av mer enn generøsitet; om de har en agenda og om AP noensinne vil utfordre sine donorer gjennom å se kritisk på for eksempel FNs klimapanel?

– Initiativet som er tatt med hjelp fra Rockefeller Foundation og andre, vil gjøre det mulig for oss å håndtere klimaendringene nøye, både problemene de medfører og mulige løsninger, ifølge visedirektør Sarah Nordgren i AP iht. Climate Depot.

– Associated Prostitute

New York Post forteller at New York Times (NYT) har latt nonprofitorganisasjoner finansiere endel reportasjeprosjekter for å påvirke myndighetene til å gripe inn. Blant annet gjaldt det ødeleggelsene etter Superstorm Sandy og tiltak for handicappede. I begge tilfellene visste donorene at NY Times’ historier ville påvirke myndighetenes vurderinger.

Eksemplene fra NYT kan virke harmløse, men prinsippet er det samme: Ved å selge din vurdering av hvilke nyheter som fortjener dekning (og uunngåelig hvordan de skal dekkes), blir det vanskelig å følge prinsippet om uhildet journalistikk.

Allerede da Marc Morano lanserte Climate Depot i 2009 uttalte han:

– Det er meget vanskelig å få nøyaktige opplysninger om miljøspørsmål og global oppvarming. Det meste av det mediene rapporterer er gjentagelser av retorikken til politiske partier og ideologiske bevegelser, fond og FN. Dessverre er mange av dagens journalister bedre egnet til å skrive nyhetsbrev for Al Gore, enn til å informere offentligheten om klimavitenskap.

Noen år senere brukte han enda sterkere ord:

AP vil ikke lenger ha noen «forpliktelse til å fungere som vakthund for offentlige anliggender og regjeringen» og vil i stedet bli godkjent som skjødehund for betalende herrer. Vil AP noensinne fornærme sine donorer og se kritisk på FNs klimapanel IPCC? Eller NASA? Det er en latterlig tanke.

Nå er det offisielt:

Betalte presseoppslag er nå en offisiell nyhet: AP lanserer «største enkeltstående utvidelse» av klimarapportering «betalt gjennom filantropiske tilskudd» på åtte millioner dollar.

Ettersom AP fôrer aviser, fjernsynsstasjoner og nettsteder over hele verden med innhold, skulle «donorene» ha gode muligheter til å få sine penger tilbake i form av velvillig omtale og propaganda.

Knight Foundation som er en av de største produsentene av betalt journalistikk, fokuserer primært på å finansiere lokale amerikanske nyheter på digitale plattformer. En annen stor bidragsyter er Ford Foundation, som i 2021 delte ut 32,5 millioner dollar til reportasjeprosjekter, hvilket nesten er en dobling siden 2019.

New York Post
Climate Depot
Associated Press

 

Les også:

Faktisk.no som politisk aktør også på strøm og energi

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.