Medietilsynet snakker hele tiden om et fenomen få har støtt på – falske nyheter – og vil at vi skal være veldig bekymret. Vi skal være på vakt, akkurat som under krigen: Veggene har ører!

Det er litt slike toner Mari Velsand slår an. Men det er jo merkelig at hun ikke kommer med ett konkret eksempel hvis «56 prosent av de spurte sier de har sett falske nyheter delt på Facebook, Twitter, Instagram og andre lignende plattformer». Tar Sentio svarerne på ordet? Denne meldingen roper på metodikk, men det forbigås.

Vi får en følelse av at Medietilsynets oppgave er å spre forvirring. De opptrer som smaksdmmere, men gjør aldri rede for hva karakterene bygger på.

Én av tre har sett falske nyheter om krigen i Ukraina

Ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet har hver tredje nordmann sett informasjon eller nyheter om krigen i Ukraina som de senere har oppdaget at er falsk.

– Tallene i undersøkelsen understreker betydningen av å ha en kritisk tilnærming til det vi leser, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Analyseselskapet Sentio Research Norge har utført undersøkelsen på vegne av tilsynet. 41 prosent av de spurte sier de ikke har oppdaget at de har lest falsk informasjon, mens 27 prosent ikke vet.

Informasjonskrig

Sosiale medier går igjen som en kilde der respondentene har funnet uriktig informasjon om krigen i Ukraina. 56 prosent av de spurte sier de har sett falske nyheter delt på Facebook, Twitter, Instagram og andre lignende plattformer.

– Spredning av propaganda og falsk informasjon er en del av moderne krigføring. Det gjør det krevende å skille sant fra usant, sier Velsand.

27 prosent oppgir å ha kommet over falske nyheter på nasjonale radio- og tv-kanaler, mens 28 prosent sier de har funnet slike nyheter i riksdekkende aviser eller nettaviser.

– Uavhengige, redaktørstyrte medier legger stor innsats i å kvalitetssikre informasjonen de formidler, og er dermed en viktig motvekt til desinformasjon og falske nyheter. Det at så mange sier de har sett falske eller usanne nyheter i redaktørstyrte medier, kan også skyldes at folk oppgir å ha sett falske nyheter i form av medieomtale av falske eller usanne nyheter, sier Velsand.

– Vær kritisk

Hun ber publikum være oppmerksomme og kritiske i valg av nyhets- og informasjonskilder.

– Vi ser et stort behov for økt bevisstgjøring om spredning av falsk informasjon og mer kunnskap om hva man selv kan gjøre. Vi oppfordrer folk til å være kritiske til det de leser, særlig det som deles fra ukjente kilder i sosiale medier, sier Velsand.


Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp Kents bok her!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!


Vi setter stor pris på et bidrag til vårt arbeid, bruk Vipps eller konto:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.