Nyheten om at Reuters og AP skal samarbeide med Twitter for å forhindre spredning av desinformasjon, er en slags spiker i kista for pressefriheten. Innføring av sensur skjer alltid for å skåne publikum. Makta viser aldri sitt sanne ansikt.

Tucker kunne i natt fortelle at Barack Obama skal feire sin 60-årsdag på herresetet i Marthas Vinyard med 500 gjester og 200 tjenere. Den nye adelen tar som en selvfølge at den ikke behøver følge de reglene den pålegger vanlige mennesker, eller skal vi kalle det småfolket.

Vi merker allerede holdningene ovenfra til dem som bare har å adlyde. Coronaen har betydd et enormt sprang i avstanden mellom de styrende og de styrte. De økonomiske forskjellene har økt.

Nå vil denne eliten ha kontroll på informasjonen. Den vil bestemme hva du får vite. For den som kjenner Twitters rulleblad, er et slikt «samarbeid» et varsel om i hvilken retning USA går: mot kinesiske tilstander. Sensur har en egen evne til å medføre mer sensur. Sannheten blir en fiende.

Under valget i 2016 var det FBIs James Comey som grep inn og påvirket valget, først med å henlegge tiltalen mot Hillary, senere ved å varsle ny granskning. Fire år senere var det Twitter som satte ned foten da selskapet bestemte at ingen fikk spre kunnskapen om Hunters laptop. Et privat selskap grep inn i folks rett til å vite, rett før folk skulle gå til stemmeurnene, og verst av alt: Wokemediene protesterte ikke. 54 tidligere etterretningstopper laget et opprop hvor de angrep laptopen som en mulig russisk desinformasjon.

Det var et angrep på demokratiet av dem som skulle forsvare det. Tjenestemenn som ikke er folkevalgte, har bemektiget seg staten. Dette er et sikkert tegn på forfall, og den fjerde statsmakt forsvarer dem! De spiller på gamle forestillinger i reptilhjernen om fare. En del av befolkningen vil alltid reagere som forventet, og andre vil bli tause. De forstår at det er en pris å betale for å protestere.

Det er slik demokratiet forgår. I USA er det en sterk opposisjon, og Document følger den. Men norske medier følger derimot lojalt kursen mot en avvikling av pressefriheten. De har hissig gjort seg til del av Hillary/Obama/Biden/CIA/FBI-narrativet. De vil aldri innrømme at de avvikler demokratiet for å kunne forsvare det. De insisterer på at de forsvare det mot desinformasjon, mot «mørke krefter», mot systemisk rasisme og hvit nasjonalisme. De forsøker å gi det et progressivt anstrøk, som en fortsettelse av historisk fremskritt. Det er samme toner som under 22. juli-markeringen. Men man trenger ikke være spesielt musikalsk for å høre at musikken er falsk.

Hvis byråene hadde hatt den minste rest av kritikk i behold, hadde de nevnt at få har sensurert mer enn Twitter: Kontoer er tatt ned for den minste kritikk av pandemipolitikk og vaksiner. Pandemien har fått sensurregimet til å eksplodere.

Derfor er den nye alliansen mellom Twitter og Reuters/AP et tegn på at sirkelen lukker seg. Vesten er ikke lenger Vesten.

Twitter, AP og Reuters samarbeider mot falske nyheter og desinformasjon ID: 17698106

Twitter inngår samarbeid med nyhetsbyråene AP og Reuters for å motvirke framveksten av desinformasjon og falske nyheter på plattformen.

I tillegg skal det bedre forklares hvorfor visse typer innhold får fotfeste på plattformen, heter det.

Twitter sier at de to nyhetsbyråene skal bidra til at troverdig informasjon om sentrale emner og hendelser blir tilgjengelig i sanntid. Det vil være ekstra viktig i tilfeller der det er «strid om fakta» eller hvor selskapets egne folk ikke har tilstrekkelig ekspertise eller tilgang til god nok informasjon om temaet, sier Twitter.

AP og Reuters vil også få i oppgave å bidra med kontekst rundt saker og emner som får stor interesse, inkludert i tilfeller der det kan vokse fram feilinformasjon.

– Dette arbeidet er helt sentralt for vårt oppdrag, sier AP-toppen Tom Januszewski.

– AP har en lang historie med tett samarbeid med Twitter og andre plattformer for å øke nedslagsfeltet for faktabasert journalistikk, sier han videre.

Hazel Baker i Reuters sier at «tillit, nøyaktighet og uavhengighet er kjernen i det Reuters gjør hver dag».

 

Hvis du ønsker å motarbeide et digitalt diktatur, må du støtte Document. Kun hvis vi har de nødvendige ressurser, kan vi stå imot presset.

.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂